Vaativa moniammatillinen lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutuksessa etenemme yksilöllistä kuntoutujan polkuasi, jossa yhdessä sovitut kuntoutuksen realistiset ja kuntoutujalle merkitykselliset ja olennaiset tavoitteet ohjaavat toteutusta. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa kuntoutuja (ja hänen läheisensä) saa tukea elämäntilanteeseensa sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. Lisäksi kuntoutuja saa voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Tavoitteisiin pääsemiseksi nimeämme kuntoutujan yksilölliseen tilanteeseen soveltuvat toimintatavat ja moniammatillisen tiimin ammatilliset jäsenet.
Jari Härkälä sulkapallo

Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus

Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus on suunnattu kuntoutujalle, jolla on neurologinen sairaus tai vamma, johon liittyy tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan oikea-aikaisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia/vammoja, jotka vaikuttavat kuntoutuksen tarpeeseen. Kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. 

Moniammatillisen tiimin jäsenet aina koostuvat neurologista, neuropsykologista, sairaanhoitajasta, fysioterapeutista, toimintaterapeutista, kuntoutuksen ohjaajasta sekä riittävästä määrästä avustavaa henkilökuntaa. Tiimissä on on myös yksilöllisen tarpeen mukaan vähintään kaksi seuraavista puhe- ravitsemus-, seksuaali- tai uroterapeutti.

Kuntoutus toteutetaan majoituksella (ent. laitosmuotoinen kuntoutus) tai ilman majoitusta (ent. avomuotoinen kuntoutus). Myös kuntoutujan läheinen voi osallistua osan aikaa kuntoutukseen yhdessä kuntoutujan kanssa. Tarpeen mukaan osa yksilöllisestä ohjauksesta voidaan järjestää etäkuntoutuksena kuntoutujan arjessa. 

Miten haen kuntoutukseen aikuisen neurologiseen yksilökuntoutukseen?

Hae kuntoutukseen toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (Kelan lomake KU104) ja lääkärinlausunto, jossa kuvataan toimintakykyäsi, kuntoutuksen tarvettasi ja tavoitteitasi.

Vaativa lääkinnällinen moniammatillinen yksilökuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Sinulla tai läheiselläsi voi olla myös oikeus Kelan kuntoutusrahaan. 

Kuntoutuspalveluitamme

Palvelut

Kävelylaiteteknologia
Aivovamman (traumaattinen) kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea traumaattisen aivovaurion saanutta henkilöä itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan työssä ja opiskelussa tai jos henkilö on kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen arvioinnin perusteella tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisen moniammatillisen kuntoutuksen. Terapiasisältö määräytyy kuntoutujan toimintakyvyn ja tavoitteiden pohjalta.
Aivoverenkierohäiriön kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriön kuntoutus
Tavoitteena on, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen henkilön oikea-aikainen
ja kokonaisvaltainen kuntoutus takaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn, elämän hallinnan ja osallistumisen elämän eri osa-alueille työssä, opiskelussa tai arjessa.
Jumppasalissa matolla
Apua tuki- ja liikuntaelin ongelmiin
Neurologiseen sairauteen voi liittyä virheasentoja, skolioosi tai raajojen toimintahäiriö. Pyörätuolin tai kävelyn apuvälineiden käytöstä voi seurata esim. niska-hartiaseudun ja yläraajojen kipuja. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin sinulla on mahdollisuus saada apua kuntoutuksella.
Tyttö piharadalla
Apuvälineet ja niiden käyttäminen
Sinulle yksilöllisesti valitut, säädetyt tai valmistetut apuvälineet sekä riittävä käytön opetus parantavat mahdollisuuttasi itsenäiseen ja osallistuvaan elämään.
CP-vamma
CP-vamma
Sikiöaikana tai pienenä lapsena tapahtunut aivojen vaurio voi vaikeuttaa liikkeiden hallintaa, jolloin tarvitset moniammatillista kuntoutusta. Vamman laatu CP diagnoosissa voi olla hyvin vaihteleva aina pienestä toimintahäiriöstä hyvin vaikeaan monivammaisuuteen.
Fysioterapiaharjoitus
Fysioterapia
Fysioterapialla vahvistetaan valmiuksia paremman toimintakyvyn saavuttamiseksi yksilölliset tarpeesi huomioiden.
Mies yskityskoneessa
Hengitysvajeen arviointi ja kuntoutus
Hengitysvajeen tehokas kuntoutus auttaa sinua jaksamisessa ja osallistumisessa elämän eri osa-alueille.
Silmälaite käytössä
Katseohjaus puheterapeutin arvioinnin työkaluna
Katseohjauksella voi arvioida puheen ymmärtämistä ilman, että arvioitavan tarvitsee kyetä puhumaan tai käyttämään käsiään. Katseohjauslaitteen avulla päästään arvioimaan kyseisiä taitoja jo vammautumisen alkuvaiheessa.
Indego kävelyrobotti käytössä
Kävelyrobotti Indego mahdollistaa liikuntarajoitteisen kävelyn
Yksilöllistä ja turvallista kävelykuntoutusta tukeva Indego-kävelyrobotti on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisen pystyasennon ja kävelyn. Indegon kanssa voi harjoitella normaalissa toimintaympäristössä sekä sisällä että ulkona ja harjoitteet tehdään aina fysioterapeutin kanssa.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake