Siirry sisältöön

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille. Se on paljon luvattu, jonkun mielestä ehkä liikaa. Mutta Suomen vanhimpana ja ainoana täysin vammaispalveluihin keskittyvänä yrityksenä me haluamme näyttää suuntaa vammaisten ja vammautuneiden ensiluokkaisille palveluille. Jotta jokaisen oikeus arvokkaaseen elämään toteutuisi.

Validia mullisti aikoinaan tavan pitää huolta vammaisista

Yhteiskunnan hyvyyden määrittää tunnetusti se, kuinka se kohtelee heitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Validia on osa 1938 perustettua Invalidiliittoa – suomalaisten vammaisten ja vammautuneiden omaa etujärjestöä, joka ajaa vammaisten ihmisten etuja ja tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluita. Validia mullisti aikoinaan tavan, jolla Suomessa pidettiin huolta vammautuneista ja kehitysvammaisista ihmisistä.

Me kehitimme palveluita ja kasvoimme siihen rooliin, joka meiltä vaadittiin, tekemään Suomesta maailman parhaan maan vammaisille. Esimerkiksi kuntoutus- ja asumispalveluiden myötä olemme kyenneet uudella tavalla tarjoamaan arvokasta elämää ja turvallisuutta – mutta myös itsenäisyyttä vammaisille ja vammautuneille.

 

Valokuva: Invaliidiliiton kuva-arkisto, Yhtyneet Kuvalehdet Oy, yksityiset kokoelmat ja valokuvaajat. Kirjasta ”Mauno Arjavirta: Viiden vuosikymmenen kuvat – Invalidiliitto 1938–1988.”

Validian kasvu ja kehittyminen, ja sitä kautta suomalaisten vammaispalveluiden kehittyminen, käynnistyi yhteiskunnallisesta murroksesta. Emme katso menneisyyteen siksi, että silloin asiat olisivat olleet paremmin, vaan muistuttaaksemme itseämme siitä, mitä varten Validia on alun perin perustettu – kehitystä ja yhteiskunnallista edistystä hakevaksi yhtiöksi. Tätä tehtävää emme halua unohtaa.

Valokuva: Invaliidiliiton kuva-arkisto, Yhtyneet Kuvalehdet Oy, yksityiset kokoelmat ja valokuvaajat. Kirjasta ”Mauno Arjavirta: Viiden vuosikymmenen kuvat – Invalidiliitto 1938–1988.”

Vammaispalvelujen murros haastoi Validian

Toimintaympäristömme on jälleen voimakkaassa murroksessa. Validia ei kuitenkaan ole pysynyt mukana tässä muutoksessa siten, kuin alan uranuurtajalta olisi edellyttänyt.

Hyvinvointialueilla on suuret haasteet selviytyä niin palveluiden kasvavan kysynnän kuin kustannuspaineiden osalta. Vasta voimaan tullut sote-uudistus on luonut epävarmuutta ja tulee muuttamaan toimintatapoja entisestään. Hoitohenkilöstön riittävyys koskettaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon alaa. Palveluitamme käyttää jatkuvasti kasvava joukko vammaisia ja vammautuneita. Heidän tarpeensa palveluille kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti.

Helsingin Sanomat, 11.8.2020

Validialla palvelu on hyvää, viihdyn. Hoitajien käynti helpottaa arkeani.

Mikko, asumispalvelun asiakas

Validialla palvelu on hyvää, viihdyn. Hoitajien käynti helpottaa arkeani. Parasta kodissani on kaksi huonetta.

Teija, päivätoiminnan asiakas

Haluamme nousta takaisin vammaispalvelujen suunnannäyttäjäksi

Meillä on paljon tekemistä kiriäksemme kiinni muutoksen ja noustessamme takaisin etulinjaan suomalaisena vammaispalveluiden kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä. On aika vapauttaa aikaa kaikista olennaisimpaan: asiakkaan kohtaamiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Työ on aloitettu, ja meillä on kaikki edellytykset ja vahva tahto onnistua. Meillä on vakaa arvopohjainen omistaja, työmme on tarkoituksellista, ja omistautumisemme vammaisten hyvinvoinnille on yhtä vahvaa tänään kuin se oli 50 vuotta sitten.

Katso video, jolla Validian toimitusjohtaja Laura Räty kertoo yhtiön tehtävästä ja yhteiskunnallisesta roolista.

Tehtävämme on näyttää suuntaa vammaisten ja vammautuneiden ensiluokkaiselle huolenpidolle

Tuottamamme palvelut tukevat olennaisesti vammaisten ja vammautuneiden elämänlaatua sekä mahdollistavat arvokkaan elämän. Yhteiskunnallinen tehtävämme onkin näyttää suuntaa vammaisten ja vammautuneiden ensiluokkaiselle huolenpidolle. Ihmiseltä ihmiselle, kunnioittaen ja myötätuntoisesti. Haluamme jatkossakin olla vammaisten palveluasumisen markkinajohtaja. Lisäksi vahvistamme kuntoutuspalveluliiketoimintaamme sekä kehitämme muita palveluita, kuten henkilökohtaisen avun ja päivätoiminnan palveluita niin, että ne ovat valtakunnallisesti yhä useamman saatavilla.

Kaikki tuottamamme varat ohjataan asiakkaittemme elämänlaadun kehittämiseen joko Validian tai omistajamme toiminnan kautta.

Vammaispalveluiden laatujohtajuus tarkoittaa meille, että kykenemme tarjoamaan monipuolisen ratkaisun vammaisten elämänlaadun tueksi. Tuotamme pitkälle erikoistuneet vammaispalvelut saman katon alta, älykkäästi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Teemme tämän yhdessä palveluita käyttävien asiakkaidemme ja heidän läheistensä, kuntien ja sairaanhoitopiirien sekä henkilöstömme ja omistajamme kanssa. Lisäksi tarvitsemme entistä aktiivisempaa keskustelua viranomaisten kanssa kehittääksemme lainsäädäntöä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Yhdessä tavoitteenamme on maailman paras maa vammaisille.

Tavoitteemme on:

 1. olla vammaispalvelualan laatujohtaja. Parantaaksemme asiakkaidemme ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä määrittelemme palveluidemme toimintamallit sekä toiminnan säännöt ja rajat, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista määrätietoisesti. Toimintamme kehittämisen tueksi otamme käyttöön laatujärjestelmän.
   
 2. olla alan halutuin työpaikka. Kehitämme henkilöstömme työntekijäkokemusta panostamalla ennakoivaan rekrytointiin, uudistamalla perehdytystä sekä sitouttamalla henkilöstöä hyvällä johtamisella ja vahvalla ammatillisella osaamisella.
   
 3. olla kannattava ja kasvava yritys. Tehtävämme on tuottaa liiketoiminnan kasvua omistajallemme Invalidiliitolle, jotta asiakkaittemme yhteiskunnallista asemaa voidaan edistää myös Validian omaa toimintaa laajemmin nyt ja jatkossa.
   
 4. olla luotettava ja haluttu kumppani kunnille, sairaanhoitopiireille ja muille alan toimijoille.

Uusi Validia lähtee rakentumaan kolmen suuren muutoksen ympärille:

 1. Rakennamme inhimillisyyden kulttuuria.
  Luomme aktiivisuuden ja inhimillisyyden kulttuuria, jossa onnistuminen on mahdollista, ja jossa kukoistaa halu ja kyky ratkaista arjen pulmia ja kehittää omaa työtään. Näin onnistumme isommin ammattilaisina ja palkitsevammin ihmisinä.
 2. Uudistamme organisaatiomme.
  Järjestämme ja kasvatamme toimintaamme laatu edellä niin, että Validia toimii ja näyttäytyy yhtenäisenä kokonaisuutena. Selkiytämme työn tekemistä ja puramme epäselviä organisaatiorakenteitamme, jotta järkeistämme toimintaa, nostamme laatua ja – mikä tärkeintä – saamme oikeat ihmiset tekemään oikeita asioita ja voimme jokainen olla läsnä arjessa.
 3. Uudistamme tapamme johtaa ja mitata.
  Selkiytämme tapaamme mitata ja johtaa laatua sekä jokapäiväistä työtä tähdäten ylivertaiseen palvelu- ja työtekijäkokemukseen. Mittaamisessa siirrymme aikapohjaisesta mittaamisesta asiakkaiden ja henkilöstön tarpeisiin ja kokemukseen pohjautuviin, laatuun keskittyviin mittareihin.

Arvomme ohjaavat työtämme

Tämä ei ole strategia, jota Validia toteuttaa erillään muusta yhteiskunnasta. Kutsumme asiakkaamme, omaiset, yhteistyökumppanimme, kilpailijamme, omistajamme ja kunnat luomaan yhdessä entistä parempaa huomista. Yhdessä kykenemme varmistamaan, että Suomi on maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille ihmisille.  Sen tavoittelussa meitä tukee entistä tiiviimmin arvopohjamme, ILO:

Inhimillisyys
Kohtaamme kaikki ihmiset tasavertaisina, toisiamme arvostaen ja kuunnellen. Toimimme aina asiakkaan parhaaksi. Huolehdimme jokainen osaltamme yhteisestä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Luottamus
Toimimme läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Mitattava palvelun laatu ja sitoutuminen sovittuihin toimintatapoihin muodostavat toimintamme perustan. Olemme läsnä arjessa ja ansaitsemme luottamuksen joka päivä.

Oivallus
Olemme ylpeitä ammattitaidostamme. Opimme yhdessä ja jaamme osaamistamme. Haemme rohkeasti ratkaisuja ja tartumme toimeen. Haluamme tasavertaisina kehittää ja uudistaa vammaispalveluja ja yhteiskuntaa.

Inhimillisyys-arvo
Oivallus-arvo
Luottamus-arvo

Uusi aika on alkanut: Laatuindeksi ja -mittarit mukaan myös vammaispalveluihin

Kehittämme parhaillaan vammaispalveluihin aivan uudenlaista laadun mittaamista, kokonaisvaltaista laatuindeksiä. Validian laatuindeksi muodostuu useista osa-alueista (esim. toimintakyky, omahoitajahetket, vapaa-ajan toiminta ym.), joilla on omat painoarvonsa kokonaisuudessa. Laatuindeksimme on aiempaa yhtenäisempi ja hallitumpi tapa arvioida vammaisen henkilön palvelun tarvetta ja toteuttamista sekä tunnistaa asiakkaan toimintakykymuutoksia.

Oleellinen osa indeksiä on vammaisen henkilön toimintakyky, jonka mittaamiseksi olemme kehittäneet vuoden 2022 aikana RAI CHA Vap -työkalun. Tämä pohjautuu vanhuspalveluissa kansainvälisesti käytössä olevaan RAI-arviointimenetelmään. RAI CHA Vap -mittaria on nyt pilotoitu 450 asiakkaan kanssa ympäri Suomea.

Indeksi kuvaa laatua asiakkaan, henkilöstön ja palvelun tuottamisen näkökulmasta. Sen avulla on mahdollista osoittaa sitä, miten palvelu muuttaa asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Validian kehitystyö on kansainvälisestikin merkittävää vammaispalveluissa. Näillä näkymin kansainvälinen InterRAI-organisaatio hyväksyy RAI CHA Vap:in yleisesti käytettäväksi uudeksi vammaispalveluissa käytettäväksi arviointivälineeksi ja koko vammaispalvelun toimiala tulee hyötymään siitä, että palvelun tuottajilla ja järjestäjillä on yhteinen tapa mitata hoivan tarvetta ja vaikuttavuutta.  Hankkeen yhteydessä on tehty tutkimus- ja yhteistyötä myös mm. THLn ja Lapin yliopiston kanssa.

Palautelomakkeemme kautta voit kysyä palveluistamme, antaa palautetta ja ottaa yhteyttä meihin.