Siirry sisältöön
Viestintä

Validia strategisena tavoitteena on olla vammaispalveluiden edelläkävijä ja laatujohtaja. Tähän liittyy oleellisesti proaktiivinen vuoropuhelu toimialan eri sidosryhmien kanssa sekä viestinnän avoimuus yhtiön toiminnasta.

Validia pyrkii sekä palveluliiketoiminnallaan että viestinnällään vaikuttamaan vammaisten ja vammautuneiden henkilöiden elämää tukevien palveluiden kehittämiseen sekä niitä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhtiön tavoitteena on tehdä omaa toimintaansa sekä hoidon laatua läpinäkyväksi ja sitä kautta edistää yhteiskunnallista avoimuutta vammaisten sekä vammaispalveluiden osalta.

Lisäksi haluamme edistää vammaispalveluita käyttävien henkilöiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta osallistua vammaispalveluiden kehittämiseen. Uskomme, että tämä toteutuu mm. parantamalla asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta mm. kouluttamalla henkilöstöämme myös asiakaspalvelun ja viestinnän osa-alueilla sekä kehittämällä uusia viestinnän kanavia/tapoja.

Yhteystiedot medialle

Susanna Laine
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Sanna-Mari Laitinen
Sanna-Mari Laitinen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Viestinnän periaatteet

Validian sisäinen viestintä on johtamisen väline, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen viestinnän keinoin pyrimme myös rakentamaan validialaisuutta ja yhteistä kulttuuria sekä hoitamaan sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on rakentaa yhtiön työnantajakuvaa ja yleistä tunnettuutta sekä käydä keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Jokaisella Validiassa työskentelevällä on myös tiedonhankkimisvelvollisuus niin yhtiötä kuin omia työtehtäviä koskevien asioiden suhteen.

Validia korostaa toiminnassaan yksilön itsemääräämisoikeutta, potilasturvallisuutta ja yksilön tietoturvaa. Pyrimme viestinnässämme proaktiivisuuteen sekä huomioimaan mahdollisimman hyvin eri kohderyhmät. Ymmärrämme, että kaikella viestinnällä on vaikutus yhtiön maineeseen. Validian viestinnän tulee kaikissa tilanteissa olla avointa ja rehellistä.

Olemme sitoutuneet globaaleihin ja kansallisiin viestinnän eettisiin ohjeisiin sekä mainonnan eettisiin sääntöihin. Yhtiön viralliset tiedotteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla. Validia ei kommentoi yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, huhuja, kilpailijoiden asioita eikä asiakkuuksia, sopimusten sisältöä tai ylipäätään asiakkaan toimintaa ilman asiakkaan lupaa.

Tutustu mainonnan eettisiin sääntöihin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Validian nimissä viestivien henkilöiden odotetaan noudattavan yhtiön viestintälinjauksia ja ymmärtävän toimintaamme liittyvät eettiset arvot sekä asiakkaiden yksityisyydensuoja. Kannustamme kaikki yhtiön työntekijöitä aktiivisuuteen ja avoimuuteen sosiaalisessa mediassa. Tarjoamme henkilöstöllemme myös ohjeistusta ja koulutusta viestinnän sekä esim. sosiaalisen median toimintatapojen osalta. Validian asiakkaiden osalta on aina varmistettava etukäteen henkilön tai hänen läheisensä suostumus mm. sosiaalisen median julkaisuissa mukana oloon yhtiön tai sen työntekijöiden henkilökohtaisissa kanavissa.

Viestinnän vastuut

Validian viestinnän tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta viestinnästä kaikissa yhtiön virallisissa kanavissa ja sosiaalisessa mediassa. Validian viestintä vastaa myös yhtiön virallisesta tiedottamisesta sekä yhteydenpidosta median edustajien kanssa. Yhtiön lausuntoja medialle antavat lähtökohtaisesti toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tapauskohtaisesti muu johto tai asiantuntijat. Viestintään voi olla yhteydessä palautelomakkeen kautta. Kaikki median yhteydenotot ohjataan yhtiön viestintään. Pyrimme vastaamaan kaikkiin median yhteydenottoihin.

Toimitusjohtaja tai muu johto ei kommentoi Validian omistajaa tai hallitusta koskevia asioita. Viestintä kriisi- ja poikkeustilanteissa on määritelty yhtiön kriisiviestintäohjeessa, ja siitä vastaa viestintäjohtaja. Yhtiöllä on myös sisäpiiriohjeistus, joka tarkistetaan vuosittain.

Tutustu ajankohtaisiin uutisiin

Validia avasi uuden Launeen Validia-talon Lahteen – remontin myötä tilojen ilme ja käytettävyys paranee sekä palveluvalikoima laajenee

Uutiset 18.6.2024

Launeen Validia-talon uudistettuihin tiloihin saapuivat ensimmäiset asiakkaat 17.6.2024, ja sen asumispalvelut on suunnattu kehitysvammaisille ja …

Launeen Validia-talo

Validian vuosi 2023 – Kohti laatujohtajuutta

Uutiset 18.6.2024

Viime vuosi oli Validialle useilla mittareilla historiallisestikin katsottuna hyvän kehityksen ja onnistumisten vuosi. Lähes neljä vuotta sitten käynnistetty strategia, jossa visiona on ollut rakentaa yhtiöstä vammaispalveluiden laatujohtaja sekä Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille, on osoittautunut toimivaksi.

ISO 9001 laatustandardi Validian asumisen palveluissa

Uutiset 17.6.2024

Validian asumispalveluilla on ollut pitkään ISO 9001 laatustandardi. Tänä keväänä toteutettiin sertifikaatin uudelleen arvioiminen Kiwa Inspectan Sertifioinnin toimesta. Ulkoiset arvioijat arvioivat kierroksella 8 asumisen yksikköä, laatujärjestelmän sekä johtamisjärjestelmän. Arvioinnin päätteeksi Validialle myönnettiin arvostettu eurooppalainen ISO 9001 laatusertifikaatti.

Hoitaja ja asiakas lukevat yhdessä lehteä.