Siirry sisältöön
Hoitaja ja asiakas lukevat yhdessä lehteä.

Aivovammapoliklinikkamme tarjoaa neuropsykologisia tutkimuksia ja neuropsykologista kuntoutusta henkilöille, joilla on tapaturmainen aivovamma. Vastaanotolle voi tulla maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Kuntoutus ja tutkimukset voidaan toteuttaa laitoskuntoutuspalveluina ja avopalveluina.

Kuntoutusta tapaturmaiseen aivovammaan tai aivoverenkiertohäiriöihin

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutus perustuu neuropsyko-logisessa tutkimuksessa todettuun kuntoutustarpeeseen ja yksilöllisiin kuntoutustavoitteisiin ja siitä vastaa neuropsykologi.

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoite on lieventää neuropsykologisia oireita, parantaa ja ylläpitää toimintakykyä sekä ehkäistä oireiston aiheuttamaa toimintakyvyn haittaa. Tavoite voi olla esimerkiksi mahdollisimman itsenäinen ja aktiivinen arjen toimintakyky, opiskelu- tai työkyky.

Tutkimukset ja kuntoutus toteutetaan kiireettömässä ilmapiirissä. Asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ovat kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta.

Tarjoamamme neuropsykologiset tutkimus- ja kuntoutuspalvelumme sopivat erityisesti henki-löille, joilla on tapaturmainen aivovamma tai aivoverenkiertohäiriö.

Olemme palveluntuottajina seuraavissa neuropsykologin palveluissa

Voit hakeutua neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimuksiin myös kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai itsemaksavana .

Kela:

Kysy lisää kuntoutuksen asiakaspalvelustamme