Siirry sisältöön

Istuma-asennon vaikutus terveyteemme on valtava, etenkin niille, jotka käyttävät pyörätuolia päivittäin. Hyvä istuma-asento voi ehkäistä selkäkipuja, vähentää spastisuutta ja edistää verenkiertoa, kun taas huono istuma-asento voi puolestaan aiheuttaa kipuja, turvotusta ja painehaavoja. Ammattilaisen avulla istuma-asentoa ja ergonomiaa voidaan optimoida yksilöllisillä apuvälineratkaisuilla.

Tomi Saastamoinen, apuvälineteknikko

Liiallisen istumisen terveyshaitoista puhutaan yleisesti paljon. Pyörätuolissa istuvalla vammaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta istumisen vähentämiseen. Siksi onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota istumisasentoon sekä istumisen ergonomiaan etenkin niiden henkilöiden kohdalla, jotka viettävät pitkiä aikoja pyörätuolissa.

Hyvä istuma-asento ei ole ainoastaan mukavuuskysymys, vaan sillä on suora vaikutus kehon biomekaniikkaan ja terveyteen. Niin sanottu ”täydellinen” istuma-asento muodostuisi 90 asteen kulmista lonkassa, polvessa ja nilkassa sekä lantio olisi symmetrisesti ja polvet samalla tasolla, samaan aikaan kun selkä on hyvin tuettuna koko selän alueelta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että täydellinen istuma-asento riippuu yksilöllisistä tarpeista ja toimintakyvystä. Liian ”täydellinen” istuma-asento voi hankaloittaa tai jopa rajoittaa kokonaan päivittäisiä toimintoja.

Apuvälineteknikkona pyrin löytämään asiakkaalle erilaisia apuvälinevaihtoehtoja sekä tekemään yksilöllisiä muokkauksia olemassa oleviin apuvälineisiin, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä päivittäisissä tehtävissä.

Miten saavuttaa hyvä istuma-asento

Hyvän istuma-asennon saavuttaminen pyörätuolin käyttäjänä voi vaatia enemmänkin yksilöllisiä säätöjä, mutta ammattilaisen ohjauksella se onnistuu. Kaikkein tärkeintä on valita oikeanlainen pyörätuoli, joka vastaa käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja mittasuhteita. Pyörätuolin tulee olla oikein mitoitettu, jotta istuma-asento on mahdollisimman ergonominen.

Pyörätuolin säädöt ovat toinen avainasemassa oleva tekijä. Selkäosan kulma ja korkeus, istuimen kulma, jalkalaudan korkeus ja tarvittaessa kyynärtukien korkeus on säädetty niin, että ne tukevat käyttäjän kehoa optimaalisesti.

Istuintyynyjäkin on monenlaisia eikä kaikki sovellu jokaiselle, joten se tulee valita huolellisesti, ottaen huomioon painon jakautuminen ja ihon kestävyys. Hyvä istuintyyny tukee lantion symmetristä asentoa ja ehkäisee virheasentojen syntymistä päivän aikana. Selkäosan korkeus on tärkeässä roolissa ja se tuleekin valita ottaen huomioon toimintakyvyn asettamat raamit. Tärkeää on, ettei selkäosa hankaa selkää kelattaessa, ja joustava selkäosa tulee aina säätää käyttäjän selän mukaan.

Parhaat tulokset istuma-asennon parantamiseksi saavutetaankin moniammatillisen yhteistyön avulla.

Istuma-asennolle olennaista on myös tietenkin fysiologiset tekijät kuten tukilihasten voima, lihaskireydet eli spastisuus ja virheasennot. Fysioterapiassa voidaan myös ottaa huomioon asiakkaan istuma-asennon haasteet ja pohtia erilaisia harjoitteita tukemaan ergonomiaa. Fysioterapeutin ohjaamat harjoitukset voivat esimerkiksi vahvistaa kehon tukilihaksia, auttaa ehkäisemään edellä mainittuja kireyksiä ja asentovirheitä. Parhaat tulokset istuma-asennon parantamiseksi saavutetaankin moniammatillisen yhteistyön avulla.

Käyttäjän tulisi olla tietoinen omasta istuma-asennostaan. Ammattilaisten kanssa olisi hyvä käydä toisinaan läpi, mihin asioihin asiakkaan kannattaisi kiinnittää huomiota omassa istuma-asennossaan. Mikäli asennossa on epämukavuutta tai se aiheuttaa kipuja kannattaa ottaa yhteyttä apuvälinealan ammattilaiseen mahdollisimman pian, jotta uusia ratkaisuja ja säätöjä voidaan tehdä.

Hyvä istuma-asento ei ole pelkästään mukavuuskysymys, vaan se edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valitsemalla oikeanlaiset apuvälineet ja pitämällä huolta omasta kehosta, voimme tukea hyvinvointiamme ja välttää virheasentojen sekä epäergonomisen asennon aiheuttamat haitat.

Kuntoutuksen valtakunnallinen asiakaspalvelu
Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 Helsinki
ma-su klo 8-21 | juhannuksen poikkeusaukioloajat: pe 21.6. klo 7-15, la 22.6. klo 7-15, su 23.6. klo 7-18

Olemme mukana Tampereen Apuväline-tapahtumassa

Tule kuulemaan lisää istuma-asennosta, apuvälineitä, palveluistamme sekä työmahdollisuuksistamme Tampereen Apuväline-tapahtumaan 9.-11.11.2023.