Siirry sisältöön
Esihenkilö ja kaksi hoitajaa keskustelavat.

Hyvä työkulttuuri luodaan yhdessä

Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään, ILO-arvojen (inhimillisyys, luottamus, oivallus) mukaiseen johtamiseen Validiassa. Hyvän esimiestyön tueksi olemme kuvanneet Validian hyvän johtamisen periaatteet, jotka ohjaavat esimiestyötä ja luovat pohjan kehittämiselle.

Tavoitteenamme on luoda jokaiselle työntekijälle työympäristö, jossa kehittyä ammatillisesti monipuolisessa työssä ja tehdä merkityksellistä työtä asiakkaidemme hyvinvoinnin eteen. Validian esimiehet ovat alan ammattilaisia, jotka osaltaan luovat mahdollisuuksia sekä asiakkaille että työntekijöille rakentaa oman elämänsä arvokasta tarinaa.