Siirry sisältöön

Oman osaamisen ja kiinnostuksen perusteella sinulla on mahdollisuus ottaa ja saada enemmän vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia monissa erityisvastuurooleissa tai niiden yhdistelmissä. Erityisvastuut ovat arjen välttämättömiä tehtäviä, joilla varmistetaan toiminnan laatua.  

Vastuuroolit laadun keskiössä

Erityisvastuurooleja ovat mm.

Ergonomiavastaava, joka vastaa ergonomisten työmenetelmien ja apuvälineiden käytön opastuksesta

Tutustu meihin työnantajana