Siirry sisältöön
Asiakas ja hoitaja kädet yhdessä.

Laadukas toiminta tarkoittaa meille arvojemme sekä eettisten periaatteidemme toteutumista kaikessa päivittäisessä tekemisessä.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme siten, että asiakkaamme olisivat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihimme. Yksi osoitus jatkuvasta työstä toiminnan laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi on ISO 9001:2015 sertifioitu laatujärjestelmä.

Valtakunnallisten laatumittareidemme avulla seuraamme päivittäin useilla organisaatiotasoilla toimintamme kehittymistä ja varmistamme, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset sekä mahdollistaa parhaan asiakaskokemuksen.

Vammaispalveluiden yleinen RAI-laatuindeksi rakenteilla

Rakennamme myös parhaillaan yhdessä Raisoftin ja käyttäjäasiakkaidemme kanssa uutta, kokonaisvaltaista laatuindeksiä asumis- ja kuntoutuspalveluihin RAI-pilottien avulla. Tavoitteena on arvioida vanhuspalveluissa käytössä olevan RAI-hoitoisuusjärjestelmän ja -mittareiden soveltuvuutta Validian tehostetun palveluasumisen asukkaiden toimintakyvyn ja elämän laadun arviointiin sekä tuottaa tietoa sen käytettävyydestä yleisemmin vammaispalveluissa. Pilotin soveltuvuuden ja käytön arviointiin liittyen tuotamme tutkittua tietoa yhteistyössä Invalidiliiton, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, Lapin yliopiston sekä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Omavalvonta

Varmistamme, kehitämme ja seuraamme päivittäin jokaisen toimintayksikön palvelun laatua ja asiakasturvallisuutta. Pyrimme jo ennalta tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit, jotta voimme välttää niiden toteutumisen. Käsittelemme toimintaan liittyvät poikkeamat, jotta voimme oppia ja estää samojen asioiden toistumisen. Sisäisten auditointien avulla varmistamme palvelun toteutuminen vaatimusten mukaisesti ja levitämme hyväksi havaittuja käytäntöjä koko organisaatioon.

Keräämme myös koko ajan asiakaspalautetta ymmärtääksemme asiakkaidemme odotuksia ja kehittääksemme palvelua tehokkaasti oikeaan suuntaan. Palautetta voi antaa suoraan henkilöstöllemme tai meihin voi ottaa yhteyttä sähköisen palautekanavan kautta. Annamme vastineen kaikkiin yhteydenottoihin. Lisäksi teemme sekä palvelua käyttäville että tilaaville asiakkaille säännöllisesti kyselyitä, joilla mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja keräämme palautetta toiminnastamme.

Tyytyväiset asiakkaat ovat seurausta motivoituneesta ja osaavasta henkilöstöstä. Tämän takia seuraamme säännöllisesti myös henkilöstömme tyytyväisyyttä ja keräämme myös heiltä palautetta toiminnastamme.