Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Yksilöterapioissa tavoitteenamme on motivoida kuntoutujaa tavoitteelliseen kuntoutukseen ja toteuttamaan harjoitteita, jotka tukevat kuntoutujan toimintakykyä arjessa suoriutumisessa. Jokaisella kuntoutujalla on kykyjä ja voimavaroja, joiden löytäminen ja havaitseminen on toimintamme ytimessä, kuten myös valmiuksien kasvattaminen elinympäristön ja yhteiskunnan toimintoihin osalliseen.
Kuntoutus kuntosalilla Härkälä

Toteutamme yksilöterapiaa arkipäivisin klo 8 – 18 välillä, mutta voimme toteuttaa terapiaa joustavasti myös muina aikoina kuntoutujan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan. Kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti.

Miten haen vaativaan lääkinnälliseen yksilökuntoutukseen?

Hae kuntoutukseen toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (Kelan lomake KU104) ja lääkärinlausunto, jossa kuvataan toimintakykyäsi, kuntoutuksen tarvettasi ja tavoitteitasi.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Sinulla tai läheiselläsi voi olla myös oikeus Kelan kuntoutusrahaan. 

Allasterapia

Käytössämme on kaksi lämminvesiallasta, esteettömät sauna- ja pukuhuonetilat erikseen miehille ja naisille. Pukuhuonetiloissa lukittavat lokerot. Tiloissa käytettävissä useita suihkupyörätuoleja sekä pienapuvälineistöä.

Ison altaan koko on 18 m x 10 m, syvyys matalassa päässä 1,1 m ja syvässä päässä 1,9m. Veden lämpötila 30,5 astetta. Terapia-altaan veden lämpötila on 32,5 C astetta ja altaassa on korkeussäädettävä pohja, jota voidaan säätää 0,1 m - 1,6 m.

Fysioterapia

Fysioterapiakuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti) Kuntoutuksen toteuttamisessa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet. Fysioterapiaan kuuluu terveyttä ja toimintakykyä edistävä terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta

Hyödynnämme kuntoutuksessa myös monipuolisesti ylä- ja alaraajateknologiaa. Terapeutti voi ohjata tarvittaessa myös liikunta- tai harrastuskokeiluun. Liikunta- ja harrastekokeilun tavoitteena on, että harrastus voisi jatkua kuntoutujan omana toimintana tai omaisten, läheisten tai lähiverkoston kanssa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiä ovat toimintojen harjoittaminen, korvaavien taitojen kehittäminen ja käyttöönotto, apuvälineiden käytön harjoittaminen, psykoedukatiivinen ja psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta sekä muu psyykkinen tuki.  Neuropsykologista kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Harjoitusmenetelmiä voivat olla esimerkiksi neuropsykologiset harjoitusohjelmat, tietokonepohjaiset kuntoutusohjelmat, harjoitus- ja opetusmateriaali sekä havainnollistamisvälineet.  Psykoedukatiivinen ja psykososiaalinen työskentelyote ovat kiinteä osa neuropsykologista kuntoutusta.

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toi-minnoista suoriutumista ja osallistumista poistamalla, lieventämällä ja ehkäisemällä kielen ja puheen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin rajoitteita.  Puheterapiakuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuntoutuksen mukaisesti. Puheterapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja sekä äänentuottoa. Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista vahvistamalla kuntoutujan toimintavalmiuksia, arjen taitoja ja ohjaamalla kompensaatiokeinoja sekä vaikuttamalla ympäristöön. Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Toimintaterapiaa toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Toimintaterapia tukee kuntoutujan omaa sekä omaisten, läheisten ja lähiverkoston aktiivista kuntoutumista edistävää toimintaa.

Kuntoutuspalvelujamme

Palvelut

Kävelylaiteteknologia
Aivovamman (traumaattinen) kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea traumaattisen aivovaurion saanutta henkilöä itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan työssä ja opiskelussa tai jos henkilö on kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen arvioinnin perusteella tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisen moniammatillisen kuntoutuksen. Terapiasisältö määräytyy kuntoutujan toimintakyvyn ja tavoitteiden pohjalta.
Aivoverenkierohäiriön kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriön kuntoutus
Tavoitteena on, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen henkilön oikea-aikainen
ja kokonaisvaltainen kuntoutus takaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn, elämän hallinnan ja osallistumisen elämän eri osa-alueille työssä, opiskelussa tai arjessa.
Jumppasalissa matolla
Apua tuki- ja liikuntaelin ongelmiin
Neurologiseen sairauteen voi liittyä virheasentoja, skolioosi tai raajojen toimintahäiriö. Pyörätuolin tai kävelyn apuvälineiden käytöstä voi seurata esim. niska-hartiaseudun ja yläraajojen kipuja. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin sinulla on mahdollisuus saada apua kuntoutuksella.
Tyttö piharadalla
Apuvälineet ja niiden käyttäminen
Sinulle yksilöllisesti valitut, säädetyt tai valmistetut apuvälineet sekä riittävä käytön opetus parantavat mahdollisuuttasi itsenäiseen ja osallistuvaan elämään.
CP-vamma
CP-vamma
Sikiöaikana tai pienenä lapsena tapahtunut aivojen vaurio voi vaikeuttaa liikkeiden hallintaa, jolloin tarvitset moniammatillista kuntoutusta. Vamman laatu CP diagnoosissa voi olla hyvin vaihteleva aina pienestä toimintahäiriöstä hyvin vaikeaan monivammaisuuteen.
Fysioterapiaharjoitus
Fysioterapia
Fysioterapialla vahvistetaan valmiuksia paremman toimintakyvyn saavuttamiseksi yksilölliset tarpeesi huomioiden.
Mies yskityskoneessa
Hengitysvajeen arviointi ja kuntoutus
Hengitysvajeen tehokas kuntoutus auttaa sinua jaksamisessa ja osallistumisessa elämän eri osa-alueille.
Silmälaite käytössä
Katseohjaus puheterapeutin arvioinnin työkaluna
Katseohjauksella voi arvioida puheen ymmärtämistä ilman, että arvioitavan tarvitsee kyetä puhumaan tai käyttämään käsiään. Katseohjauslaitteen avulla päästään arvioimaan kyseisiä taitoja jo vammautumisen alkuvaiheessa.
Indego kävelyrobotti käytössä
Kävelyrobotti Indego mahdollistaa liikuntarajoitteisen kävelyn
Yksilöllistä ja turvallista kävelykuntoutusta tukeva Indego-kävelyrobotti on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisen pystyasennon ja kävelyn. Indegon kanssa voi harjoitella normaalissa toimintaympäristössä sekä sisällä että ulkona ja harjoitteet tehdään aina fysioterapeutin kanssa.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake