Aikuisten, lasten ja nuorten ryhmämuotoinen kuntoutus

Ryhmäterapiat mahdollistavat vertaistuen toteutumisen aikuisille sekä lapsille ja nuorille. Ryhmäterapioissa käytettävät menetelmät valitaan sekä asiakkaan yksilöllisen, että asiakasryhmän tilanteen ja tarpeen mukaan. Ryhmäterapioita järjestetään 4- 65 vuotiaille henkilöille. Kuntoutujien ikä huomioidaan ryhmien muodostamisessa ja kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Validia kuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä kuntoutumiseen ohjaavan tahon sekä muiden sidosryhmien/verkostojen kanssa.
Pekka Hyysalo, kiipeily

Ryhmäterapiat on suunnattu kuntoutujalle, jolla on sairaus tai vamma, johon liittyy huomattava suoritus- ja osallistumisrajoite ja josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve. Kuntoutujalle kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutujalla tulee olla voimassa julkisen terveydenhuollon laatima tai hyväksymä kuntoutussuunnitelma. Ryhmämuotoisia terapioita toteutetaan Validia kuntoutuksessa Kelan palvelukuvausten mukaisesti.

Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa etenemme yksilöllisesti, vaikkakin ryhmässä toimien, yksilöllistä kuntoutujan polkuasi, jossa yhdessä sovitut, realistiset ja kuntoutujalle merkitykselliset ja olennaiset tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen toteutusta.  Tavoitteiden asettelussa käytämme terapiamuotoon soveltuvia mittaus- ja arviointimenetelmiä. Palvelu sisältää ryhmätoiminnan lisäksi yksilökäyntejä. Jokainen kuntoutuja osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun ja ryhmää koskevaan päätöksentekoon sekä saa sitä varten yleistä ja kohdennettua tietoa.

Ryhmäterapioissa noudatetaan Kelan palvelukuvausta. Ryhmäterapiakokonaisuus sisältää 10–40 ryhmäterapiakertaa, myönnetty maksimimäärä on ilmoitettu kuntoutuspäätöksessä.  Ryhmäterapian kesto on 60–90 minuuttia/terapiakerta.

Miten haen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen?

Hae ryhmämuotoiseen kuntoutukseen toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (Kelan lomake KU104) ja lääkärinlausunto, jossa kuvataan toimintakykyäsi, kuntoutuksen tarvettasi ja tavoitteitasi.

Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Sinulla tai läheiselläsi voi olla myös oikeus Kelan kuntoutusrahaan.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Allasterapia fysioterapeutin ohjaamana

Allasterapiassa hyödynnetään veden kannattelua ja vastusta sekä veden hydrostaattista painetta, josta voi olla apua turvotuksen ja kivun vähentämisessä. Validia kuntoutuksella on käytössään kaksi erillistä allasta, toisessa altaassa on säädettävä pohja, joten veden syvyys saadaan säädettyä tarpeen mukaan. Lämpötila on isossa altaassa lämpötila 31 °C ja terapia-altaassa 32 °C.

Allasterapiassa ohjataan mm. asiakkaan liikkuvuutta, tasapainoa ja koordinaatiota sekä harjoitellaan aerobista kuntoa, lihasvoimaa ja -hallintaa. Altaalla on kuntoutujan siirtymistä helpottava allasnosturi, -hissi tai luiska. Altaan yhteydessä on erilliset suihku- ja pukeutumistilat miehille ja naisille. Allasterapian toteuttamisessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta.

Ryhmätoimintaterapia

Validialla on käytössään lukuisia ryhmätoimintaterapiatiloja, mm. verstas, käsityöpaja, kaksi harjoituskeittiötä, pienapuvälineitä sekä teknologiasali. Puitteita hyödyntäen kuntoutusta toteutetaan tavoitteellisesti harjoitellen silmä-käsiyhteistyötä ja kaksikätistä toimintaa, toiminnanohjausta sekä päivittäisiä henkilökohtaisia toimia. Ryhmän koko vaihtelee 2–4 kuntoutujaan, kun kuntoutujaa ovat 4–17-vuotiaita sekä  3–5 kuntoutujaa, kun kuntoutujat ovat 18-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Ryhmäfysioterapia

Validialla on käytössään lukuisia ryhmäfysioterapiaan soveltuvia tiloja, mm. liikuntasali, kuntosali, fysioterapiasali sekä kävelyharjoittelusali. Puitteita hyödyntäen kuntoutusta toteutetaan tavoitteellisesti harjoitellen eriytyneitä liikkeitä, liikkumista asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja mahdollistavia toimintoja. Fysioterapiassa ohjataan mm. asiakkaan psykomotorista kehittymistä

Aikuisten ryhmämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa ohjataan mm. asiakkaan tarkkaavuuden säätelyä ja muistitoimintoja, toiminnanohjausta, sosiaalista vuorovaikutusta ja kielellisiä toimintoja sekä visuaalisia ja visuomotorisia toimintoja

Kuntoutuspalvelumme

Palvelut

Kävelylaiteteknologia
Aivovamman (traumaattinen) kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea traumaattisen aivovaurion saanutta henkilöä itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan työssä ja opiskelussa tai jos henkilö on kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen arvioinnin perusteella tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisen moniammatillisen kuntoutuksen. Terapiasisältö määräytyy kuntoutujan toimintakyvyn ja tavoitteiden pohjalta.
Aivoverenkierohäiriön kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriön kuntoutus
Tavoitteena on, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen henkilön oikea-aikainen
ja kokonaisvaltainen kuntoutus takaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn, elämän hallinnan ja osallistumisen elämän eri osa-alueille työssä, opiskelussa tai arjessa.
Jumppasalissa matolla
Apua tuki- ja liikuntaelin ongelmiin
Neurologiseen sairauteen voi liittyä virheasentoja, skolioosi tai raajojen toimintahäiriö. Pyörätuolin tai kävelyn apuvälineiden käytöstä voi seurata esim. niska-hartiaseudun ja yläraajojen kipuja. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin sinulla on mahdollisuus saada apua kuntoutuksella.
Tyttö piharadalla
Apuvälineet ja niiden käyttäminen
Sinulle yksilöllisesti valitut, säädetyt tai valmistetut apuvälineet sekä riittävä käytön opetus parantavat mahdollisuuttasi itsenäiseen ja osallistuvaan elämään.
CP-vamma
CP-vamma
Sikiöaikana tai pienenä lapsena tapahtunut aivojen vaurio voi vaikeuttaa liikkeiden hallintaa, jolloin tarvitset moniammatillista kuntoutusta. Vamman laatu CP diagnoosissa voi olla hyvin vaihteleva aina pienestä toimintahäiriöstä hyvin vaikeaan monivammaisuuteen.
Fysioterapiaharjoitus
Fysioterapia
Fysioterapialla vahvistetaan valmiuksia paremman toimintakyvyn saavuttamiseksi yksilölliset tarpeesi huomioiden.
Mies yskityskoneessa
Hengitysvajeen arviointi ja kuntoutus
Hengitysvajeen tehokas kuntoutus auttaa sinua jaksamisessa ja osallistumisessa elämän eri osa-alueille.
Silmälaite käytössä
Katseohjaus puheterapeutin arvioinnin työkaluna
Katseohjauksella voi arvioida puheen ymmärtämistä ilman, että arvioitavan tarvitsee kyetä puhumaan tai käyttämään käsiään. Katseohjauslaitteen avulla päästään arvioimaan kyseisiä taitoja jo vammautumisen alkuvaiheessa.
Indego kävelyrobotti käytössä
Kävelyrobotti Indego mahdollistaa liikuntarajoitteisen kävelyn
Yksilöllistä ja turvallista kävelykuntoutusta tukeva Indego-kävelyrobotti on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisen pystyasennon ja kävelyn. Indegon kanssa voi harjoitella normaalissa toimintaympäristössä sekä sisällä että ulkona ja harjoitteet tehdään aina fysioterapeutin kanssa.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake