Siirry sisältöön

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Validialle avainlippu-tunnuksen. Avainlippu on tunnettu ja arvostettu alkuperämerkki, joka kertoo asiakkaille yhdellä silmäyksellä siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu on kotimaista alkuperää, joka työllistää Suomessa. Lisäksi se kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta roolista ja vastuusta. Validialla oli jo entuudestaan liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki käytössään.

Validia on juuri julkistanut uuden strategiansa ”Tavoitteena maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille”. Strategiassa nostamme esiin yhtiön roolia suunnannäyttäjänä vammaisten ja vammautuneiden ensiluokkaiselle hoidolle niin, että jokaisen oikeus arvokkaaseen elämään toteutuisi. Meillä on vahvat juuret. Suomen vanhimpana ja ainoana täysin vammaispalveluihin keskittyvänä yrityksenä olemme aina rakentaneet hyvinvointivaltiomme kivijalkaa. Validia perustettiin alun perin kehitystä ja yhteiskunnallista edistystä hakevaksi yhtiöksi. Mullistimme aikoinaan tavan, jolla Suomessa pidettiin huolta vammautuneista ja kehitysvammaisista ihmisistä. Esimerkiksi kuntoutus- ja asumispalveluiden myötä olemme kyenneet uudella tavalla tarjoamaan arvokasta elämää ja turvallisuutta, mutta myös itsenäisyyttä vammaisille ja vammautuneille. Tätä työtä haluamme jatkaa entistä vahvemmin ja vastuullisemmin.  

Avainlippu-tunnuksen voima nousee sen laajasta tunnettuudesta

Avainlippua liehuttaa lähes 4000 yritystä, joten joukkovoima on suuri. Avainlippu-yritysten yhteinen someyleisö on valtava. Suomalaisuuden arvostus on nyt historiallisen korkealla. 71 % Avainlipun tuntevista sanoo sen vaikuttavan ostopäätökseen. Avainlippu vetoaa vahvasti asiakkaiden tunteisiin. Taloustutkimuksen selvityksen mukaan merkkiin liitetään tunteita; tyytyväisyys, rauhallisuus ja innostuneisuus linkittyvät kotimaisuuteen, työllistämiseen, laatuun ja luotettavuuteen.

Suomalaisen Työn Liitto nostaa omissa kampanjoissaan suomalaisia yrityksiä ja niiden tuotteita sekä palveluita esiin, ja Validia tulee omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan käyttämään jatkossa laajasti eri käyttöyhteyksissä molempia meille myönnettyjä merkkejä.

Avainlippu kertoo myös Suomessa tehtävän työn vastuullisuudesta

Vastuullisuudesta on noussut megatrendi ja tärkeä yhteiskunnallinen puheenaihe. Maapallon globaaleja haasteita ovat mm. ilmastonmuutoksen vaikutukset, biodiversiteetti, väestön ikääntyminen, hyvinvoinnin ja osaamisen polarisaatio sekä globaalit terveysriskit, kuten covid-19.

Vastuullisella työllä on mahdollista ratkaista näitä monimutkaisia haasteita. Työllä uudistetaan yhteiskunnallisia rakenteita ja päätöksentekoa. Työllä myös luodaan ja otetaan käyttöön uutta teknologiaa, joiden avulla voimme hyödyntää energia- ja materiaalitehokkuutta vähentäen päästöjä sekä kehittää ja luoda uusia innovaatioita köyhyyden ja kaikenlaisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset osoittavat, että kuluttajilla sekä yritysten ostoista ja julkisista hankinnoista vastaavilla vastuullisuus vaikuttaa jo nyt merkittävästi ostopäätöksiin. Lisäksi vastuullisuus on yhä suurempi tekijä siinä, miten yritykset saavat jatkossa riittävän määrän työntekijöitä ja tarpeeksi korkeatasoista osaamista.

Suomalaisen Työn Liitto myöntää ja hallinnoi suomalaisesta valmistuksesta, suunnittelusta ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kertovia merkkejä. Avainlippu-merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset. Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa. https://suomalainentyo.fi/

Lisää ajankohtaisia uutisia

Validia laajentaa toimintaansa kehitysvammapalveluissa ja ostaa Kangasalla sijaitsevan Asumispalvelu Ristilä Oy:n

Uutiset 1.12.2022

Kehitysvammaisille tarjoavan Asumispalvelu Ristilän koko liiketoiminta, henkilöstö ja kaikki sopimukset siirtyvät 1.12.2022 Validialle.

Validia ja Asumispalvelu Ristilä

Ilmoittautuminen vuoden 2023 liikuntapainotteisille kuntoutusjaksoille alkanut

Uutiset 21.11.2022

Tarjolla on neljä erillistä jaksoa, jotka sisältävät soveltavaa liikuntaa vertaisryhmässä ja eri terapiamuotoja yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kuntoutuja ja kuntouttaja kuntosalilla, kuvassa polku.

Kehitysvammaisille suunnatut palvelumme ovat kasvaneet tänä vuonna yrityskaupan sekä vastavalmistuneen Yli-Maarian Validia-talon myötä

Uutiset 17.11.2022

Turun Yli-Maariaan valmistuneessa uudessa Validia-talossa on lähtenyt arki käyntiin ensimmäisten asukkaiden muutettua uuteen kotiinsa viime viikolla.