Siirry sisältöön
Pride

Kesäkuu on Pride-kuukausi, Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvokysymyksiin, moninaisuuteen, oikeuksiin sekä ylpeyteen omasta seksuaalisesta identiteetistä. Vuoden 2024 Pride-kuukauden teemana on Rauha ja toivo, ja kuukausi huipentuu Helsingin Pride-viikkoon 24.–30.6.2024.

Validia haluaa toimia arvojensa mukaisesti edistäen tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tämä muodostuu niin työntekijöidemme kuin asiakkaidemme monimuotoisuuden, tasavertaisuuden kuin inkluusion huomioimisesta (DEI). Tasa-arvo asiat näkyvät Validiassa luonnollisena osana niin henkilöstön kuin asiakkaiden arkea sekä rekrytoinnissamme. Validia onkin mukana Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisössä, ja on sitoutunut noudattamaan yhteisön periaatteita:

1. Kunnioitamme työnhakijaa.
2. Perehdytämme työhön kunnolla.
3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten.
4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.
5. Puutumme syrjivään kohteluun heti.

Vastuullisuus ja yhdenvertaisesti toimiminen ovat Validian ytimessä, sillä olemmehan Invalidiliiton omistama yritys, meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys – ja Avainlippu-merkit vastuullisesta kotimaisesta toiminnasta. Validian kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että pääosa voitosta käytetään yrityksen oman toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen ja Invalidiliiton toiminnan kautta vammaisten aseman sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Panostamme vammaisten seksuaaliterveyden edistämiseen
Monimuotoisuuden, tasavertaisuuden ja inkluusion (DEI) yksi osa on seksuaaliterveys ja seksuaalinen tasa-arvo. Loppukeväästä 2024 Validian laatutiimiin lisättiin uusi rooli, kun Pikonlinnan Validia-talon entinen vastuuhenkilö Satu Ristilä nimitettiin seksuaaliterveyden asiantuntijaksi. Satu suunnittelee yhteistyössä liiketoimintojen kanssa erilaisia tapahtumia (esim. Pride), ohjeistuksia ja koulutuksia seksuaaliterveyden näkökulmasta niin henkilöstölle kuin asiakkaille koko Validian tasolla. Hän toimii Validian seksuaaliterveyden edistämisen asiantuntijana ja kehittäjänä.

Satu on pitänyt Pride-teemaisia työpajoja Tampereen ja Pasilan päivätoiminnassa. ”Ihmisoikeuksien merkitys korostuu aikana, jolloin epävarmuus ja konfliktit koettelevat meitä kaikkia, mutta etenkin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Validia haluaa tuoda näkyväksi sen, kuinka tärkeänä pitää jokaisen oikeutta hyvään ja tasapainoiseen elämään. Se ei ole vain puhetta, vaan myös konkreettista työtä arvojen pohjalta. Työ näkyy konkreettisesti työntekijälle erilaisten koulutusten ja ohjeistusten kautta (RAI, toteuttamissuunnitelmat, koulutukset ym.) sekä asiakkaille asenteiden ja toiminnan muutoksena, mahdollisuutena osallistua ja vaikuttaa”, kertoo ylpeästi Satu Ristilä.

Priden yksi näkyvimmistä, ja kuuluvimmista, tapahtumista on Helsinki Pride -kulkue. Kyseessä on rauhanomainen ja ILOinen mielenilmaus yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Kulkueessa jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on. Kulkue järjestetään lauantaina 29.6.2024 ja se lähtee Helsingin Senaatintorilta klo 12 ❤️ 💙 💚 💛