Siirry sisältöön

Validia Oy ja Caritas Palvelut Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jonka kohteena on Caritaksen tuottamat henkilökohtaisen avun palvelut Oulussa. Liiketoimintakaupan myötä Caritakselta siirtyy 20 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä Validialle 1.1.2022 alkaen.

Kaikkien Caritaksen henkilökohtaisen avun palveluiden jatkuvuus turvataan, ja asiakkaat tulevat saamaan lähiviikkoina tarkat ohjeet, kuinka toimia.

”Validia on Suomen vanhin ja suurin täysin vammaispalveluihin keskittynyt yritys. Palveluitamme käyttää jatkuvasti kasvava joukko vammaisia ja vammautuneita. Heidän tarpeensa palveluille kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti. Tavoitteenamme on kehittää pitkälle erikoistuneita ja toimialan laadukkaimpia vammaispalveluita sa­man katon alta, älykkäästi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Henkilökoh­taisen avun liiketoimintaa tulemme kehittämään sekä yritysostojen että erilaisten kumppanuuksien kautta”, kertoo Validian liiketoimintajohtaja Satu Virtanen.

”Yhteiskunnallinen tehtävämme on näyttää suuntaa vammaisten ja vammautu­nei­den ensiluokkaisille palveluille. Caritaksesta liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilö­kunta ja henkilökohtaisen avun palveluiden asiakkaat ovat lämpimästi tervetulleita Vali­diaan luomaan Suomesta maailman parasta maata vammaisille. Olemme iloisia saadessamme näin asiantuntevan ja osaavan henkilöstön meille. Vahva halum­me on toimia hyvässä yhteistyössä Oulun kaupungin ja muiden kuntien kanssa tuottaak­semme entistä parempia palveluita Oulun seudun asiakkaille”, kommentoi Validian toimi­tus­johtaja Laura Räty.

”Caritas on tarjonnut henkilökohtaisen avun palveluja pääasiassa Caritaksen asumisyksiköiden yhteydessä, varsinaisen asumispalvelun ohessa. Koko Caritaksen toiminnasta henkilökohtaisen avun palvelun osuus on ollut vähäinen. Caritas on päättänyt luopua toiminnasta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Jatkossa keski­tymme asumisyksiköissä täysipainoisesti asumispalvelun tuottamiseen ja asumispal­ve­lutoiminnan kehittämiseen. Vahvistamme asumisyksiköiden omien tukipalvelu­työntekijöiden roolia asumispalveluyksikön arjen toiminnan mahdollistajana. Olem­me iloisia, että avustajatoiminnalle löytyi hyvä jatkaja, joka ottaa vastaan avustajat vanhoina työntekijöinä”, Caritaksen liiketoimintajohtaja Leila Rutanen sanoo.

Lisätiedot:

Leila Rutanen, liiketoimintajohtaja, Caritas Palvelut Oy, puh. 040 669 185, leila.rutanen@caritaslaiset.fi

Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalveluita aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Valtakunnallinen Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. www.validia.fi www.validia.fi/maailmanparasmaa

Caritas Palvelut Oy tarjoaa Pohjois-Suomessa kotihoito-, asumis- ja sairaalapalveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Caritas työllistää Oulussa ja Rovaniemellä lähes 600 sote-alan osaajaa. Caritas on osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. www.caritaslaiset.fi

Lisää ajankohtaisia uutisia

Tuomas Mänttäri Validian työsuhdejohtajaksi

Nimitykset, Uutiset 19.9.2023

”Tuomas tuo meille vahvaa työsuhdeosaamista sekä laajan yhteiskunnallisen verkoston. Hän on ollut pitkään näköalapaikalla kehittämässä …

Tuoman Mänttäri

Tervetuloa meille -tapahtumaviikolla avaamme ovet vammaispalveluihin yksiköissä ja somessa

Uutiset 19.9.2023

Olemme mukana Suomalaisen työn liiton tapahtumaviikolla 2.-8.10.2023, jolloin vietetään Suomen suurimpia yhtäaikaisia avoimia ovia suomalaiseen työhön.

Turvaamme peruskoulun aloittaneiden kulkijoiden koulutietä – viime vuonna liikenneonnettomuuksissa loukkaantui lähes 300 lasta

Uutiset 18.9.2023

Liikenneturvan mukaan vuonna 2022 liikenneonnettomuuksissa loukkaantui 272 lasta, heistä kuoli kahdeksan (0–14-vuotiaat). Neljä viidestä henkilövahingosta …

Koululainen kävelee sateessa