Siirry sisältöön

Validia Oy ja Caritas Palvelut Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jonka kohteena on Caritaksen tuottamat henkilökohtaisen avun palvelut Oulussa. Liiketoimintakaupan myötä Caritakselta siirtyy 20 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä Validialle 1.1.2022 alkaen.

Kaikkien Caritaksen henkilökohtaisen avun palveluiden jatkuvuus turvataan, ja asiakkaat tulevat saamaan lähiviikkoina tarkat ohjeet, kuinka toimia.

”Validia on Suomen vanhin ja suurin täysin vammaispalveluihin keskittynyt yritys. Palveluitamme käyttää jatkuvasti kasvava joukko vammaisia ja vammautuneita. Heidän tarpeensa palveluille kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti. Tavoitteenamme on kehittää pitkälle erikoistuneita ja toimialan laadukkaimpia vammaispalveluita sa­man katon alta, älykkäästi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Henkilökoh­taisen avun liiketoimintaa tulemme kehittämään sekä yritysostojen että erilaisten kumppanuuksien kautta”, kertoo Validian liiketoimintajohtaja Satu Virtanen.

”Yhteiskunnallinen tehtävämme on näyttää suuntaa vammaisten ja vammautu­nei­den ensiluokkaisille palveluille. Caritaksesta liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilö­kunta ja henkilökohtaisen avun palveluiden asiakkaat ovat lämpimästi tervetulleita Vali­diaan luomaan Suomesta maailman parasta maata vammaisille. Olemme iloisia saadessamme näin asiantuntevan ja osaavan henkilöstön meille. Vahva halum­me on toimia hyvässä yhteistyössä Oulun kaupungin ja muiden kuntien kanssa tuottaak­semme entistä parempia palveluita Oulun seudun asiakkaille”, kommentoi Validian toimi­tus­johtaja Laura Räty.

”Caritas on tarjonnut henkilökohtaisen avun palveluja pääasiassa Caritaksen asumisyksiköiden yhteydessä, varsinaisen asumispalvelun ohessa. Koko Caritaksen toiminnasta henkilökohtaisen avun palvelun osuus on ollut vähäinen. Caritas on päättänyt luopua toiminnasta tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Jatkossa keski­tymme asumisyksiköissä täysipainoisesti asumispalvelun tuottamiseen ja asumispal­ve­lutoiminnan kehittämiseen. Vahvistamme asumisyksiköiden omien tukipalvelu­työntekijöiden roolia asumispalveluyksikön arjen toiminnan mahdollistajana. Olem­me iloisia, että avustajatoiminnalle löytyi hyvä jatkaja, joka ottaa vastaan avustajat vanhoina työntekijöinä”, Caritaksen liiketoimintajohtaja Leila Rutanen sanoo.

Lisätiedot:

Leila Rutanen, liiketoimintajohtaja, Caritas Palvelut Oy, puh. 040 669 185, leila.rutanen@caritaslaiset.fi

Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalveluita aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Valtakunnallinen Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. www.validia.fi www.validia.fi/maailmanparasmaa

Caritas Palvelut Oy tarjoaa Pohjois-Suomessa kotihoito-, asumis- ja sairaalapalveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Caritas työllistää Oulussa ja Rovaniemellä lähes 600 sote-alan osaajaa. Caritas on osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. www.caritaslaiset.fi

Lisää ajankohtaisia uutisia

Validia laajentaa toimintaansa kehitysvammapalveluissa ja ostaa Kangasalla sijaitsevan Asumispalvelu Ristilä Oy:n

Uutiset 1.12.2022

ehitysvammaisille tarjoavan Asumispalvelu Ristilän koko liiketoiminta, henkilöstö ja kaikki sopimukset siirtyvät 1.12.2022 Vali-dialle.

Validia ja Asumispalvelu Ristilä

Ilmoittautuminen vuoden 2023 liikuntapainotteisille kuntoutusjaksoille alkanut

Uutiset 21.11.2022

Tarjolla on neljä erillistä jaksoa, jotka sisältävät soveltavaa liikuntaa vertaisryhmässä ja eri terapiamuotoja yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kuntoutuja ja kuntouttaja kuntosalilla, kuvassa polku.

Kehitysvammaisille suunnatut palvelumme ovat kasvaneet tänä vuonna yrityskaupan sekä vastavalmistuneen Yli-Maarian Validia-talon myötä

Uutiset 17.11.2022

Turun Yli-Maariaan valmistuneessa uudessa Validia-talossa on lähtenyt arki käyntiin ensimmäisten asukkaiden muutettua uuteen kotiinsa viime viikolla.