Siirry sisältöön

Olemme mukana Kuntamarkkinoiden verkkotapahtumassa 15.-16.9. Tule mukaan kuulemaan toimitusjohtajamme Laura Rädyn ja myynnistä vastaavan johtajamme Marika Seppälän puheenvuorot.

Kuntamarkkinoiden verkko-osallistuminen on avoin ja ilmainen kaikille julkisen hallinnon, kuntien valtuustojen, yleishyödyllisten järjestöjen ja yhdistysten sekä tapahtumakumppaneiden edustajille, mutta edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.

Validian tietoiskut Kuntamarkkinoilla
15.9. klo 10.30-10.50 Maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille, Laura Räty, toimitusjohtaja

16.9. klo 10.30-10.50 MONA – palveluasumista heille, jotka kaipaavat tukea monialaisiin elämänhaasteisiin, Marika Seppälä, johtaja, myynti ja asiakkuudet

Molempiin tietoiskuihin pääset ilmoittautumaan täällä(siirryt toiseen palveluun).

Laura avaa tietoiskussaan uutta strategiaamme Maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille. Sote-kenttä on murroksessa. Henkilöstöpula, hoivakriisi, keskustelu veroparatiiseista ja pääomasijoittajista on vienyt viime aikoina aivan liikaa kaistaa. Palveluiden sisällöstä ei ole keskustellut juuri kukaan. Maailma on muuttunut. Vammaiset ihmiset asuvat tänä päivänä omissa kodeissaan aivan niin kuin muutkin ihmiset. Palveluita viedään koteihin. Asumisyksiköissä on aikaisempaa enemmän palveluita tarvitsevia ja meiltä vaaditaan jatkuvasti parempaa ammattitaitoa. Emme ole aina onnistuneet. Olemme sortuneet samoihin heikkouksiin kuin muutkin, emmekä ole pysyneet mukana muutoksessa. Meillä on edessämme suuri työ, jossa haluamme nostaa laadun ja sisällön kaiken keskiöön.

Kutsumme kaikki yhteistyökumppanimme ja muut sote-alan ammattilaiset mukaan uudistamaan Validiaa ja sitä kautta koko suomalaista yhteiskuntaa. Rakennetaan yhdessä Suomesta maailman paras maa vammaisille.

Marika puolestaan kertoo tietoiskussaan palvelukonseptistammme MONAsta. MONA on palveluasumista heille, jotka kaipaavat tukea monialaisiin elämänhaasteisiin.

Validia Oy käynnisti vuonna 2013 erillisen hankkeen, jonka tavoitteena oli suunnitella ja kehittää uudenlaista asumista sekä palvelua asiakkaille, joilla on merkittäviä toiminnan ja liikkumisen rajoitteita ja sen lisäksi muita merkittäviä toiminnan rajoitteita kuten päihderiippuvuus, mielenterveyden häiriö, sosiaalisia ongelmia ja heikentyneet kognitiiviset valmiudet. Kansainvälisesti puhutaan monidiagnoosiasiakkaista. Näin syntyi monialainen palveluasuminen, MONA, jota Validia on tuottanut vuodesta 2016.

MONA asumisen ideologian keskiössä on asiakas- ja toimintakeskeisyys, osallisuus, valmentava/kuntouttava asuminen sekä verkostotyöskentely. Asiakkaan asuminen alkaa kokonaisvaltaisella toimintakyvyn, sen rajoitteiden sekä voimavarojen arviointijaksolla. Arviointijakson pohjalta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen kotikuntansa kanssa asiakkaan tarpeita vastaava palvelukokonaisuus ja turvallinen toimintaympäristö.

Tänä vuonna MONA palvelumme laajentuvat. Tällä hetkellä palvelua tarjotaan Espoossa, Jyväskylässä ja Oulussa lähes kahdenkymmenen kunnan asiakkaille. Tämän vuoden aikana avaamme uudet yksiköt Kouvolaan ja Kaarinaan ja kolmas uusi yksikkö on suunnitteilla Pohjois-Suomeen korvaamaan Oulun MONA yksikkömme nykyiset toimitilat. Tervetuloa kuulemaan monialaisen palveluasumisen sisällöstä ja toimintatavoista.

Voit tutustua ennakkoon uuteen strategiaamme ja MONAan.

Lisää ajankohtaisia uutisia

Uudistuksia Validian organisaatiossa

Nimitykset, Uutiset 7.11.2023

Validia uudistaa organisaatiotaan sekä vaikeavammaisten asumisen alueellista johtamista vastamaan paremmin sote-uudistukseen ja uusien hyvinvointialueiden tarpeisiin.

Uudet lokakuussa käyttöönotetut laitoskuntoutuspaikat mahdollistavat yhä useamman kuntoutujan moniammatillisen yksilökuntoutuksen

Uutiset 16.10.2023

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen eli laitoskuntoutuksen paikkojen määrä kasvaa kuntoutuskeskus Synapsiassa juuri valmistuneen remontin myötä 4 lisäpaikalla.

Olemme mukana Apuväline 2023 -tapahtumassa Tampereella 9.-11.11.

Uutiset 13.10.2023

Messuilla olemme mukana myös apuvälineradalla, ammattilaisten Hands-on -kierroksilla, pidämme luennot perjantaina pyörätuolin käytöstä ja istumismukavuudesta …