Siirry sisältöön

Syyskuun alussa Perämeren äärelle Kemiin avautuu 18-paikkainen Kemin Validia-talo. Kemin Validia-talo tarjoaa palveluita asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea arkeensa monialaisten haasteiden vuoksi.

Talo ja Kemin alue on Validialle uusia, muut lähimmät yksiköt sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä. Kemin Validia-talo on monialaisen palveluasumisen (MONA) tarpeiden pohjalta suunniteltu ja rakennettu mahdollistamaan turvallinen sekä tavoitteita tukeva asuminen mahdollisimman itsenäisesti. ”Kehittämämme MONA-konsepti on suunnattu henkilöille, joilla on merkittäviä toiminnan ja liikkumisen rajoitteita sekä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi aistisäätelyyn, impulssiherkkyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Asumisessa korostuvat osallisuus, vaikuttavuus ja turvallinen ympäristö. Halusimme laajentaa toimintaamme Pohjois-Suomessa, ja tarjota monialaista palveluasumista Lapin alueella, jolle on siellä kysyntää”, kertoo liiketoimintajohtaja, erityisryhmien asuminen, MONA- ja kehitysvammapalvelut Päivi Lind

Toimintakykyä tukevaa asumista merellisissä maisemissa

Kemin Validia-talo on jaettu kahteen siipeen, jotka mahdollistavat sosiaaliset kohtaamiset ja toimimisen pienemmissä ryhmissä. Tervetuloa kotiin -sisustuskonsepti toivottaa asukkaat tervetulleiksi raikkain värein ja mukavin huonekaluin. Kaikissa asunnoissa on oma kylpyhuone sekä osassa asunnoista on pieni keittiö. Yhteisistä tiloista löytyy oleskelutiloja, sauna sekä viihtyisä piha-alue.

Asukkaiden kanssa yhteistyössä tehdään hoitosuunnitelmat RAI-toimintakykymittaria hyödyntäen. Validia on kehittänyt vammaispalveluihin yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Lapin yliopiston kanssa, oman maailman laajuisesti uniikin RAI Cha Vap -mittariston, joka auttaa rakentamaan asukkaalle hänen tarpeisiinsa sopivan palvelun ottaen huomioon asukkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn. Laatumittaristoa hyödyntäen seurataan palveluiden laadun toteutumista ja kehitetään toimintaa. Validia on pilotoinut mittaria vuoden 2022 aikana 450 asukkaan kanssa ja ottaa mittarin käyttöön kaikissa asumispalveluyksiköissään vuoden 2023 aikana.

Moniammatillisuutta ja yksilöllistä kohtaamista

Yksikön käynnistysvaiheessa uusia työntekijöitä on perehdyttämässä ja tukemassa kokeneet monialaisen asumisen työntekijät. Mentorityöntekijät ovat jo useamman vuoden monialaisessa asumisessa toimineita työntekijöitä, jotka ovat kehittäneet toimintaa muissa MONA-yksiköissämme ja tuntevat monialaisen asumisen erityisyyden. Heillä on näkemystä ja kokemusta myös siitä, miten haasteet kohdataan ja kuinka toimia haastavissa tilanteissa.

”Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koostuu palvelupäällikön lisäksi esimerkiksi toimintaterapeutista, psykiatrisesta sairaanhoitajasta, kuntoutus- tai sosiaaliohjaajasta sekä lähihoitajista. Tiimin lähihoitajat ovat erikoistuneet joko kuntoutus- ja vammaistyöhön tai mielenterveys- ja päihdetyöhön. Moniammatillinen tiimi on tiiviisti mukana asukkaan arjessa, ja työntekijät ovat erikoistuneet haasteellisten asiakkaiden kanssa toimimiseen sekä tavoitteelliseen asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin uuteen yksikköömme; avaamme yksikön uuden iloisen ja ammattitaitoisen henkilöstön kera”, iloitsee Lind.

Monialainen asuminen vaatii työntekijöiltä sekä monipuolista osaamista että myötätuntoista ja ammattimaista persoonaa. Sen erityisyys tarjoaa uutta osaamista sekä vammaispalveluiden että mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille. Työ voi olla toisinaan myös raskasta, kuitenkin se on todella antoisaa ja kehittävää. Moniammatillinen ja yhteisöllinen tiimi tukee toisiaan ja kehittää toimintaa asukkaiden tavoitteiden ja toimintakyvyn tukemiseksi.

”Toivotamme uudet asiakkaat tervetulleiksi kotiin”, toteaa tyytyväinen Lind.

Tutustu lisää Kemin Validia-taloon(avautuu uuteen ikkunaan).
RAI-toimintakykymittari ensimmäistä kertaa vammaispalveluihin(avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja:

Päivi Lind, liiketoimintajohtaja, erityisryhmien asuminen, MONA- ja kehitysvammapalvelut, Validia Oy, paivi.lind@validia.fi, puh. 040 848 0472

Pasi Saarikoski, monialaisen asumisen päällikkö, Validia Oy, pari.saarikoski@validia.fi, puh. 044 478 4105