Siirry sisältöön
Työntekijä ja asiakas keskustelevat

Suomen suurimpana vammaispalveluyrityksenä Validia on ottanut strategiseksi tavoitteekseen olla suunnannäyttäjä ja rakentamassa Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille.

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme siten, että asiakkaamme olisivat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihimme. Valtakunnallisten laatumittareidemme avulla seuraamme päivittäin useilla organisaatiotasoilla toimintamme kehittymistä ja varmistamme, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset sekä mahdollistaa parhaan asiakaskokemuksen.

Strategiamme myötä käynnistimme vuonna 2021 mittavan palveluiden ja toiminnan laadun kehittämiseen sekä parantamiseen tähtäävän ohjelman, joka kattaa kaikki yhtiön liiketoiminnat. Ohjelma pitää sisällään keskitetyn laatuorganisaation, laatumittareiden kehittämisen sekä laadun johtamisen prosessit ja raportointityökalut. Laadun kehitys rakentuu vahvasti asiakkaan yksilökohtaisen palvelun tarpeen tunnistamiseen ja arviointiin.

Vammaispalveluiden RAI käyttöön ensimmäisenä maailmassa

Osana laatutyötä ja laatuindeksiä olemme vuoden 2022 aikana kehittäneet yhdessä Raisoftin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja käyttäjäasiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisen toimintakykymittarin asumispalveluihin. Mittariston avulla on mahdollisuus arvioida vammaisen henkilön palvelun tarvetta ja toteuttamista sekä tunnistaa asiakkaan toimintakykymuutoksia. Lisäksi sen avulla on mahdollista osoittaa sitä, miten palvelu muuttaa asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Käytännössä RAI virtaviivaistaa palveluaikojen mittaamisen sekä mahdollistaa asukkaiden palveluluokkien suunnittelun ja henkilökohtaisten hoitosuunnitelmien tekemisen sekä seuraamisen suoraan toimintakykyarvioinnin pohjalta. RAI sisältää kokonaisuutena 18 erillistä mittaria sekä kahdeksan herätettä. RAI-arviointi ja toteuttamissuunnitelma tehdään jokaiselle asiakkaalle vähintään kuuden kuukauden välein ja useammin, jos asiakkaan toimintakyvyssä on oleellisia muutoksia. Mittaria on kehitetty yhteistyössä mm. Lapin yliopiston(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) kanssa.

Validia on pilotoinut mittaria vuoden 2022 aikana 450 asukkaan kanssa ja ottaa mittarin käyttöön kaikissa asumispalveluyksiköissään vuoden 2023 aikana. Raisoft on ottamassa vammaispalveluiden Rai Cha Vappin kansainväliseen käyttöön toukokuussa 2023. Validian kehitystyön kautta on siis luotu globaalisti uniikki ja yhtenäinen mittari vammaispalveluihin.

Laatuindeksit ohjaavat liiketoimintaa

Olemme vuoden 2022 aikana rakentaneet ja ottaneet käyttöön laaja-alaisen laatuindeksin sekä asumispalveluissa että kuntoutuspalveluissa. Laatuindeksi on aiempaa yhtenäisempi ja hallitumpi tapa seurata ja osoittaa palvelun laadun toteutumista eri organisaation tasoilla. Laatuindeksin avulla varmistamme asiakkaan elämänlaatua ja työntekijöiden työn tekemisen laatua.

Asumisen laatuindeksi seuraa mm. omahoitajahetkien ja vapaa-ajan vieton tarjontaa​, perehdytysten toteutumista​, käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyyttä (NPS)​, lääkeluvallisten lähihoitajien määrää​ sekä henkilöstön tyytyväisyyttä (eNPS) ja mitoitusta.​

Kuntoutuksen laatuindeksiin on tehty juuri vuoden vaihteessa 2023 päivityksiä ja kehitystyötä jatketaan yhä edelleen. Indeksi koostuu mm. henkilöstömitoituksen seurannasta, kuntoutuspalautteiden käsittelyajoista, perehdytysten toteutumisesta, lääkeluvallisten hoitohenkilöiden määrästä, asiakastyytyväisyydestä (NPS) sekä avo- ja laitoskuntoutusten prosessimittareista.

Vuoden 2023 aikana tarkoituksemme on rakentaa laatuindeksi myös henkilökohtaisen avun palveluihin.

Tutustu lisää laatutyöhömme tai kysy suoraan laadultamme