Siirry sisältöön
Päivätoiminta ulkoilemassa
Laura Räty

Palvelukehitys ja palvelumuotoilu, kaksi päivän muotisanaa. Välillä tuntuu, että sote-alalla ei muusta puhutakaan kuin palvelukehityksestä. Toisaalta kehitettävää toki löytyykin. Pitäisi saada samalla rahalla koko ajan enemmän ja parempaa – samalla aikaa, kun lait muuttuvat, regulaatio tiivistyy ja henkilökuntaa etsitään kissojen ja koirien kanssa. Siinäpä meille kaikille on kehittämistä kerrakseen.

Mekin Validiassa kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Olemme yhteiskunnallinen yritys ja toimintamme ei ensisijaisesti tähtää voiton tuottamiseen. Tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää palveluitamme koko suomalaista yhteiskuntaa, ei vain omia tai kaupallisia intressejä varten.

Viime vuoden iso kehitystyömme on RAI Cha Vap-toimintakykymittari, joka on nyt otettu käyttöön meillä Validiassa asumispalveluissa. Toivottavasti jatkossa myös muissa vammaispalveluiden tuottaja- ja tilaajaorganisaatioissa. Aikaisemmin vammaisten asumispalveluissa asukkaiden palveluntarvetta arvioitiin aikaperusteisesti. Asukkaan päivittäiset perustarpeet, kuten esimerkiksi pukemiseen, syömiseen ja peseytymiseen kuluva aika laskettiin yhteen ja se määritteli asukkaan kokonaispalvelutarpeen. Me kaikki tiedämme, että ihmisen elämä on kuitenkin paljon muutakin kuin pukemista ja syömistä. Me tarvitsemme sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Niinpä halusimme lähteä kehittämään vammaisille toimintakykymittaria, jolla voidaan huomioida koko ihmisen elämä, ei vaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvää avun ja tuen tarvetta. Lisäksi halusimme, että arviointia tehtäisiin riittävän usein ja yhdessä asukkaan itsensä, hänen läheisten sekä häntä hoitavan henkilökunnan kanssa. Nyt teemme asukkaan palveluiden toteuttamissuunnitelman RAI-arvioinnin pohjalta ja pystymme tuottamaan entistä monipuolisempia palveluita sekä aktiivisesti seuraamaan mahdollisia toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia.

Lue lisää RAI-mittarista(avautuu uuteen ikkunaan) ja sen kehittämisestä.

Validian tuottamat palvelut ovat olleet uraauurtavia, mutta maailma muuttuu koko ajan ja siksi niiden on pystyttävä elämään ajassa. Validian kuntoutus juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan. Käpylän kuntoutuskeskus, nykyisen Validian kuntoutuksen alkujuuri on monelle suomalaiselle tuttu. Kuntoutuksessamme tehdään tänä päivänäkin ihmeitä moniammatillisen tiimin yhteistyönä ja modernia teknologiaa, kuten vaikkapa kävelyrobottia, hyödyntäen. Moni vakavassa onnettomuudessa vammautunut saa ”uuden elämän”, kun kuntoutuksessa opitaan elämään vakavan vamman tai sairauden kanssa. Ilman tätä 70 vuoden työtä, ei suomessa olisi varmasti nykyistä määrää itsenäisesti eläviä ja asuvia selkäydinvammaisia tai vaikkapa menestyviä paraurheilijoita. Sisukasta sakkia kaikki. Sekä kuntoutettavat että kuntouttajat.

Vajaat 50 vuotta sitten syntyivät ensimmäiset vammaisten asumisyksikkömme. Ne olivat koteja ihmisille, jotka tarvitsevat toista ihmistä avukseen selviytyäkseen arjessa. Meillä on tänä päivänä lähes 50 yksikköä ja niissä 1200 asukasta. Osa heistä on asunut meillä vajaat 50 vuotta. Validian tuottamat palvelut ovat olleet uraauurtavia, mutta maailma muuttuu koko ajan ja siksi palveluidemme on pystyttävä elämään ajassa. Kun nyt kehitämme asumisen palveluita varaudumme koko ajan entistä vaikeampihoitoisempiin ja vaikeammin vammautuneisiin asukkaisiin.

Joudumme myös pohtimaan, missä on paikka heille, jotka eivät ole sopeutuneet mihinkään tai heille, joille mikään palvelu ei ole ollut sopiva? Tätä varten olemme kehittäneet MONA-yksiköt. Monialaisen palveluasumisen kodit ovat juuri niille vammaisille, joilla on liikunta- tai aivovamman lisäksi muita haasteita, kuten päihde- tai mielenterveysongelmia. MONA-yksikkö on paikka, josta ei tarvitse muuttaa minnekään siksi, ettei asuminen onnistunutkaan tai siksi, ettei haastavan asiakkaan kanssa pärjättykään. MONA-ammattilaiset luovat luottamuksellisen suhteen asukkaaseen ja turvallinen pieni yksikkö kantaa arjessa. MONA-palvelut ovat yksi esimerkki palveluiden kehittämisestä tarpeeseen maailman muutoksessa.

Meidän asiakaskunnastamme näkee yhteiskuntamme suuren rakenteellisen ja asenteellisen muutoksen; tänä päivänä yhä enemmän apua tarvitsevat ihmiset asuvat omissa kodeissaan ja vain kaikkein raskashoitoisimmat pääsevät tehostetun ympärivuorokautisen asumisen piiriin. Kotiin vietävien palveluiden kirjo kasva koko ajan. Henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta kotona, opiskelussa, työpaikalla, harrastuksissa, kulttuuritapahtumissa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä kaikissa niissä tehtävissä, joihin henkilön oma toimintakyky ei riitä. Ilman henkilökohtaista apua asiakas jää helposti kotiin ilman mahdollisuuksia nähdä ja kokea. Muutos on suuri ja se haastaa mm. asumisyksiköiden palvelu- ja henkilöstörakenteen. Mekin Validialla kehitämme koko ajan palveluita keskitetyissä asumisyksiköissä ja samanaikaisesti panostamme vahvasti kotiin vietävien henkilökohtaisen avun palveluihin, jotta myös asumispalveluiden ulkopuolelle jäävät saisivat apua. Validian tahtotila on olla vammaispalveluiden kokonaisvaltainen kumppani ja tukea vaikeavammaista henkilöä hänen omien valintojensa toteuttamisessa, niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Meille on myös tärkeää olla yhteiskunnallisesti merkittävä valtakunnallinen toimija ja tarjota palveluita kaikilla hyvinvointialueilla.

Uusi vammaispalvelulaki on tulossa syksyllä ja se toivottavasti luo uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää hyvinvointialueiden kanssa vammaispalveluita, jotka mahdollistavat asiakkaille entistä parempaa arkea. Validia on Suomen suurin vammaispalveluiden tuottaja. Tavoitteenamme on olla toimialan laatujohtajana rakentamassa Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille. Teemme sen kohtaaminen, palvelu ja kehitysaskel kerrallaan.

Olemme mukana SuomiAreenassa