Siirry sisältöön

Työ-, liikenne- ja vapaa-ajan tapaturmien sekä pahoinpitelyjen seurauksena aiheutuu vuosittain tuhansia uusia vakavia aivovammoja. Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoimintojen häiriö tai rakenteellinen vaurio. Oireet voivat olla hyvin monenlaisia riippuen siitä millaisia vaurioita aivoissa on tapahtunut.

Aivotoimintojen häiriöiden syynä olevat solu- ja molekyylitason häiriöt eivät ole kokonaisuudessaan aivokuvantamisin todettavissa kuten esimerkiksi aivokudoksen selvät ruhjeet tai verenvuodot. Magneettitutkimus on voitu tehdä myös niin myöhäisessä vaiheessa, etteivät vauriot enää ole näkyvissä. Aivovammaa parantavaa lääkehoitoa ei ole, mutta lääkehoidosta voi saada apua oireisiin.

Osalla potilaista on liikunta- tai puhekyvyn tai aistitoimintojen oireita. Päällepäin näkyviä oireita ei kuitenkaan välttämättä ole, mikä voi johtaa alidiagnostiikkaan varsinkin, kun alkuvaiheessa esiintyy usein aivoperäistä oiretiedostuksen puutetta. Tavanomaisia oireita ovat ohimenevät tai pysyvät eriasteiset kognitiivisten toimintojen kuten muistin, aloite- ja päättelykyvyn häiriöt, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn sekä vireyden ja unen säätelyn häiriöt. Neuropsykologiset häiriöt voivat jäädä toteamatta tai hoidossa ja kuntoutuksessa taka-alalle. Aivovamman aiheuttama todellinen toimintakyvyn haitta selviääkin usein vasta vuosien aikana.

Aivovamman haittaavuus voi ajan myötä kasvaa ilman riittävää kuntoutusta

Kansainvälinen tieteellinen tutkimus on osoittanut aivovammakuntoutuksen olevan vaikuttavaa. Kuntoutuksen käynnistyminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää, samoin sen pitkäjänteinen toteutuminen. Pitkällä tähtäimellä riittävä ylläpitävä kuntoutus on ratkaiseva tekijä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseksi, sillä aivovamma altistaa tavanomaista varhaisemmalle kognitiiviselle ikääntymiselle. Aivovamman haittaavuus voi ajan myötä kasvaa ilman riittävää kuntoutusta. Kuntoutuksen ja tuen merkitys läpi elämän on suuri, jotta mahdollisimman vapaa autonomia eri toimintakyvyn alueilla saavutetaan ja säilyy.

Validian moniammatilliset kuntoutusjaksot ovat intensiivisiä. Jaksot suunnitellaan mittatilaustyönä yksilöllisten tavoitteiden mukaisiksi. Kuntoutustarpeet painottuvat eri tavoin kuntoutumisen eri vaiheissa. Käytössä on modernit tilat ja modernia kuntoutusteknologiaa. Kuntoutus voi toteutua myös kotoa käsin avokuntoutuksena. Palveluissa yhdistämme kliinisen asiantuntemuksen ja kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tuottaman näytön.

Musiikista groovea fysioterapiaan

Blogit 21.3.2023

Musiikki on tarjonnut minulle fysioterapeuttina monipuolisia työkaluja asiakkaan koko-naisvaltaiseen kuntoutustyöhön.

Vuosittain aiheutuu tuhansia uusia vakavia aivovammoja – sekä varhain aloitettu että pitkäjänteinen ylläpitävä kuntoutus on tärkeää

Blogit 21.3.2022

Työ-, liikenne- ja vapaa-ajan tapaturmien sekä pahoinpitelyjen seurauksena aiheutuu vuosittain tuhansia uusia vakavia aivovammoja. Aivovamma on ulkoisen voiman aiheuttama aivotoimintojen häiriö tai rakenteellinen vaurio.

Kävelyharjoituksia kuntouttajan avustamana.

Talouden ja toiminnan tunnuslukujen rinnalle tarvitaan sosiaali- ja hoivapalveluissakin laadun seurantatietoja

Blogit 25.2.2022

Tehtävänämme on näyttää esimerkkiä ja kehittää vammaispalveluita siten, että jokaisen oikeus arvokkaaseen elämään toteutuu. Näin suureen tavoitteeseen emme pysty yksin. Onnistuminen edellyttää sitä, että saamme kaikki sidosryhmät mukaan esim. määrittelemään vammaispalveluiden laatua sekä laadun yhteismitallista mittaamista.