Siirry sisältöön

MONA® eli monialainen asuminen on palveluasumista, jossa otetaan huomioon asiakkaiden monialaiset elämänhaasteet. Monialainen asuminen vaatii moniammatillista osaamista ja tiimiä tukemaan asiakkaan toimintakyvyn kehittymistä. MONA-asuminen voi toimia myös urakehityksen askeleena päihde- ja mielenterveyspuolesta kiinnostuneille hoitajille, jotka haluavat päästä vastaamaan monialaisten ongelmien problematiikkaan.

Pasi Saarikoski

Monialainen asuminen on rakennettu henkilöille, joilla on toiminnan tai liikkumisen rajoitteen lisäksi sosiaalisia, mielenterveydellisiä tai kognitiivisia haasteita. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi aistisäätelyyn, impulssiherkkyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mukaan lukien päihde- ja mielenterveydelliset ongelmat. MONA® palveluasumisen haasteet eivät täten ole samoja kaikissa yksiköissämme, vaan asukkaiden toimintakyky, haasteet ja erityistarpeet määrittävät toimintatapoja.

Moniammatillinen tiimi muodostaa tiiviin yhteisön, jossa ongelmatilanteet ja arjen haasteet ratkaistaan yhdessä, ja asukkaiden toimintakykyä tuetaan laaja-alaisesti samalla kun tehdään myös vammojen ja sairauksien vaatimaa hoitotyötä. Tiimin tuen lisäksi työntekijät käyvät erilaisia koulutuksia säännöllisesti tukeakseen omaa kehittymistään ja osaamistaan. Koulutusten valinnassa otetaan aina huomioon asukkaiden erityistarpeet ja sen vaatima osaaminen.

Millaiselle henkilölle työt monialaisessa asumisessa voisi sitten sopia?

Asukkaamme monialaisessa asumisessa tarvitsevat erityistä huomiota ja apua päivittäin, minkä vuoksi vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepuolen osaaminen ovat avainasemassa. Näitä molempia ei kuitenkaan MONA-yksikössä aloittaessa tarvitse osata, sillä moniammatillisen tiimin tuki, koulutus ja perehdytys ovat yksiköissä suuressa roolissa.

Olemme huomanneet, että monialaisessa asumisessa tarvitaan erilaisia persoonia, mutta parhaiten pärjäävät ne, jotka osaavat nähdä ja kohdata jokaisen asukkaan ammattitaitoisesti ja tasa-arvoisesti, mutta myötätuntoisesti huonoinakin päivinä. Myös impulsiivisten asukkaiden kohdalla tulee pystyä näkemään käyttäytymisen taakse ja ymmärtää sairauksien tuomat haasteet.

Monialaisen asumisen keskiössä on yhteisötoiminta, jonka tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, elämäntaitojen vahvistaminen, voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen sekä tavoitteiden saavuttaminen. Asukkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden ja toimintakyvyn tukeminen ovat avainasemassa.

Työ vaatii jokaisen asukkaan yksilöllisen huomioimisen esimerkiksi toimintatapojen suhteen sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvää ymmärrystä. Asukkaan tilanteet voivat vaihdella ja muuttua nopeasti, jolloin sopeutumiskykyä uusiin tapoihin tarvitaan. Hyvinkin vaihtelevat asukkaat ja monenlaiset toimintatavat vaativat harjoittelua, mutta kun asukkaat tuntee kunnolla, tulee se yleensä luonnostaan.

Tule töihin Kemin Validia-taloon

Olemme avaamassa aivan uutta 18-paikkaista monialaisen asumisen yksikköä Kemiin ensi syksynä. Kemin Validia-talo valmistuu elokuun puolivälissä ja siinä on jo rakennus- ja suunnitteluvaiheessa otettu huomioon monialaisen asumisen tarpeet. Rakennus on jaettu kahteen siipeen, joissa molemmissa on omat yhteiset tilat ja asukkaiden omat asunnot. Yhteisissä tiloissa asukkaat voivat viettää aikaa tuttujen ihmisten seurassa, pienemmässä porukassa, jolloin esimerkiksi sosiaaliset tilanteet ovat rauhallisempia.

Yksikön käynnistysvaiheessa uusia työntekijöitä on perehdyttämässä ja tukemassa kokeneet monialaisen asumisen työntekijät. Mentorityöntekijät ovat jo useamman vuoden monialaisessa asumisessa toimineita työntekijöitä, jotka ovat kehittäneet toimintaa muissa MONA-yksiköissämme ja tuntevat monialaisen asumisen erityisyyden. Heillä on näkemystä ja kokemusta myös siitä, miten haasteet kohdataan ja kuinka toimia haastavissa tilanteissa.

Etsimme nyt sekä vammaispalveluiden että mielenterveys- ja päihdepuolen hoitajia uuteen työyhteisöön. Lisäksi rekrytoimme myös toimintaterapeuttia, sairaanhoitajia sekä sosionomia Kemin Validia-taloon. Otamme myös käynnistymisen jälkeen säännöllisesti opiskelijoita harjoittelujaksoille.

Monialainen asuminen vaatii työntekijöiltä sekä monipuolista osaamista että myötätuntoista ja ammattimaista persoonaa. Sen erityisyys tarjoaa uutta osaamista sekä vammaispalveluiden että mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille. Työ voi olla toisinaan myös raskasta, kuitenkin se on todella antoisaa ja kehittävää. Moniammatillinen ja yhteisöllinen tiimi tukee toisiaan ja kehittää toimintaa asukkaiden tavoitteiden ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Validialainen hoitaja.

Tutustu Kemin avoimiin työpaikkoihin ja hae uuden yksikön monialaiseen tiimiin!