Siirry sisältöön

Olemme kulkeneet yhteistä kuntoutuksen matkaa vammaisten ja vammautuneiden kanssa jo 70 vuoden ajan, kulkeneet kohti modernimpaa, teknologiaa hyödyntävää kuntoutusta ja nähneet alan muuttuneen ympäristön. On kuitenkin asioita, joita kuntouttavan terapiatyön ammattilaiset eivät aina voi tarjota eli vertaistukea.

Markku Poikela, liikunnanohjaaja ja vertaiskuntouttaja

Vertaiskuntouttaja ei ole ”vain” vertaistukihenkilö vaan tehtäväänsä koulutettu henkilö, joka tukee kuntoutujan polkua osana moniammatillista kuntoutustiimiä. Vertaiskuntouttajamme tukevat, kannustavat ja ohjaavat uusiin oivalluksiin. Validian vertaiskuntoutustoiminta on merkittävä osa kuntoutusta ja ollut säännöllisenä osana kuntoutusta jo vuodesta 1995.

Tukeaksemme kuntoutujia vammansa tuomien arjen haasteiden kanssa mahdollistamme heille kuntouttavaa toimintaa vertaiskuntouttajien kanssa. Heillä on oman taustansa kautta henkilökohtaista kiinnostusta ja todellista halua auttaa muita, jotka kamppailevat vammautumiseen liittyvien haasteiden kanssa. He kuuntelevat kuntoutujan tarpeita, huolia ja kysymyksiä sekä omaavat kokemusta ja osaamista erilaisten haasteiden selättämiseen ja vinkkejä sujuvoittamaan arkea.

Toiminta on aina kuntoutujalähtöistä, kuten kaikki muukin kuntoutus ja aina vapaaehtoista kuntoutujalle. Pyrimme kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa luomaan kontaktia kuntoutujaan tämän saavuttua kuntoutusjaksolle, jotta kynnys tuen hakemiseen olisi mahdollisimman matala.

Vertaiskuntouttajien kanssa voidaan tavata yksilöllisesti keskustelun tai toiminnallisten harjoitteiden parissa. Eikä sillä ole väliä oletko laitos- vai avokuntoutuksessa, jokainen kuntoutuja voi hakeutua vertaiskuntouttajan tuen piiriin. Tapaamiset vaihtelevat teemoiltaan riippuen kuntoutujan tarpeista ja niitä järjestetään myös viikoittain ryhminä, joissa keskustellaan vaihtelevista aiheista esimerkiksi matkailusta aina pyörätuolin huoltoon.

Tällä hetkellä kuntoutuksessamme on kaksi kokopäiväisesti työskentelevää vertaiskuntouttajaa. Minä, Markku, olen niistä toinen. Sen lisäksi koulutettuja vertaiskuntouttajia on suurempi verkosto.Heitä kutsutaan tapaamaan kuntoutujia tarpeen mukaan. Näin voimme mahdollistaa yksilöllisempää tukea ottaen huomioon esimerkiksi iän, sukupuolen tai vamman.

Tärkein tehtävä vertaiskuntouttajilla on tukea vammautuneen selviytymistä muuttuneissa olosuhteissa ja uudessa elämäntilanteessa esim. edelleen sairauden tai vastikään käyneen vammautumisen tuomassa elämän kriisitilanteessa.

Yhdessä vertaiskuntouttajan kanssa voidaan myös oman jaksamisen mukaan harjoitella erilaisia arjen taitoja oman toimintakyvyn kehittämiseksi. Esimerkiksi voidaan harjoitella ruuanlaittoa, autoon siirtymistä, pyörätuolin käsittelyä eri olosuhteissa tai kokeilla soveltavan liikunnan eri lajeja, kuten pyörätuolikoripalloa, rugbya, jousiammuntaa tai vaikka käsipyöräilyä.

Vertaiskuntouttaja kulkee mukana kuntoutujan matkassa aina alkumetreiltä asti ollen tuki ja turva uudessa elämäntilanteessa tai vaikka aikuisuuteen astuttaessa.