Siirry sisältöön

Lähes 150 kesätyöntekijää vietti kesää 2022 validialaisena. Olimme mukana toista kertaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka pääperiaatteisiin sitouduimme osallistumalla kampanjaan. Näitä kesätyön pääperiaatteita ovat: hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, työtehtävien mielekkyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, kirjallinen työsopimus ja yleinen tyytyväisyys.

Sanna-Mari Laitinen

Kesäduunitutkimus kartoittaa kesätyöntekijöiden kokemuksia 27 väittämän avulla, yllä mainituilta kesätyön osa-alueilta. Valtakunnallisesti Kesäduunitutkimukseen vastasi 11 566 nuorta 155 organisaatiosta.

Validialaisten kesätyökokemuksen keskiarvo oli 3.28 asteikolla 1–4. Vastaajista 89 % oli ensimmäistä kertaa Validialla kesätöissä.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus oli Validialla toimialan yleisellä tasolla 3,39 (toimiala 3,42). Meillä kohdeltiin tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa 3,59 (toimiala 3,55), kesätyöntekijä pystyi itse antamaan palautetta työnantajalle 3,41 (toimiala 3,34) sekä kesätyöntekijä otettiin osaksi työyhteisöä hyvin 3,78 (toimiala 3,7).

Onnistumista toimialaan verrattuna Validialla oli hakuprosessissa 3,72 (toimiala 3,69) ja rekrytoinnin edistymisessä 3,47 (toimiala 3,41).

Erityisesti kehitettävää löytyi perehdytyksestä ja ohjaamisesta sekä tehtävien mielekkyydessä, joita kehitämme parhaillaan organisaatiossa mm. uusimalla perehdytystapoja.

Kesätyöntekijät kommentoivat avoimesti kokemustaan mm. näin:

Erityiskiitoksen menneestä kesästä 2022 ansaitsevat yksikönpäälliköt sekä yksiköiden muut työntekijät. Te teitte kesästä mahdollisimman hyvän kesätyöntekijöillemme. Työmme kohti vastuullista työnantajaa jatkuu!