Siirry sisältöön

Viime vuosi oli Validialle useilla mittareilla historiallisestikin katsottuna hyvän kehityksen ja onnistumisten vuosi. Lähes neljä vuotta sitten käynnistetty strategia, jossa visiona on ollut rakentaa yhtiöstä vammaispalveluiden laatujohtaja sekä Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille, on osoittautunut toimivaksi. Yhtiön 70 vuoden historia ja syvä osaaminen vammaispalveluista, ILO-arvoihin pohjautuva kehittämisen kulttuuri sekä kattava palveluvalikoima kantavat muuttuvassa ja haastavassa sote-ympäristössä. Tänään Validia-konserni työllistää valtakunnallisesti reilut 2000 sotealan ammattilaista ja 150 kesätyöntekijää, ja palveluitamme käyttää lähes 2000 käyttäjäasiakasta.

Koko yhteiskunnan ja etenkin hyvinvointialueiden kustannuspaineissa olemme tilanteessa, jossa tarvitaan yhteistyötä ja kaikkien toimijoiden panosta. Vammaispalvelut suuntautuvat yhteiskunnassa erityisen heikossa asemassa oleviin henkilöihin, joiden tuen tarve on suuri ja koko elämän aikainen. Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointia on tehtävä systemaattisesti ja laaja-alaisesti. Validiassa merkittävä asia vammaispalveluiden laadun kehityksessä onkin ollut vammaispalveluiden oman RAI-toimintakykymittarin kehittäminen, joka on nyt yhtiössä käytössä sekä vaikeavammaisten että erityisryhmien asumispalveluissa. Tavoitteena on ollut rakentaa vammaispalveluihin globaalisti yhtenäinen tapa mitata palvelun laatua ja asiakkaan palvelutarvetta. RAI on otettu erittäin kiinnostuneesti vastaan ja useampi hyvinvointialue on jo ottamassa sen vammaispalveluiden laadun seurannan mittariksi. RAI:n lisäksi Validiassa on mm. otettu käyttöön kaikissa liiketoiminnoissa useita eri osa-alueita kokoava laatuindeksi, jota seurataan kuukausittain. Yhtiön käynnistämä laatutyö näkyy vahvasti mm. käyttäjäasiakkaiden tyytyväisyydessä, jota mittaava NPS nousi vuoden 2023 aikana peräti 24 yksikköä (2023 NPS 38).

Laadun kehittämisen ohella Validiassa tehtiin viime vuoden aikana mittava asumisen toimintatapauudistus, jonka myötä uudistettiin työn organisointia, työvuorosuunnittelua ja seurantaa sekä valtaosa asumispalveluiden prosesseista ja ohjeistuksista. Käynnistimme myös systemaattisen vastuullisuustyön ja CSRD-raportoitiin valmistautumisen. Henkilöstön osallistamiseen, palkitsemiseen ja johtamisen tukemiseen panostaminen näkyi konsernitasolla positiivisesti mm. rekrytoinnin helpottumisena sekä henkilöstötyytyväisyyden parantumisena (eNPS nousi 10 yksikköä). Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen mukaan työ Validiassa koetaan myös erittäin merkitykselliseksi (4/asteikko 1-5).

Yhteiskunnallisena yrityksenä Validia tavoittelee maltillista voittoa. Vakaa kannattavuus on kuitenkin oleellista, jotta yhtiön omaa toimintaa voidaan kehittää ja esim. investoida palvelukehitykseen ja digitalisaatioon. Loput yhtiön voitosta ohjataan suoraan omistajalle, Invalidiliitolle, ja sitä kautta vammaisten aseman ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yhteiskunnassa.

Vuosi 2023 oli Validia-konsernissa sekä toiminnallisin että taloudellisin mittarein arvioituna edellisvuotta parempi. Konsernin liikevaihto oli 114 M€, jota kasvattivat edelliseen vuoteen verrattuna mm. tytäryhtiöiden kehittynyt liikevaihto, asumisen parantuneet käyttöasteet sekä kuntoutuksen ja henkilökohtaisen avun käyntimäärien kasvu. Konsernin liikevoitto oli 6,6 M€ (tilikauden voitto 5,4 M€) ja suhteellinen kannattavuus 5,8 %. Merkittävimmin liiketulokseen vaikuttivat vuoden aikana parantuntuneet käyttöasteet sekä operatiivisen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden paraneminen. Validian kiinnostavuus sote-alan työpaikkana on kasvanut. Tämä näkyy mm. siinä, että vaikka vuokratyövoimaa edelleen käytetään, sen osuutta on pystytty vähentämään.