Siirry sisältöön

Yhteiskunnassamme on havahduttu viime vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja palveluiden tason vaarantumiseen. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu mittavasta henkilöstöpulasta koko sote-toimialalla. Riittävä henkilöstömäärä ja soveltuva hoiva-alan koulutus ovat oleellisista tekijöitä, jotta vammaispalveluille asetetut viranomaisvaatimukset asiakkaan arjessa läsnäolosta pystytään täyttämään. Syksyllä 2022 Validia toi resurssiratkaisuina ensimmäistä kertaa 50 filippiiniläistä hoitajaa, jotka sijoittautuivat yksiköihin eri puolille Suomea. Seuraavat 50 filippiiniläistä hoitajaa saapuu kesän 2023 aikana.

Työelämän muutos näkyy vahvasti hoitoalan yrityksissä, sillä työ ei rakennu enää ainoastaan työntekijän osaamisen ja koulutuksen varaan, vaan henkilökohtainen elämäntilanne voi yhtä lailla vaikuttaa työnkuvan ja -suhteen muotoon. Joustavuus esimerkiksi työaikojen sekä osa-aikatyön suhteen on osoittautunut merkittäväksi työntekijöiden sitoutumisen kannalta, joka itsessään muuttaa toimialan henkilöstörakennetta.

”Yhtenä pienenä osaratkaisuna sosiaali- ja terveysalan muutosprosessissa tulevat olemaan nykyiset ja uudet filippiiniläiset hoitajamme. Uskomme, että Suomi on houkutteleva työntekomaa, sillä meillä on turvallista, yhdenvertaista ja mahdollisuuksia rakentaa ammatillista tulevaisuutta”, kertoo Validian henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa.

Filippiiniläiset hoitajat on otettu lämpimästi vastaan ja osaksi työyhteisöä

Filippiiniläishoitajat palkataan TES:in mukaiseen hoiva-avustajan työsuhteeseen vammaisten ja vammautuneiden palveluasumisyksiköihin yhteistyössä henkilöstöpalvelut Silkkitie Oy:n kanssa. TE-palvelut tekevät alueellisen tarveharkinnan alaisen kartoituksen alueen työvoimasta sekä tarpeesta ulkomaiselle henkilöstölle ennen työluvan myöntämistä.

Nelivuotisen sairaanhoitajakoulutuksen käyneet filippiiniläiset omaavat vankan osaamisen hoitoalalta. Uudet työntekijät tulevat toimimaan alkuun hoiva-avustajan tehtävissä, kunnes ovat saaneet täydennettyä omat opintonsa joko lähihoitajan tai sairaanhoitajan luvan saamiseksi Valviralta. Täydennettävät opinnot kestävät noin 1–2 vuotta. Työnantajana Validia tukee ja kannustaa filippiiniläisiä hoitajia suorittamaan täydennettävät opinnot oppisopimuskoulutusyksikön kanssa, jotta he voisivat tulevaisuudessa toimia koulutustaan vastaavassa työssä.

Filippiiniläiset ovat sopeutuneet Suomeen ja työoloihin hyvin talven aikana. Haastavimmaksi he kokevat suomen kielen, mutta jokainen on innokkaasti opiskellut sitä lisää. Parhaiten kieltä oppiikin kulttuurin sisällä, arjessa sitä käyttäen. Suomalaisia työkavereita he pitävät ystävällisinä, helposti lähestyttävinä ja auttavina. Myös esihenkilöt ja asiakkaat saavat kiitosta ystävällisyydestään ja ymmärryksestä kielellisten haasteiden kanssa.

”Kokemukset syksyllä tulleista hoitajista ovat olleet kaikin puolin erittäin positiivisia niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kokemuksesta. Itse filippiiniläishoitajat ovat kiittäneet meitä hyvästä ja kattavasta perehdytyksestä, lämpimästä vastaanotosta, ihanista asukkaista ja innostavista työkavereista”, kertoo ilahtunut Validian henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa.

Lisäpanostuksia kielikoulutukseen

Filippiiniläisiä hoitajia saapuu kesän 2023 aikana 50 eri puolille Suomea. Uudelle filippiiniläiselle hoitajalle osoitetaan oma vapaaehtoinen koulutettu ohjaaja, joka auttaa uutta hoitajaa sopeutumaan Suomeen, uuteen työpaikkaansa sekä tutustumaan lähialueeseen ja sen palveluihin. Sopeutumisen helpottamiseksi hoitajat saavat myös jo kotimaassaan perehdytystä, joka sisältää muun muassa kieli- ja kulttuurikoulutusta, tutustumista yhtiöön sekä perehdytystä hoiva-avustajan tehtäviin. Lisäksi he jatkavat kotouttamiskoulutusta Suomeen saavuttuaan myös Validian toimesta. Uudet hoitajat pyritään sijoittamaan aina vähintään pareina, jotta heillä on myös vertaistukea ympärillään.

”Haluamme tukea uuden henkilöstön saapumista ja kotoutumista Suomeen mahdollisimman hyvin ja siinä auttaa varmasti olemassa olevan henkilöstön hyvä asenne uusiin työntekijöihin. Vastaanotto onkin ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Jokainen ammattilainen otetaan avosylin vastaan ja heitä jokaista tarvitaan. Lisäksi olemme aloittaneet vapaaehtoista lisäkoulutusta suomen kieleen liittyen jo viime vuoden puolella saapuneiden kanssa, jos he kokevat tarvetta vielä vahvistaa kielitaitoaan”, Souranmaa sanoo.

Lisätietoja:

Sari Souranmaa, henkilöstöjohtaja, Validia Oy, sari.souranmaa@validia.fi, puh. 041 547 0404