Siirry sisältöön

Koko sosiaali- ja terveysalaa muuttava työelämän muutos vaatii uudenlaita joustavuutta ja resurssiratkaisuja myös Validian vammaispalveluissa. Riittävä henkilöstömäärä ja soveltuva hoiva-alan koulutus ovat oleellisista tekijöitä, jotta vammaispalveluille asetetut viranomaisvaatimukset asiakkaan arjessa läsnäolosta pystytään täyttämään. Resurssiratkaisuina Validia käynnistää kaikille esihenkilöille suunnatun valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa sekä palkkaa viisikymmentä filippiiniläistä hoitajaa, jotka saapuvat maahan ensi syksyn aikana.

Validian tavoitteena on nousta etulinjaan suomalaisena vammaispalveluiden kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä. Tämän vuoksi yhtiössä pyritään löytämään monenlaisia keinoja vastata koko Suomea koskettavaan terveydenhuollon ammattilaisten resurssipulaan. Työelämän muutos näkyy vahvasti hoitoalan yrityksissä, sillä työ ei rakennu enää ainoastaan työntekijän osaamisen ja koulutuksen varaan, vaan henkilökohtainen elämäntilanne voi yhtä lailla vaikuttaa työnkuvan ja -suhteen muotoon. Joustavuus esimerkiksi työaikojen sekä osa-aikatyön suhteen on osoittautunut merkittäväksi työntekijöiden sitoutumisen kannalta, joka itsessään muuttaa toimialan henkilöstörakennetta.

”Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpula on aivan valtava. Tulevan kymmenen vuoden aikana tarvitaan 200 000 uutta hoitajaa eikä meiltä Suomesta löydy tällaista määrää. Lisäksi Sote-kenttä on isossa mullistuksessa ja mitoitusvaatimukset ovat tiukkoja, joten helppoja aikoja ei ole luvassa. Yhtenä pienenä osaratkaisuna sosiaali- ja terveysalan muutosprosessissa tulevat olemaan uudet filippiiniläiset hoitajamme. Uskomme, että Suomi on houkutteleva työntekomaa, sillä meillä on turvallista, yhdenvertaista ja mahdollisuuksia rakentaa ammatillista tulevaisuutta”, kertoo Validian henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa.

Filippiiniläishoitajat palkataan TES:in mukaiseen hoiva-avustajan työsuhteeseen vammaisten ja vammautuneiden palveluasumisyksiköihin yhteistyössä henkilöstöpalvelut Silkkitie Oy:n kanssa. TE-palvelut tekevät alueellisen tarveharkinnan alaisen kartoituksen alueen työvoimasta sekä tarpeesta ulkomaiselle henkilöstölle ennen työluvan myöntämistä. Filippiiniläishoitajat opiskelevat jo ennen maahantuloaan suomen kieltä sekä perehtyvät uuteen työpaikkaansa ja suomalaiseen kulttuuriin.

Nelivuotisen sairaanhoitajakoulutuksen käyneet filippiiniläiset omaavat vankan osaamisen hoitoalalta. Uudet työntekijät tulevat toimimaan alkuun hoiva-avustajan tehtävissä, kunnes ovat saaneet täydennettyä omat opintonsa joko lähihoitajan tai sairaanhoitajan luvan saamiseksi Valviralta. Täydennettävät opinnot kestävät noin 1–2 vuotta. Työnantajana Validia tukee ja kannustaa filippiiniläisiä hoitajia suorittamaan täydennettävät opinnot oppisopimuskoulutusyksikön kanssa, jotta he voisivat tulevaisuudessa toimia koulutustaan vastaavassa työssä.

Validialle työllistyvät hoitajat saapuvat Suomeen porrastetusti syys-lokakuun aikana ja heille osoitetaan oma vapaaehtoinen tutor, joka auttaa uutta hoitajaa sopeutumaan Suomeen, uuteen työpaikkaansa sekä tutustumaan lähialueeseen ja sen palveluihin. Sopeutumisen helpottamiseksi hoitajat saavat myös jo kotimaassaan perehdytystä, joka sisältää muun muassa kieli- ja kulttuurikoulutusta, tutustumista yhtiöön sekä perehdytystä hoiva-avustajan tehtäviin. Lisäksi he jatkavat kotouttamiskoulutusta Suomeen saavuttuaan niin Silkkitien kuin Validiankin toimesta. Uudet hoitajat pyritään sijoittamaan aina vähintään pareina, jotta heillä on myös vertaistukea ympärillään.

”Haluamme tukea uuden henkilöstön saapumista ja kotoutumista Suomeen mahdollisimman hyvin ja siinä auttaa myös varmasti olemassa olevan henkilöstön hyvä asenne uusiin työntekijöihin. Vastaanotto onkin ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Jokainen ammattilainen otetaan avosylin vastaan ja heitä jokaista tarvitaan. Henkilöstöstä ilmoitettiinkin heti, että villasukat kudotaan kaikille tulijoille”, Souranmaa kertoo.

Lisätietoja: