Siirry sisältöön

Tämä tiedote täydentää Kangasalan kaupungin eilen 12.1.2022 verkkosivuillaan julkaisemaa tiedotetta koskien Validia Oy:n kaupungille tuottamia vammaisten asumispalveluja. Tiedotteessa viitattiin Kangasalan kaupungin 11.1.2022 tekemään tarkastuskäyntiin, jossa selvitettävinä asioina olivat mm. asumispalveluyksikön henkilöstömitoitus, hoitajakutsuun vastaamisen odotusajat, lääkejakelu ja -säilytys. Validia ja Kangasalan kaupunki ovat jatkaneet asioiden selvittämistä yhteistyössä 13.1.2022.

Henkilöstömitoitus Validian Kangasalan yksikössä on tarkastettu säännöllisesti kolmen viikon aikajaksoissa ja viimeisen kuuden kuukauden ajalta ja sen on todettu olleen Valviran määräämällä tasolla lukuun ottamatta kahta viikkoa marras-joulukuussa 2021, jolloin henkilöstömäärä on ajoittain jäänyt hiukan alle vaaditun tason. Validia on esittänyt Kangasalan kaupungin edustajille henkilöstömitoituksen toteumat palaverissa 13.1.2022. Validian mukaan henkilöstömitoitusta tarkastettaessa 11.1. kaupungilta on jäänyt huomioimatta mm. yksikössä työskentelevä määräaikainen henkilöstö. Kangasalan kaupunki laskee vielä Validian toimittamien tietojen perusteella marras-joulukuun toteutuneen henkilöstömitoituksen valvontavastuunsa mukaisesti.

”Validia pyrkii koko ajan sekä yhtiötasolla että jokaisen asumisyksikön osalta tekemään kaikkensa niin covid-19 -taudilta suojautumisen, työvuorosuunnittelun ja -resurssoinnin sekä muiden ennakkotoimenpiteiden osalta. Näin asiakkaille pystytään toteuttamaan kaikki välttämätön apu sekä varmistamaan, ettei kenenkään henki tai terveys joudu vaaraan. Asumispalveluihin on mm. siirretty avustavaa henkilökuntaa Validian päivätoiminnasta sekä henkilökohtaisesta avusta. Käytettävissä olevista keinoista huolimatta vallitseva koronaepidemia, siitä johtuvat sairastumiset sekä altistumisista johtuvat karanteenit ovat aiheuttaneet ajoittain täysin odottamattoman resurssipulan hoitohenkilöstöstä”, toteaa Validian asumispalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Mari Sundberg.

”Asumisyksikön lääkehoitosuunnitelmassa tulee nimetä yksikön lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja sekä kuvata hänen roolinsa. Lääkehoitosuunnitelma on muutoin sisällöltään asianmukainen. Validiasta toimitettujen lisätietojen perusteella kaikkien yksikössä työskentelevien henkilöiden lääkeluvat ovat ajan tasalla. Lääkehoidon toteutuksessa puolestaan on tarkastuksessa havaittu puutteita lääkkeiden asianmukaisen säilytyksen ja hävittämisen osalta. Kangasalan kaupunki on pyytänyt lisäselvitystä lääkehoidon haittatapahtumien seurannan toteuttamisesta. Tarkastuksessa ei kuitenkaan ole tullut esille akuuttia riskiä asukkaiden lääkehoidon turvallisuudessa, täsmentää Kangasalan kaupungin johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi.

Yksikön lääkekaappi on ollut tarkastusajankohtana lukitsematon, mutta kaappi sijaitsee lukitussa huoneessa. ”Yleisen maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi lääkekaapin lukon korjaus on valitettavasti viivästynyt kohtuuttoman pitkään”, toteaa Validian laatujohtaja Riikka Haahtela.

”Olemme tänään läpikäyneet yhdessä Validian kanssa kaikki valvontakäynnillä esiin nousseet asiat. Validialta saatujen lisätietojen perusteella voidaan todeta, että henkilöstön riittävyys ei aiheuta yksikössä akuuttia huolta asiakasturvallisuuden toteutumisen osalta. Saadun tiedon mukaan Validia on myös ripeästi hoitanut kuntoon lääkehoidon toteutuksessa havaitut puutteet. Kangasalan kaupunki jatkaa yksikön valvontaa hyvässä yhteistyössä Validian kanssa”, toteaa Kangasalan kaupungin sosiaalipalveluiden johtaja Jenni Halava.

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki:

Jenni Halava, sosiaalipalvelujen johtaja, puh. 040 652 9698
Tiina Viitaniemi, johtava ylilääkäri, puh. 040 133 6725

Validia: