Siirry sisältöön

Tiimivastaava ja mentorityöntekijä Elina Jurvanen on vammaispuolelle kouluttautunut lähihoitaja. Hän toimi pitkään henkilökohtaisena avustajana ennen kun aloitti työt Haapaniemen Validia-talon monialaisessa asumisessa. Nämä kaksi työtä ovat hänen mukaansa kuin kaksi eri maailmaa.

”Asukkaamme ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin esimerkiksi avustamani nainen. Kuitenkin avustajana toimin asiakkaan omassa kodissa hänen säännöillään, joten työskentely asumisyksikössä asukkaidemme kodeissa on ollut alusta asti luonnollista, kun ei ole laitosmaista taustaa,” Elina toteaa.

Haapaniemen Validia-talossa aloitin työt lähihoitajana hieman talon aukeamisen jälkeen vuonna 2016 ja siirryin hetkeä myöhemmin vakituisesti hoitajaksi yövuoroon. Noin puolitoista vuotta sitten etenin nykyiseen tehtävääni tiimivastaavaksi. Olen viihtynyt talossa loistavasti, sillä mukava työyhteisö ja moniammatillinen tiimi tukevat toisiaan arjen haastavista tilanteista aina toiminnan kehittämiseen asti.

”Olen iloinen siitä, että täällä on ollut hyvät mahdollisuudet kehittyä ja päästä etenemään. Kaikissa paikoissa en koe tällaisen olleen mahdollista. Täällä kuunnellaan omia koulutustoiveita hyvin ja niitä saa etsiä ja ehdottaa. Myös esihenkilö osaa tarjota jokaiselle kiinnostuksen mukaan erilaisia koulutuksia ja kursseja. Itseäni kiinnostavat muun muassa työturvallisuus sekä asiakkaiden kohtaaminen MONA asumispalveluissa,” Elina kertoo kehittymismahdollisuuksista.

Tiimivastaava huolehtii arjen sujuvuudesta ja mentorityöntekijänä pääsee auttamaan kollegoja sekä kehittämään toimintaa

Tiimivastaavana työhöni kuuluu monenlaisia asioita, kuitenkin pääsääntöisesti teen asiakastyötä. Aloitan työpäivät aina päivän kulun, resurssien, asiakkaiden menojen ja työn organisoinnin läpikäynnillä. Lisäksi toimin päivän koordinoinnissa esihenkilön tukena ja autan muissa tarvittavissa asioissa.

Monesti kollegat tulevat myös kysymään tukea ja apua esimerkiksi siihen, miten tulisi toimia jossakin arjen haastavassa tilanteessa. Monipuolinen kokemus kentältä eri vuorokauden aikoihin ja vahva osaaminen antavat hyvän pohjana myös kehittämistyöhön, jota olen päässyt tekemään. Toimin  apuna RAI-toimintakykyarviointien tekemisessä sekä mentorityöntekijänä niin omassa yksikössäni kuin uusien avattavien monialaisten yksiköiden kohdalla.

”Mentorityöntekijänä olen päässyt tekemään jo jonkin verran uusien työntekijöiden ohjaukseen liittyvää kehitystyötä.  Kaarinan Validia-taloa avattaessa lähdimme kahden asiakkaan kanssa paikan päälle kertomaan perusasioista ja auttamaan arjen käyntiin lähtöä. Olen myös kiertänyt muissa monialaisen asumisen yksiköissämme jakamassa osaamistani ja ollut mukana asiakastapaamisissa kuten tulohaastatteluissa, joissa arvioidaan asiakkaan tuen tarvetta,” Elina kertoo mentorityöntekijän roolista.

Hyvän esihenkilötyön tärkeys näkyy MONA-yksikön arjessa

MONA-yksiköissä työ on hyvin monipuolista ja moniulotteista. Työssä pääsee oppimaan erilaisten henkilökohtaisten apuvälineiden käyttöä, sillä monet asukkaamme käyttävät erilaisia laitteita vammansa tai sairautensa vuoksi.

Lähihoitajana toimitaan monipuolisessa työyhteisössä ja työ vaatii muuntautumiskykyä, sillä päivät voivat olla todella erilaisia keskenään ja rutiineja ei aina välttämättä ole mahdollista seurata. Tämän takia myös asioiden ennakkoon suunnittelu on haastavaa ja vaatiikin tiimivastaavana dynaamista työskentelyä päivän tehtävien suunnittelussa ja jakamisessa muille työntekijöille.

Monialaisessa asumisessa esihenkilötyön tärkeys nostaa päätään, sillä meidän asukkaamme ovat niitä, jotka eivät perinteisessä tehostetussa palveluasumisessa pärjää. Heillä on erityistarpeita, jotka vaativat suuremman hoitajamitoituksen ja aivan erilaista työotetta. Konkreettisesti esihenkilö on usein mukana esimerkiksi haastavissa asiakastilanteissa. Myös dynaamisuuden mahdollistaminen päivittäin muuttuvissa tilanteissa lähtee pitkälti  esihenkilön luomasta työilmapiiristä.

Ajoittain raskastakin työtä tasapainottaa fyysiset kotityöt ja hauskat hetket työkavereiden kanssa

”Muualta en löytäisi tällaista työyhteisöä joka Haapaniemessä on. Se on suuri voimavara myös itselle, kun on työporukka, johon voi luottaa ja tietää, että asiakastilanteissakin on tuki ja turva,” Elina kuvailee työkavereitaan.

Kotona minulla on paljon remontoitavaa kotitalossani.  Kodin kunnostustyöt pitävät minut  vapaa-ajalla liikkeellä ja saan niistä mukavaa muuta puuhaa ja ajateltavaa. Kesällä  teen myös paljon pihatöitä, jotka toimivat hyvin vastapainona ajoittain raskaallekin työlle. Polttopuita tehdessä ja nurmikkoa leikatessa unohtuvat työasiat helposti ja saan keskittyä vain fyysiseen hommaan.