Siirry sisältöön

”Oma kädenjälki näkyy arjessa” MONA-tiimissä tehdään työtä hyvällä sykkeellä

Monialaisen palveluasumisen arki on vaativaa, mutta palkitsevaa.

– Tiimin kesken on todella hyvä henki ja avoin fiilis, kertoo Haapaniemen Validia-talon innostunut MONA-tiimi.

Monialainen palveluasuminen on Validia Asumisen uusi aluevaltaus, joka tarjoaa oman kodin ja avustamisen palvelut erityisen vaativiin tarpeisiin. Ennen kuin MONAksi kutsuttu palvelu alkuvuodesta 2016 käynnistyi, ei asiakasryhmälle ollut edes olemassa sopivaa asumismuotoa, joka huomioisi riittävän hyvin useiden vaikeiden toimintarajoitteiden tuomat haasteet asumiseen.

Jyväskylän Haapaniemeen avattu ensimmäinen monialaiseen palveluasumiseen keskittynyt Validia-talo tarjoaa syksyllä valmistuneen laajennuksen myötä kodin jo 14 MONA-asukkaalle ja työpaikan monelle Validia Asumisen ammattilaiselle.

Vauhti ei pelota

– Työ on eri tavalla haasteellista kuin tavallisen palveluasumisen piirissä ja työpäivissä on runsaasti vaihtelevia tilanteita. Asukkaiden suuri valvonnan tarve korostuu. Täällä joutuu eri tavalla miettimään, miten päivän rakentaa, kertoo toimintaterapeutti Miia Peltonen, joka on työskennellyt Haapaniemen MONA-tiimissä talon avaamisesta lähtien.

Moniammatillisessa tiimissä työskentelee palveluesimies, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja ja lähihoitajan koulutuksen saaneita ohjaajia. Henkilökuntaa on asukasta kohden hieman enemmän kuin tavallisen palveluasumisen taloissa. Suurin osa MONA-tiimistä on pysynyt samana alusta asti. 

– Kaikki tiimiläiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita, Miia kertoo.

Myös ohjaaja Tiia Hokkanen on työskennellyt MONA-tiimissä alusta asti:
– Ei ole vielä kertaakaan harmittanut tulla töihin. Tiimin kesken on todella hyvä henki ja avoin fiilis. Ja jos jokin on epäselvää, kollegalta on helppo kysyä.

Samoilla linjoilla on ohjaaja Kirsikka Lahtinen, joka tuli mukaan tiimiin hieman muita myöhemmin:
– Vaikka tulin uutena, ei koskaan tullut olo, etten pärjäisi. Täällä on helppo tulla ryhmänä toimeen.

Yhteisöllistä arkea

– Meillä on aikaa asiakastyöhön. Kaikki työntekijät eivät ole kiinni avustustehtävissä, vaan ehdimme olla asukkaan kanssa. Yhteisötoimintaa on joka päivä ja monessa tilanteessa. Esimerkiksi kahvihetkiä, jotka itselle voivat olla arkisiakin, mutta asukkaalle merkittäviä, Tiia Hokkanen kertoo.
Yhteisötoiminta on olennainen osa monialaista palveluasumista. Sen avulla autetaan asukasta myös omien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, esimerkiksi arkirutiinien uudelleen opettelussa.

– Yhteisöllisyys on yhteistä olemista. Asukkaat eivät pelkästään käy yhdessä syömässä, vaan yhdessä ollaan melkein koko ajan ja omissa asunnoissa käydään vain nukkumassa, Tiia Hokkanen kertoo.

– Tuemme sitä, että jokainen voi osallistua yhteiseen toimintaan. Jos joku ei halua tai jaksa olla mukana yhteisessä toiminnassa, annamme tietenkin omaa rauhaa, Miia Peltonen kertoo.

Jokainen voi vaikuttaa

Asukkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, jokainen oman kykynsä mukaan. Yhteisissä viikkokokouksissa kaikki voivat vaikuttaa. Samoin MONA-tiimiläiset voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja jokaista kannustetaan tuomaan omat ideansa esiin. 

– Tässä työssä näkee omat kädenjälkensä arjessa. Jostain yhteisötoiminnan tekemisestä voi tyytyväisenä todeta, että hei, tämä oli meidän ideamme, Tiia Hokkanen kertoo.

Asukkaan, omaisten, sosiaalityöntekijöiden ja muiden asukkaan arkeen vaikuttavien tahojen kanssa käydään säännöllisesti yhdessä läpi asukkaan tilannetta. Jo ensimmäisten kuukausien perusteella saadut kokemukset ja kommentit kertovat onnistuneesta työstä. 

Monialaisen palveluasumisen kehitysprojektin vetäjä, asiantuntija Paula Tapani, toimi alkuvaiheessa myös Haapaniemen Validia-talon palveluesimiehenä ja saatteli palvelun käyntiin.

Paula korostaa henkilökunnan merkitystä:
– Innostunut ja osaava henkilökunta on kaiken a ja o. On tärkeää, että henkilökunnalla on oikea asenne ja taito rakentaa luottamusta. 

Tiia Hokkanen kiteyttää tiimin hengen: – En voi tarpeeksi korostaa sitä, miten huipputiimi meillä on!