Siirry sisältöön
Asiakkaat pelaavat iloisesti peliä

Aamuhämärällä töihin kulkiessa mietin työni merkityksellisyyttä. Päivätoiminta ei ole vain askartelua ja yhdessä pelien pelaamista, vaan se muodostaa yhteisön, mahdollistaa merkityksellisiä ihmissuhteita sekä vammaisten ja vammautuneiden yhtäläisen osallisuuden yhteiskuntaan moniammatillisen tiimin tukemana.

Jaana Tuulivaara, päivätoiminnan esihenkilö

Päivätoiminta on monille osallistujalle elämää muuttava kokemus. Se tarjoaa enemmän kuin pelkkiä aktiviteetteja; se mahdollistaa osallisuuden, lisää sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa, luo rutiineja ja rytmiä arkeen ja tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osallisuus on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Se tarkoittaa tunnetta kuulumisesta johonkin, että on osa ryhmää tai yhteisöä. Eikä vain osa, vaan tärkeä osa yhteisöä. Päivätoiminta pohjautuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja sitä kautta luo osallisuuden tunnetta asiakkaille. Ryhmässä he voivat jakaa kokemuksiaan muiden kanssa ja rakentaa merkityksellisiä ihmissuhteita. Osallisuus ei synny itsestään, vaan se vaatii ympäristön, joka tukee ja kannustaa aktiivisuuteen. Tämä on erityisen tärkeää heille, jotka saattavat olla elämässään vaikeassa vaiheessa, jossa työelämän tai opiskelun tuoma rytmi ja sosiaaliset suhteet ovat kadonneet esim. vammautumisen vuoksi.

Asiakkaat osallistuvat toimintaan aina omasta halustaan, omien voimavarojensa mukaan ja valitsevat ne ryhmät, joihin he haluavat osallistua. Tämä vapaus tarkoittaa sitä, että päivätoiminnalla on oltava suurempi merkitys näille ihmisille.

Yhteisöllisyyden voima ehkäisee syrjäytymistä

Yhdessä toisten kanssa toimiminen ja toisten auttaminen ovat kiinteästi yhteydessä elämän mielekkyyden kokemukseen. Ryhmän ohjaaja voi tuntea onnistuneensa, kun ihmiset saapuvat paikalle innokkaina keskustelemaan ja nauttimaan toistensa seurasta. Etenkin jos yhteisöllisyys näkyy jo ennen ryhmän aloittamista puheensorinana ja hymyilevinä kasvoina.

Yhteisöllisyys ei monestikaan rajoitu pelkästään päivätoiminnan tiloihin. Ryhmät kasvavat ja kehittyvät yhdessä. Monet ryhmän jäsenet alkavat pitämään toisistaan huolta myös päivätoiminnan ulkopuolella. He vierailevat toistensa luona, tapaavat vapaa-ajallaan ja muodostavat vahvoja ystävyyssuhteita.

Yhteisöllisyyden voima ei piile ainoastaan ihmissuhteissa, vaan se näkyy myös ryhmätoiminnassa, kaikki voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön ja oppivat olemaan aktiivisia toimijoita omassa arjessaan.

Päivätoiminnassa kävijät tuovat mukanaan monenlaisia kokemuksia elämästään. Heillä saattaa olla takanaan pitkä työelämä, laaja elämänkokemus ja monipuoliset taustat. Tämä rikkaus heijastuu päivätoiminnan ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, jossa ajatusten vaihto on monesti oivaltavaa ja syvällistäkin. Ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden jakaa näitä kokemuksia ja saada vertaistukea. Kuntoutujat voivat kohdata muita, jotka ovat kohdanneet samankaltaisia haasteita elämässään. Ryhmän ohjaaja toimii mahdollistajana näille kohtaamisille ja luo turvallisen tilan, jossa asiakkaat voivat avautua ja jakaa omia tarinoitaan.

Nainen maalaa vesiväreillä
Asiaakkaat ja ohjaaja maalaavat
Päivätoiminta ulkoilemassa

Luovuus psyykkisen hyvinvoinnin voimavarana

Päivätoiminta tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja. Erilaiset taide- ja liikuntaryhmät ovat suosittuja. Lisäksi usein tarjotaan usein myös keskusteluryhmiä, joissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Ohjaajan työ ei ole näissä aina ihan helppo, sillä asiakkaiden mielipiteet ja ajastusmaailmat voivat erota toisistaan paljonkin. Tällöin ohjaajan tehtävä on pitää tiukasti kiinni turvallisuuden ilmapiiristä ja mahdollistaa jokaiselle suvaitseva, kannustava ja turvallinen ympäristö keskusteluun.

Päivätoiminta, jossa itse olen töissä eli Pasilan päivätoiminta, on erityisen tunnettu sen taidepainotteisuudesta. Maalaus, musiikki, sanataide ja kädentaidot ovat osa arkeamme. Taiteen voima on hämmästyttävä. Se tarjoaa kanavan ilmaista tunteita ja käsitellä vaikeitakin kokemuksia.

Luovuus, ilo ja leikkimielisyys tuovat mielenmaisemaan kepeyttä monille asiakkaillemme, joilla on hyvin raskaitakin kokemuksia taustalla. Joskus vaikeita asioita on helpompi ilmaista taiteen ja luovuuden kautta. Tähän pyrimme aina antamaan mahdollisuuden tukeaksemme asiakkaidemme psyykkistä hyvinvointia sanoittamisen vaikeudesta, puheen tuottamisen haasteista tai kielimuurista riippumatta.

Päivätoiminta mahdollistaa yhteiskunnallisenkin toiminnan vammaisille ja vammautuneille

Päivätoiminta ei rajoitu vain päivittäiseen toimintaan omissa tiloissa. Ryhmät osallistuvat erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin, joilla on valtavasti merkitystä vammaisten osallisuudessa yhteiskuntaan. Hyvä esimerkki tästä on muun muassa osallistumisemme Helsingin taiteiden yöhön, jossa emme ole olleet mukana pelkästään katselijoina vaan myös taiteen ja ohjelman tuottajina. Lisäksi pari vuotta sitten tuotimme ohjelmaa myös Helsinki Pride Week:in viralliseen ohjelmaan.

Purkaaksemme ennakkoluuloja vammaisuutta kohtaa yhteiskunnassa, teemme myös yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kerran eräs päivätoimintaryhmä toteutti hienon nukketeatteriesityksen läheiselle päiväkodille, tarkasti esityksen, lavasteet ja äänet miettien. Tapahtuma oli menestys, sillä sekä lapset että asiakkaamme olivat todella innoissaan ja tutustuivat toistensa elämään. Myös päiväkodin henkilökunta piti yhteistyötä niin merkittävänä, että toteutimme useamman lisänäytöksen. Tämän yhteistyön yhteiskunnallinen merkitys on valtava, sillä se vaikutti niin lasten kuin aikuistenkin näkemykseen vammautuneista pystyvinä yhteiskunnan jäseninä.