Siirry sisältöön
Vastuullinen työpaikka

Meille vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä arkea ja työyhteisöjämme, ja haluammekin nostaa kampanjan myötä esiin vastuullisia tekojamme sekä samalla kehittää toimintaamme. Osallistumalla Vastuullinen työpaikka -yhteisöön, ja samalla Vastuullinen kesäduuni yhteisöön, allekirjoitamme vastuullisen työnantajuuden periaatteet, ja sitoudumme kantamaan vastuuta kehittämällä työn tekemisen tapoja jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan – oppimaan muilta, kannustamaan esimerkein, vaikuttamaan teoilla.

Yhteisössä mukana olemalla kehitämme samalla myös työnantajamielikuvaamme: useiden tutkimusten mukaan työnhakijoita kiinnostaa mitä konkreettisia tekoja työnantajat tekevät vastuullisuuden eteen. Työelämän vastuullisuus on tärkeämpää ja merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta. Osallistumalla allekirjoitamme seuraava yhteisön periaatteet:

1. Kunnioitamme työnhakijaa. 
2. Perehdytämme työhön kunnolla.
3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten. 
4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.
5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. 
6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
7. Maksamme kohtuullista palkkaa.  

”Validian vastuullisuusmatkaan sopii hyvin Vastuullisen työpaikka -yhteisön periaatteet ja nämä periaatteet tukevat vahvasti myös meidän Validian ILO arvoja (inhimillisyys, luottamus ja oivallus). Teemmehän joka päivä arjessamme vastuullisia päätöksiä ja tekoja erilaisissa kohtaamisissamme, niin yksiköissämme kuin niiden ulkopuolella. Erityisen iloinen on siitä, että tällaisessa Vastuullinen työpaikka -yhteisössä mukana oleminen haastaa meitä ja muita yrityksiä miettimään konkreettisia vastuullisia tekoja, joita vievät yrityksiä vastuullisuusmatkalla eteenpäin”, ILOitsee henkilöstöjohtaja Sari Souranmaa.

Kesällä yhdessä

Joko olet tutustunut tänä vuonna julkaistuun vastuullisuusohjelmaamme?

Olemme tänä vuonna julkaisseet ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme. Tähän vastuullisuusohjelmaan olemme määrittäneet liiketoimintaamme koskevat megatrendit, tärkeimmät sidosryhmät ja heidän odotuksensa, vastuullisuusperiaatteet sekä kestävän kehityksen tavoitteet. Näihin pohjautuen vastuullisuusohjelmassamme linjataan tärkeimmät vastuullisuusteemamme ja -tavoitteemme. Ohjelma toimii ohjaavana tekijänä koko toiminnallemme.