Siirry sisältöön

Mittaamme vuosittain henkilöstön tyytyväisyyttä valtakunnallisella laajalla henkilöstötyytyväisyyskyselyllä sekä kvartaaleittain suoritettavilla pulssikyselyillä. Viime vuoden lopulla toteutettu henkilöstötyytyväisyyskysely tuo positiivisesti esille erityisesti johtamisen ja työn organisoinnin kehittymisen. Kyselyyn vastasi 731 henkilöä, jotka edustavat kaikkia yhtiön liiketoimintoja ja henkilöstöryhmiä. Tutkimuksen toteutti henkilöstötutkimuksiin erikoistunut Feelback Oy.

Validia pyrkii aktiivisesti ja systemaattisesti keräämään tietoa sekä henkilöstöltä että kaikilta muiltakin sidosryhmiltä niin palautekanavien kuin tutkimustenkin kautta. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman hyvin vastaamaan odotuksiin ja kehittää sekä palveluita että työskentelyolosuhteita, työntekijöiden viihtyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työyhteisöissä.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä tutkittiin 9 osa-aluetta, joista 8:ssa oli merkittävää nousua vuoden takaisesta tutkimuksesta (työn merkityksellisyys, oppiminen ja kehittyminen, oma työ, työstä suoriutuminen, esimiestyö, johtaminen, Validian arvot ja kokonaiskeskiarvo). ”Yhteisöllisyys”-osa-alue oli pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna, siinä yhteistyön sekä vuorovaikutuksen osalta on vielä kehitettävää.

Validialaiset kokevat, että heidän oma osaamisensa vastaa sitä tasoa, jota työ vaatii. He antoivatkin tälle väitteelle arvosanan 4,2 (asteikolla 1–5), kuten myös heidän tiedolle siitä, mitä heiltä odotetaan. Esihenkilöiden koetaan luottavan työntekijöiden osaamiseen ja antavan vastuuta osaamisen mukaan (arvosana 4,2). Riittävä osaaminen, esihenkilöiden ymmärrys työntekijöiden osaamisesta sekä vastuun jakaminen on auttanut kehittämään toimintaa.

”On ILO huomata, kuinka yhtiö on viime vuosina kehittynyt monella osa-alueella positiivisesti ja eri toimintoja kehitetään ammattitaitoisesti ja määrätietoisesti. Ala ei ole helppo ja monet isot haasteet tuntuvat vaivaavan kaikkia toimijoita samalla tavalla eikä niihin ole helppoja ratkaisuja.”

Henkilöstön suositteluhalukkuutta mittaava eNPS on viimeisen kahden vuoden aikana noussut 16 yksikköä. Vastaavasti esihenkilötyötä mittaavan johtamisindeksin kehityksessä kuljetaan varmoin askelin kohti erinomaista tasoa.

”Meillä hommat toimii mainiosti. Esimies on helposti lähestyttävä ja ottaa asian kuin asian käsittelyyn välittömästi.”

Validialaiset kokevat tekevänsä hyvin merkityksellistä työtä – se arvioitiin henkilöstötutkimuksessa yhdeksi parhaimmista 4,2:n arvosanalla. Toimimme arjessa kaikkia niin asiakkaita kuin henkilöstöäkin kohtaan arvojemme ohjaama – inhimillisesti, luottamuksellisesti ja oivaltavasti. Näiden arvojen ohjaama työ helpottaa myös uusien työntekijöiden sulautumista työyhteisöön, kun oppimiselle ja perehtymiselle on tilaa.

”Tämä työpaikka on aivan huippu ja työkaverit ja yhteisö on ainutlaatuista ja esimies on ihan mahtava. Kaikki tässä yhteisössä on ottaneet minut loistavasti vastaan ja oli helppo tulla ihan tuiki tuntemattomaan paikkaan ja alalle. En ole koskaan aiemmin ollut vammaistyössä ja rakastan työtäni todella paljon.”

Toinen tärkeä asia validialaisille on työssä viihtyminen, jolle he ovat antaneet arvosanan 4,1. Vaikka hoitotyö voikin olla toisinaan raskasta, voi sitä helpottaa mm. kehittämällä yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta, arjen johtamista sekä muokkaamalla työnjakoa tasapuolisemmaksi sekä selkeämmäksi. Myös esihenkilön kyky olla läsnä arjessa on hoitotyössä äärimmäisen tärkeää. Validiassa on viime vuonna toteutettu suuri asumisen toimintatapojen uudistus, jonka myötä työntekeminen asumisyksiköissä on helpottunut ja ennakointi erityistilanteissa on helpompaa. Lisäksi hyvä lähityöyhteisö, jossa jokainen kohdataan tasa-arvoisesti ja inhimillisesti auttaa jaksamaan arjen raskaampienkin päivien yli.

”Koen työni kuormittavaksi, mutta todella merkitykselliseksi.”