Siirry sisältöön

18 validialaista eri liiketoiminnoistamme valmistui marraskuussa Ratkaisukeskinen neuropsykiatrinen valmentaja (Nepsy) -koulutuksesta. Monipuolinen koulutus antaa työntekijöille ymmärrystä, taitoja sekä käytännön keinoja asiakkaiden kanssa, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia haasteita.

Ohjaajat Heidi Suominen (Kaarinan Validia-talo), Emmi Tiainen (Yli-Maarian Validia-talo) ja Elina Broad-Pease (Pitäjänmäen Validia-talo) kertovat millaista tietoa, taitoa ja työkaluja he ovat saaneet ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta omaan arkeensa kehitysvammaisten ja vaikean autisminkirjon yksiköissä.

Tavoitteellisen valmentamisen avulla voidaan tukea neuropsykiatrisia haasteita omaavia asiakkaita arjen tilanteissa sekä toimintakyvyn kehittymisessä. Valmennukset kestävät aina sovitun ajan, esimerkiksi viisi viikkoa, jonka ajaksi asetetaan tavoite. Se voi olla hyvinkin konkreettinen, kuten sosiaalisten taitojen kehittyminen tai aamutoimien omatoiminen tekeminen. Toisinaan tavoitteeseen ei päästä heti, mutta sen paloittelu pienemmiksi palasiksi lisää onnistumisen kokemusta, kun välitavoitteet on helpompi saavuttaa.

Kun tavoitteet asetetaan yhdessä asukkaan kanssa, niin samalla asetetaan myös palkinto valmennuksen loppuun. Osa asukkaista on halunnut esimerkiksi pelata yhdessä valmentajan kanssa lempipeliään tai käydä vaikka pizzalla.

Kyse ei ole perusohjaamisesta, vaikkakin koulutuksesta saa myös hyviä työkaluja siihenkin

”Kyse ei ole perusohjaamisesta, vaikkakin koulutuksesta saa myös hyviä työkaluja siihenkin,” koulutuksen käyneet toteavat.

Koulutuksen aikana ohjaajat ovat saaneet hyvää tietoa ja ymmärrystä, miten neurologinen tausta vaikuttaa arkeen ja miksi jotkin hyvin tavalliset arjen tilanteet voivat olla asukkaalle hankalia. He ovat kokeneet saaneensa hyviä käytännön työkaluja, kuten viikkoaikatauluja sekä kuvakortteja ja oppineet käyttämään niitä tukemaan arjen ohjaamista.

Koulutuksen vieminen arkeen vaatii muutosta koko työyhteisön toimintatavoissa

”Jotta voisimme tukea asiakkaita mahdollisimman hyvin tällä tiedolla ja taidolla, jota olemme saaneet koulutuksen myötä, vaatii se vanhojen ohjaukseen liittyvien toimintatapojen arviointia sekä uuden toimintatapojen käyttöönottoa asukkaan tarpeiden mukaan. Tällä voidaan myös hyvin tukea asukkaiden itsenäisyyttä sekä saada heidän äänensä kuuluviin,” ohjaajat toteavat.

Harjoitusvalmennuksien aikana on päästy tekemään ja kokemaan hienoja saavutuksia asukkaiden kanssa. Erään asukkaan kanssa on saatu tunteiden säätelyä kehitettyä hengitysharjoitusten avulla sekä opittu tunnistamaan yhdessä aikaisia merkkejä ennen tunneryöppyä. Nyt asukas tuleekin jo hyvissä ajoin sanomaan, että tarvitsee apua hengitysharjoitukseen ja rauhoittumiseen.

Myös muut työntekijät ovat päässeet oppimaan uusia tapoja kohdata asukas tai toimia haastavissa tilanteissa. Tämä on rauhoittanut tunnelmaa kaikissa taloissa sekä helpottanut ennakointia haastaviin tilanteisiin. Työyhteisöissä on myös päästy jakamaan oppia pohtimalla yhdessä ratkaisuja asukkaiden haasteisiin. Kun asukkaan käytöksessä tai haastavien tilanteiden määrässä on nähty suuri ero, on erilaisia koulutuksen tuomia oppeja haluttu viedä entistä enemmän arkeen.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus järjestettiin yhteistyössä Spesian kanssa.