Siirry sisältöön
Lähihoitaja Tia Mustonen

Kansallista lähihoitajapäivää vietetään jälleen 27.1. Lähihoitajat tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tukien monen suomalaisen käyttämiä sosiaalipalveluita, kuten vammaispalveluita. Validia tuottaa valtakunnallisesti palveluita vammaisille ja vammautuneille henkilöille, joten lähihoitajat ovat yrityksen suurin henkilöstöryhmä, reilut 1000 lähihoitajaa, ja monen toiminnan kulmakivi.

Kouvolan Validia-talossa asuu ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaista tukea arjessaan, osa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Asukkaiden haasteet vaihtelevat liikuntavammoista aivovammoihin. Jokaisella asukkaalla on oma tarinansa, oma kotinsa ja ympärivuorokautista huolenpitoa saatavilla omistautuneen henkilökunnan toimesta. Toisin kuin monessa muussa hoitosuhteessa, vammaisille suunnatussa asumisyksikössä asiakkaan ja lähihoitajan välinen yhteinen matka voi kestää jopa vuosia tai vuosikymmeniä.

”On vaikea kuvitella työpaikkaa, jossa ei olisi kaikkea tätä.”

Yksi Kouvolan Validia-talossa työskentelevä lähihoitaja on Tia Mustonen. Tia on lääkeluvallinen lähihoitaja, joten hänen työhönsä kuuluu muun muassa asiakkaiden lääkehoidosta huolehtiminen, kuten insuliinipistosten antaminen. Hän viihtyy hyvin töissä, kun saa tehdä monipuolista hoitotyötä eri ikäisten asukkaiden kanssa. ”Olen ollut täällä Kouvolan Validia-talossa töissä vähän päälle viisi vuotta. Opiskelin oppisopimusopiskelijana lähihoitajaksi. Ensimmäisen vuoden kävin normaalisti koulun penkillä ja viimeisen vuoden kävin täällä. Ja tänne jäin pysyvästi. Viihdyn täällä tosi hyvin”, Mustonen kertoo.

Validian henkilöstötyytyväisyys on ottanut viime aikoina mittavia harppauksia, sillä henkilöstön suositteluhalukkuutta mittaava eNPS on viimeisen kahden vuoden aikana noussut 16 yksikköä. Vastaavasti esihenkilötyötä mittaavan johtamisindeksin kehityksessä kuljetaan varmoin askelin kohti erinomaista tasoa. Validialaiset kokevat tekevänsä hyvin merkityksellistä työtä – se arvioitiin vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa yhdeksi parhaimmista asioista työssä.

”Lähihoitajan työ vammaispalveluissa on tosi monipuolista. Täällä lääkeluvallisilla lähihoitajilla on laaja vastuu lääkehoitoon liittyen. Meillä on vastuullamme lääkkeenjaot ja lääkkeiden annot. Arjessa me annetaan asukkaiden tehdä paljon itse, luodaan omanlainen arki. Kukin asuu omassa kodissaan. Meidän hoitajien tehtävä on tukea jokaisen asukkaan itsenäisyyttä ja omatoimisuutta, emme tee heidän puolestaan kaikkea. Olemme tukena arjen toiminnassa asukkaille sekä hoidamme perushoitoa. Tavoitteena on se, että pystyn auttamaan arjessa niin, että asukkaat pystyvät jatkossa tekemään jotain itse, mitä ei välttämättä itse uskonut aiemmin mahdolliseksi. Koen, että minulla on kuntouttava työote. Työn tärkein tavoite on, että saisi asukkaiden toimintakyvyn pysymään tasaisena”, Mustonen kuvailee työtään hymyillen ja jatkaa: ”Luottamus asukkaiden ja työntekijöiden välille rakentuu kuuntelemalla. Uskon, että positiivinen kommunikaatio ja vuorovaikutus tuovat turvallisuuden tunnetta asukkaille”.

Lähihoitaja ja asiakas.

Päivittäisiä kiitoksia

Mustonen opiskelee vapaa-ajallaan hää- ja juhlasuunnittelijaksi, ja on Kouvolan Validia-talon aktiviteettivastaavana päässyt hyödyntämään mielenkiinnon kohteitaan. ”Rooliini kuuluu omahoitajahetkien ja vapaa-ajanvieton organisoiminen. Järjestän asukkaille juhlia ja kaikenlaisia tilaisuuksia. Se tuo vaihtelua sekä asukkaiden että meidän hoitajien arkeen. Meidän viime kesän kesäjuhlia muistellaan vieläkin”, iloinen Mustonen kertoo.

Kouvolan Validia-talon työyhteisö on lämmin ja viihtyisä. Kaikki tulevat hyvin juttuun keskenään ja puhaltavat yhteen hiileen. ”Kun työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ja luonteet eivät kohtaa, voi tulla haasteita. Meillä on onneksi tosi hyvä työyhteisö, jonka kanssa erilaiset tilanteet pystytään purkamaan. Hoidamme yhdessä hommat. Vaikka olisi kiire ja huono päivä, voi luottaa siihen, että on tiimin tuki ja kannustus takana. Joku on aina auttamassa. Meillä on aika hauskaa töissä. Olemme toistemme tukena tilanteessa kuin tilanteessa”, hän jatkaa. Mustonen kuitenkin korostaa, että asukkailta saatu kiitos on se, mikä hänen työssään on parasta. Hän tekeekin työtään omistautuneesti, kuten koko muu henkilökunta. ”Vaikka minulla olisi itsellä huono päivä, se muuttuu heti hyväksi, kun joku asukkaista sanoo, että “kiitos”. Päivittäisen kiitoksen kuuleminen autettavalta on tämän työn paras puoli”, Mustonen tiivistää.

”Suosittelen lähtemistä lähihoitajaksi, jos kiinnostusta on ja asenne on kohdillaan. Jos yhdestä työpaikasta on huono kokemus, kannattaa kokeilla muita paikkoja eikä pitää koko alaa huonona yhden kokemuksen perusteella. Meille tosi moni uusi hoitaja tulee ihmetellen, että mitä nämä nosturit on ja mitä te oikein teette täällä. Meille nämä ovat arkipäivää. On vaikea kuvitella työpaikkaa, jossa ei olisi kaikkea tätä”, kertoo tyytyväinen Mustonen.