Siirry sisältöön
Hoitaja ja asiakas lukevat yhdessä lehteä.

Validian asumispalveluilla on ollut pitkään ISO 9001 laatustandardi. Tänä keväänä toteutettiin sertifikaatin uudelleen arvioiminen Kiwa Inspectan Sertifioinnin toimesta. Ulkoiset arvioijat arvioivat kierroksella 8 asumisen yksikköä, laatujärjestelmän sekä johtamisjärjestelmän. Arvioinnin päätteeksi Validian asumisyksiköille myönnettiin arvostettu eurooppalainen ISO 9001 laatusertifikaatti.

Sertifikaatti on tärkeä todistus siitä, että Validiassa on sitouduttu jatkuvaan laadun kehittämiseen, ohjeiden ja lainsäädännön noudattamiseen. Keskeistä sertifikaatissa on olemassa oleva laadunhallintajärjestelmä, joka tukee jatkuvaa kehittämistyötä.

Konkreettisesti ja lyhyesti kuvattuna laadunhallintajärjestelmä tarkoittaa sitä, että kykenee tuottamaan johdonmukaisesti asiakasvaatimukset täyttävät palvelut kaikilla tasoilla ja että noudattaa kaikissa toimissa lainsäädäntöä, viranomaisvaatimuksia sekä omia ohjeita. Tällä työllä tuetaan myös Validian tavoitetta rakentaa Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille kehittämällä palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja pitämällä huolen siitä, ettei palveluiden laatueroja synny yksiköiden välillä.

Laadunhallintajärjestelmän toimivuuden konkreettisena esimerkkinä on asiakastyytyväisyys ja sen myönteinen kehittyminen Validiassa viime vuosina. On myös keskeistä tunnistaa riskejä sekä ennaltaehkäistä niitä. Tätä toteutetaankin muun muassa osana omavalvontaa.

ISO 9001 -sertifikaatti, Kiwa

Standardin vaatimusten huomioiminen tukee laadukasta arkea

Osana Validian laatustandardia ja laatujohtajuutta käytössä on erilaisia laadun mittareita, joiden toteutumista seurataan standardin mukaisesti yhtiö- ja yksikkötasolla. Käytössä on myös laatuindeksi, joka sisältää useita eri laatumittareita ja selkeästi asetetut tavoitteita muun muassa laatuindeksin suhteen. Edellä mainitut ovat myös osa ISO 9001 laatustandardia, sen seurantaa ja jatkuvaa kehittämistä.

Omavalvonnan toteuttamisella, dokumentoinnilla ja raportoinnilla vastataan sekä lainsäädännön vaatimuksiin että Validian tavoitteeseen olla vammaispalveluiden laatujohtaja. Osana standardin mukaista laatutyötä on kehitetty ja otettu käyttöön myös laatukäsikirja, jossa kuvataan asiakkaiden, vammaisten ihmisten palvelujen laadukasta toteuttamista. Laatukäsikirja kuten myös omavalvonta ovat osa jatkuvaa laadun kehitystyötä ja standardin mukaista laatujärjestelmää.

Asiakastyytyväisyyden osalta Validialla kysytään asiakkailta säännöllisesti suositteluhalukkuutta (NPS) ja kerran vuodessa asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden suositteluhalukkuus on kasvussa ja saavuttanutkin jo lukuun NPS 38, joka on osoitus jokapäiväisestä laadukkaasta työstä ja toiminnasta sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Ei tule myöskään unohtaa henkilöstökokemusta, jonka kehityksessä onkin tehty huima 16 yksikön nousu kahdessa vuodessa. Muut sidosryhmät kuten palveluiden tilaajat ovat olleen myös hyvin kiinnostuneita laatutyöstä ja RAI-toimintakykymittarin mahdollisuuksista.