Siirry sisältöön

Validian strategisena tavoitteena on olla vammaispalvelujen laatujohtaja. Laatujohtajuus tarkoittaa mielestämme työn selkeyttä ja vaikuttavuuden läpinäkyvyyttä. Tätä tavoitellaksemme olemme uudistaneet tapaamme johtaa ja mitata laatua sekä ohjata jokapäiväistä työtä. Siirrymme tänä vuonna kaikissa asumisyksiköissä aikapohjaisesta mittaamisesta asiakas- ja henkilöstökokemukseen pohjautuviin laatumittareihin, joita pilotoimme viime vuonna. Asiakkaiden palveluiden toteutumista pystymme jatkossa seuraamaan yhtiötasoisella mittarilla, laatuindeksillä.

Uusien mittareiden ohella jalkautamme kaikkiin VPL-yksiköihin tämän kevään kuluessa uudenlaisen toimintatavan, jossa valtaosa palveluista sovitaan asukkaan kanssa etukäteen ja voidaan näin aiempaa paremmin resursoida ja suunnitella työvuorokohtaisesti.  Uudessa toimintatavassa yksinkertaistamme ja virtaviivaistamme myös palveluiden kirjaamista järjestelmiin, jolloin raportointi selkiytyy ja sen luotettavuus paranee. Tämä tuo helpotusta myös henkilöstön perehdyttämiseen.

Uudessa toimintatavassa pystymme huomioimaan asiakaskokemuksen aiempaa paremmin sekä seuraamaan asukkaan toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia.  Laatumittareiden ohella olemme viime vuoden aikana kehittäneet ja pilotoineet yhdessä Raisoftin kanssa 16 asumisen yksikössä RAI-toimintakykyarviointeja (RAI CHA-VAP) vammaispalveluihin. Tämä uusi mittari tulee kuluvan kevään aikana Raisoftilla myös globaaliin käyttöön.

RAI-arvioinnit mahdollistavat asiakkaille entistä parempaa osallisuutta oman elämänsä ja palveluidensa suunnitteluun. Siitä on hyötyä myös asumisen laadun seurannassa, palveluiden kehittämisessä ja henkilöstöresurssien järkevässä kohdentamisessa. RAI-arviointien avulla pystymme arvioimaan asiakkaiden tarpeita jo muuttotilanteessa sekä palveluiden muutostarpeita asumisen aikana. Lisäksi RAI-arviointien tietoja pystytään jatkossa hyödyntämään myös suoraan asiakkaiden toteuttamissuunnitelmissa.

On ollut hienoa huomata, kuinka olemme pystyneet rakentamaan yhteistyötä tilaaja-asiakkaiden eli hyvinvointialueiden kanssa ja kehittämään yhdessä asiakkaille entistä parempia vammaispalveluita. Kahden hyvinvointialueen kanssa olemme lisäksi sopineet kouluttavamme sosiaalityöntekijöitä RAI-arvioinneissa ja arviointien tulkitsemisessa.

Toivomme, että tällainen yhdessä kehittäminen lisääntyy vammaispalvelulain uudistuksen myötä. Yhdessä meillä on mahdollisuus kehittää palvelukokonaisuuksia ja tarjota asiakkaille entistä parempaa asiakaskokemusta sekä mielekästä arkea.