Uutinen

Validiassa jatketaan määrätietoista työtä toimintojen parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tänään 6.10. antanut Validia Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 31.1.2021 mennessä.

Valviran vuoden 2020 alussa käynnistämän valvontahankkeen kohteena olivat Validian yksiköt, joista oli vuoden 2019 aikana tehty useita epäkohtailmoituksia tai joista oli viranomaiselle saapunut yksittäisiä ilmoituksia usean peräkkäisen vuoden aikana. Valvontahankkeen tarkoitus oli selvittää, onko kyseessä merkittäviä ja laajakantoisia epäkohtia palvelujen tuottamisessa. Valvontahankkeeseen kuului myös ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit viiteen Validian yksikköön.  

Valviran huomautukset koskevat henkilöstön määrää ja rakennetta, lääkehoidon toteuttamisen asianmukaisuutta, omavalvonnan kehittämistä, asiakkaiden palvelun odotusaikoja sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöiden resurssia. Valvira toteaa, että Validia on jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin muun muassa omavalvonnan kehittämiseksi sekä lääkitysturvallisuuden saattamiseksi asiakasturvalliseksi.

- Olemme erittäin pahoillamme näistä ilmenneistä ongelmista. Epäkohtien korjaaminen on ollut meillä kuluneen vuoden keskeisimpiä asioita ja tämä työ jatkuu myös tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Asiat on saatava kuntoon, sanoo Validian hallituksen puheenjohtaja Kirsi-Marja Ura.

Uran mukaan suurin syy ilmenneisiin ongelmiin on henkilöstöpula, joka näkyy erityisesti siinä, että sijaisten saaminen yksiköihin on todella haastavaa. Lisäksi Validiassa on tunnistettu kehittämistarpeita prosessien jalkauttamisessa, henkilöstön tukemisessa ja vuorovaikutuksen kehittämisessä niin henkilöstön, asiakkaiden kuin viranomaistenkin kanssa.

Vastuullisuus ohjaa toimintaa

Validia on saanut yhteiskunnallisen yrityksen merkin. Sen mukaisesti yhtiön tarkoitus on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja sen liiketoiminnan on oltava vastuullista. Kirsi-Marja Uran mukaan vastuullisuus näkyy päivittäisessä toiminnassa usealla tasolla.

Validia on muun muassa jättänyt osallistumatta sellaisiin kuntien kilpailutuksiin, joiden hinnoilla ei Validian näkemyksen mukaan voi täyttää henkilöstömitoitusta ja siten tuottaa laadukkaita palveluja. Yhtiö ei ole ottanut uusia asiakkaita sellaisiin yksiköihin, joihin ei ole saatu rekrytoitua tarpeeksi henkilöstöä.

Validia on vahvistanut yksiköidensä sijaisresurssia ja harkitsee parhaillaan yhtiön oman sijaispankin perustamista. Yhtiö panostaa työnantajakuvaan ja oppilaitosyhteistyöhön.

- Teemme Validiassa paljon töitä henkilöstötilanteen parantamiseksi. Samalla on rehellistä todeta, että hoivahenkilökunnan saatavuus on Suomessa niin laaja ongelma, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan yhteiskunnallisia päätöksiä ja useiden toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä, Kirsi-Marja Ura toteaa.

 

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Sanna-Mari Laitinen, puh. 044 765 0820, sanna-mari.laitinen@validia.fi, Validia Oy

Validia Oy toteuttaa asumis- ja kuntoutuspalveluita aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitseville. Valtakunnallinen Validia Oy on vastuullinen yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake