Uutinen

Validian toimenpiteet koronatilanteessa

Validia Oy toimii aktiivisesti estääkseen koronaviruksen leviämisen yhtiön toiminnassa tai sen kautta. Toimenpiteidemme päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä asukkaidemme, palvelujamme käyttävien asiakkaiden ja työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi myös poikkeustilanteessa.

Valmiusryhmä päivittää tietoja jatkuvasti
Valmius- ja toimenpidesuunnittelu käynnistettiin Validialla jo koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Suunnittelua koordinoi työryhmä, jonka jäsenillä on mahdollisimman laaja-alaista asiantuntemusta sekä työntekijä- että asiakasturvallisuudesta.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, seuraa tilanteen kehitystä ja päivittää vaihtoehtoisia tilanne- ja toimintaskenaarioita.

Valmiusryhmä päivittää jatkuvasti Validian ohjeistuksia ja käytäntöjä sekä tiedottaa näistä omaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille tilanteen ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla. Ryhmän jäsenet myös vastaavat tarvittaessa henkilökunnan kysymyksiin.

Työntekijät saavat aina ajantasaista tietoa
Validian valmiusryhmä järjestää säännöllisesti tietoiskuja virusepidemian estämisestä ja siihen varautumisesta yksiköidemme esimiehille, jotka puolestaan tiedottavat ja valmentavat muita työntekijöitämme.

Toimitamme kaikille työntekijöillemme aina ajantasaisen version Validian valmius- ja toimenpidekäsikirjasta koronaviruksen torjumiseksi.

Vierailut on kielletty, avustamme yhteydenpidossa
Viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti kaikki ulkopuolisten vierailut on kielletty yksiköissämme. Kannustamme asiakkaidemme omaisia yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen. Autamme myös aktiivisesti asiakkaitamme yhteydenpidossa läheisiinsä.

Hygieniatoimenpiteitä ja siivousta on tehostettu
Olemme ohjeistaneet yksiköitämme laajasti hygieniatoimenpiteistä, suojavarusteiden oikeasta käytöstä, tehostetusta siivouksesta ja epidemiasiivouksesta sekä toimista, joihin ryhtyä, jos sairauden oireita ilmenee.

Ulkopuolisia keikkatyöntekijöitä ei käytetä
Viranomaisten ohjeistuksen perusteella olemme kieltäneet yksikön ulkopuolisten keikkatyöntekijöiden käytön altistusten vähentämiseksi. Pyrimme myös minimoimaan asiakkaidemme kohtaaman henkilöstön määrän. Toimimme näin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Pyrimme kaikissa olosuhteissa varmistamaan asiakkaidemme hoidon ja turvallisuuden sekä työntekijäturvallisuuden ja vastaamaan sopimusvelvoitteistamme.

Hallituksen 4.5. linjaus koronapandemiarajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Linjauksilla ei ole välitöntä vaikutusta Validia Oy:n asiakkaille, henkilöstölle ja sidosryhmille jo aiemmin tiedotettuihin toimenpiteisiin. Validia toimii edelleen aktiivisesti estääkseen koronaviruksen leviämisen yhtiön toiminnassa tai sen kautta. Toimenpiteidemme päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä asukkaidemme, palvelujamme käyttävien asiakkaiden ja työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi myös poikkeustilanteessa.

Hallituksen linjauksen mukaisesti myös vierailurajoitukset yksiköissämme jatkuvat toistaiseksi. Hallitus tarkastelee asiaa seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen linjauksen mukaisesti etsimme parhaillaan uusia ratkaisuja asiakkaidemme turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi. Tiedotamme näistä ratkaisuista asiakkaillemme ja heidän omaisilleen, kun ne on vahvistettu toimiviksi ja turvallisiksi.

Seuraamme sosiaali- ja terveysministeriön tai muiden viranomaisten mahdollisia tarkempia ohjeita asiassa. Tarvittavat muutokset käyttöönotetaan pikaisesti ja niistä tiedotetaan aktiivisesti

Uutinen on päivittetty 5.5.2020

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake