Uutinen

VALIDIA VARAUTUU KORONAVIRUKSEEN

Validia Oy on käynnistänyt valmius- ja toimenpidesuunnittelun liittyen covid-19-, eli niin kutsuttuun koronavirusepidemiaan. Toimenpiteiden tärkein tavoite on pyrkiä estämään viruksen leviäminen yhtiön toiminnan piirissä tai sen kautta.

Valmius- ja  toimenpidesuunnittelua koordinoi työryhmä, jonka jäsenillä on mahdollisimman laaja-alaista asiantuntemusta sekä työntekijä- että asiakasturvallisuudesta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraten tilanteen kehitystä ja päivittäen vaihtoehtoisia toimintaskenaarioita. Ryhmä päivittää myös sisäisiä ohjeistuksia tarpeen mukaan. Ryhmä tiedottaa myös Validian asiakkaita, asiakkaiden omaisia ja kunta-asiakkaita sekä muita sidosryhmiä virusepidemian estämisen ja varautumisen toimenpiteistä Validialla. 

Validia Oy:n linjaus on seurata asianmukaisten viranomaisten suosituksia. Validia Oy:n toimenpiteiden päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä Validian asukkaiden, palveluja käyttävien asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi myös poikkeustilanteissa.

Validia Oy on päivittänyt vierailukäytäntöjään ja ohjeistaa kaikkia ulkomailta kahden viikon sisällä palanneita tai hengitystieinfektion oireista kärsiviä olemaan vierailematta yksiköissään.  Asiakkaiden omaisia kannustetaan yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.

Validia Oy neuvoo työntekijöitään olemaan matkustamatta ulkomaille tarpeettomasti. Pakottavasta syystä ulkomaille matkustanut työntekijä ohjeistetaan olemaan kotona kaksi viikkoa ulkomailta paluunsa jälkeen. Yhtiön sisäiset palaverit järjestetään virtuaalisina aina kun mahdollista. Muutenkin Validia Oy noudattaa hallituksen epidemiaan liittyviä linjauksia kaikessa toiminnassaan.

Yhtiö on myös ohjeistanut henkilökuntaansa laajasti koskien muun muassa käsihygieniaa, suojavarusteiden oikeaa käyttöä sekä toimia mahdollisten flunssaoireiden ilmentyessä. Yksiköiden poikkeustilasuunnittelua on tarkastettu ja päivitetty vastaamaan pandemian tarpeita.

Pyrimme kaikissa olosuhteissa varmistamaan asiakkaidemme hoidon ja turvallisuuden sekä vastaamaan sopimusvelvoitteistamme.

Validian ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitetään jatkuvasti tilanteen ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla.

 

 

Lisätietoja:

Päivi Harmaakorpi, toimitusjohtaja, Validia Oy

040 041 8826

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200