Uutinen

PÄIVITYS 9.4.2020 VALIDIAN VARAUTUMISESTA KORONAVIRUKSEEN

Hallituksen linjauksia koronavirustaruntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5.saakka. Validia noudattaa hallituksen toimia sekä STM:n uusia ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköitä koskevia ohjeita ja päivitää ohjeensa koronavirukseen varautumisessa.

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Hallitus vahvisti jälleen 9.4. linjauksensa rajoitusten jatkumisesta 13.5. saakka.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut toimintaamme koskettavia tarkentavia ohjeita:
• 9.4.2020 STM.n ohje kunnille ja palveluntuottajille koronavirustartuntojen ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä.
• 1.4.2020 STM:n ohje: Tartuntalain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä.
• 31.3.2020 Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa.

Validia Oy:n linjaus on seurata ja noudattaa toimivaltaisten viranomaisten suosituksia. Validia Oy:n toimenpiteiden päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi myös poikkeustilanteissa. Yksiköiden poikkeustilasuunnittelua on päivitetty vastaamaan pandemian tarpeita.

Aiemmat ohjeet (tiedotteet 17.3. ja 1.4.) liittyen vierailuihin ja asiointiin asumispalvelu- ja kuntoutusyksiköissä, henkilökohtaiseen apuun, päivätoimintaan, lyhytaikaiseen ja intervalliasumiseen sekä arvioivaan asumiseen, vaativaan yksilölliseen ja ryhmäkuntoutukseen, saunapalveluihin sekä hygieniaan liittyen ovat edelleen voimassa ja niitä noudatetaan toistaiseksi, kuitenkin ainakin 13.5.2020 saakka.

Uudet, täydentävät ohjeet tulevat Validia Oy:ssä voimaan 9.4.2020:


Yhteisruokailusta luovutaan:

• Yhteisten tilojen käyttöä rajoitetaan ja yhteisruokailusta luovutaan. Ateriat toimitetaan asianmukaisesti pakattuina ja suojattuina asiakkaan kotiin ja ruokailussa avustetaan asiakkaan kotona.

Henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan:

• Henkilökunnan vaihtuvuus pidetään mahdollisimman pienenä tartuntariskin vähentämiseksi. Samat hoitajat eivät työskentele useammassa kuin yhdessä yksikössä. Yksikön sisällä huolehditaan siitä, että vain tietty/tietyt hoitajat ovat kontaktissa tiettyjen asukkaiden kanssa, jotta kontaktit jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Ainoastaan omassa yksikössä työskenteleviä keikkareita voidaan käyttää. Keikkareita pyritään käyttämään vain välttämättömissä henkilöstövajaustilanteissa huomioiden yksikön minimimitoitus ja asiakasturvallisuus.

Henkilöstön suojainten käyttö:

• Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskenneltäessä käytetään joko kirurgista nenä-suusuojainta tai jos niitä ei ole käytettävissä niin pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojainta. Validia Oy on hankkinut kankaisia suojaimia, joiden arvioidaan saapuvan yksiköihin viikon-kahden sisällä. Sitä ennen henkilöstö voi käyttää omia kankaisia suojaimiaan. Suojaimia valitessa huomioidaan kirurgisten nenä-suusuojaimien
saatavuus ja niiden riittävyys oireisten tai sairastuneiden asiakkaiden hoitoon.
• Sairastuneiden tai oireisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä käytetään aina kirurgista
nenä-suusuojainta ja suojakäsineitä.
• Kotihoidossa käytetään koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi
mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien
asiakkaiden kanssa käytetään kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää
kankaista suojainta, esimerkiksi huivia.
• Henkilökunta ei luonnollisestikaan tule töihin sairaana tai oireisena.

Vierailukielto ja henkilökohtaisen avun työntekijöiden suojainten käyttö:

• Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio- ja toimintaterapiapalveluja. Etäkuntoutus on ensisijainen vaihtoehto. Vierailukielto ei koske myöskään vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia. Heidän osaltaan on kuitenkin huolehdittava asianmukaisesta suojautumisesta, ensisijainen vastuu tästä on avustajan työnantajalla. Validia ei huolehdi asiakkaan kanssa suorassa työsuhteessa olevien henkilökohtaisten avustajien suojaimista.

Hygieniaohjeita:

• Yhteiskäytössä olevien laitteiden ja koneiden sekä taukotilojen kosketuspintojen (esimerkiksi jääkaapin ovenkahva, mikron kahva, tuolien ylä- ja alapinnat sekä käsinojat ja pöydän reunat) ja hissien painikkeiden, yhteisissä tiloissa olevien ovenkahvojen, kaukosäätimien ja ovikellojen puhtaudesta kannetaan erityistä huolta. Asiakaskohtaisesti kiinnitetään huomiota käsihygienian lisäksi mm. pyörätuolien tms. tarttumapintojen puhdistamiseen tiheästi.

Vierailut ja asioinnit asumispalvelu- ja kuntoutusyksiköissä:

 • Vierailut yksiköissä kielletään. Asiakkaiden omaisten, läheisten tai muiden vieraiden vierailut yksiköissä ovat mahdollisia ainoastaan erityistilanteissa, kuten saattohoidossa, ja silloinkin vain yksikönpäällikön kanssa erikseen sopimalla.  Asiakkaiden omaisia kannustetaan yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.
 • Ulkopuolisten fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien tai muiden vastaavien asiantuntijoiden palvelut pyritään toteuttamaan virtuaalisesti etäpalveluina. Ulkopuolisten toimijoiden yksikön yhteisissä tiloissa toteuttamat terapiat perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan. Validia Oy ei kuitenkaan voi puuttua fysioterapeutin tai vastaavan asiantuntijan asiakkaan omassa kodissa toteuttamaan terapiaan sellaisessa sopimussuhteessa, jossa Validia Oy ei itse ole osapuolena.
 • Ateriapalvelujen tarjoaminen yksikön ulkopuolisille asiakkaille keskeytetään

Henkilökohtainen apu:

 • Validian tuottama henkilökohtainen apu ohjataan asiakkaiden välttämättömän, kodin ulkopuolisen avun turvaamiseen (mm. kauppa-apu, ruoanvalmistus, apteekki- ja viranomaisasiointi). Harraste- ja virkistystoiminnan henkilökohtaisen avun tuottamisen keskeytämme toistaiseksi palvelujen ostajalta saamiemme velvoittavien ohjeiden mukaisesti.
 • Validia Oy:llä ei ole toimivaltaa rajoittaa asiakkaiden liikkumista yksikön ulkopuolella, eikä asiakkaiden kanssa suoraan työsuhteessa olevien henkilökohtaisten avustajien liikkumista yksikössä, koska Validia ei voi puuttua asiakkaan ja avustajan väliseen sellaiseen sopimussuhteeseen, jossa se ei itse ole osapuolena. Suosittelemme hallituksen ohjeen mukaisesti välttämään tilaisuuksia, joissa kokoontuu yli 10 henkeä ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Jos henkilökohtaisella avustajalla on hengityselinoireita tai hän on muuten sairas, hänen on syytä pidättäytyä avustamistyöstä toipumisen ajan. 

Päivätoiminta:

 • Validia Oy:n päivätoiminnat Validia-taloissa ja erillisissä päivätoimintayksiköissä suljetaan palvelujen ostajilta saamiemme velvoittavien ohjeiden mukaisesti. Päivätoiminnoissa työskentelevät työntekijät ohjataan muihin Validia-yksiköihin vahvistamaan henkilöstöresurssia.

Lyhytaikainen ja intervalliasuminen:

 • Turvatakseen henkilöstöresurssin riittävyyden ja asiakasturvallisuuden, Validia Oy keskeyttää lyhytaikaisen asumisen / intervallihoidon palvelujen tuottamisen yksiköissään.

Muu toiminta:

 • Huolehtiakseen asiakkaiden turvallisuudesta, Validia Oy peruuttaa koronavirustilanteen vuoksi asiakkaiden saunavuorot, jotta mahdollinen koronavirus ei leviäisi esim. sauna- ja pesutilojen pinnoilta asiakkaidemme keskuudessa. Asiakkaiden suihkutuksista ja muusta hygieniasta huolehditaan kuitenkin aina asianmukaisesti asiakkaiden kodeissa.  

Validia Oy:n henkilöstö:

 • Validia Oy kieltää työntekijöidensä matkustamisen ulkomaille. Pakottavasta syystä ulkomaille matkustanut työntekijä määrätään kotiin kahdeksi viikoksi ulkomailta paluunsa jälkeen. Lisäksi työntekijä, jolla on minkäänlaisia hengityselininfektion oireita, on ohjeistettu jäämään kotiin. Yhtiön sisäiset palaverit järjestetään virtuaalisina aina kun mahdollista.
 • Yksiköiden koulutukset ohjeistetaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.
 • Yhtiö on myös ohjeistanut henkilökuntaansa laajasti koskien muun muassa käsihygieniaa, suojavarusteiden oikeaa käyttöä sekä toimia mahdollisten flunssaoireiden ilmentyessä.

Validia Oy:n asiakkaat:

 • Pyydämme myös asiakkaitamme kiinnittämään huomioita huolelliseen käsi- ja yskimishygieniaan. Sen toteuttamisessa olemme asiakkaidemme apuna. Toivomme myös, että yksiköiden yhteisissä tiloissa vietetään aikaa vain terveenä ollessa. Yli 10 hengen kokoontumisia emme yksiköissäkään järjestä.
 • Flunssaoireiden ilmaantuessa, pyydämme asiakkaitamme viihtymään kotona, jonne huolehdimme tarvittavan avun. Samoin hallituksen ohjeistuksen mukaisesti huolehdimme kaikki sovitut palvelut yli 70-vuotiaiden asiakkaidemme koteihin, jotta kotikaranteenin omaiset olosuhteet voidaan turvata.
 • Mikäli yksikössä on viranomaisen määräyksestä kotikaranteeniin osoitettu henkilö, hän pysyttelee kotona ja saa sinne tarvitsemansa avun asianmukaisesti suojautuneen henkilökunnan toimesta.

 

Validian ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitetään jatkuvasti tilanteen ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla ja niistä tiedotetaan asiakkaita ja läheisiä asianmukaisesti.

Pyrimme kaikissa olosuhteissa varmistamaan asiakkaidemme hoidon ja turvallisuuden sekä vastaamaan sopimusvelvoitteistamme.

Kiitämme asiakkaita ja heidän läheisiään sekä sidosryhmiä yhteistyöstä ja ymmärryksestä haastavassa tilanteessa.

Lisätietoja:

Päivi Harmaakorpi, toimitusjohtaja, Validia Oy, 0400-418826

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake