Uutinen

PÄIVITYS 1.4.2020 VALIDIAN VARAUTUMISESTA KORONAVIRUKSEEN

Lähetimme 17.3.2020 sidosryhmille tiedotteen Validian varautumisesta koronavirukseen. Päivitämme nyt annettua tiedotetta viimeaikaisen ohjeistuksen valossa. Näitä ohjeita olemme saaneet toimivaltaisilta viranomaisilta, Suomen hallitukselta ja palveluitamme ostavilta tahoilta (mm. kunnat ja kuntayhtymät).

Validia Oy:n linjaus on seurata ja noudattaa toimivaltaisten viranomaisten suosituksia. Validia Oy:n toimenpiteiden päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi myös poikkeustilanteissa. Yksiköiden poikkeustilasuunnittelua on päivitetty vastaamaan pandemian tarpeita.

Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka.

Vierailut ja asioinnit asumispalvelu- ja kuntoutusyksiköissä:

 • Vierailut yksiköissä kielletään. Asiakkaiden omaisten, läheisten tai muiden vieraiden vierailut yksiköissä ovat mahdollisia ainoastaan erityistilanteissa, kuten saattohoidossa, ja silloinkin vain yksikönpäällikön kanssa erikseen sopimalla.  Asiakkaiden omaisia kannustetaan yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.
 • Ulkopuolisten fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien tai muiden vastaavien asiantuntijoiden palvelut pyritään toteuttamaan virtuaalisesti etäpalveluina. Ulkopuolisten toimijoiden yksikön yhteisissä tiloissa toteuttamat terapiat perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan. Validia Oy ei kuitenkaan voi puuttua fysioterapeutin tai vastaavan asiantuntijan asiakkaan omassa kodissa toteuttamaan terapiaan sellaisessa sopimussuhteessa, jossa Validia Oy ei itse ole osapuolena.
 • Ateriapalvelujen tarjoaminen yksikön ulkopuolisille asiakkaille keskeytetään

Henkilökohtainen apu:

 • Validian tuottama henkilökohtainen apu ohjataan asiakkaiden välttämättömän, kodin ulkopuolisen avun turvaamiseen (mm. kauppa-apu, ruoanvalmistus, apteekki- ja viranomaisasiointi). Harraste- ja virkistystoiminnan henkilökohtaisen avun tuottamisen keskeytämme toistaiseksi palvelujen ostajalta saamiemme velvoittavien ohjeiden mukaisesti.
 • Validia Oy:llä ei ole toimivaltaa rajoittaa asiakkaiden liikkumista yksikön ulkopuolella, eikä asiakkaiden kanssa suoraan työsuhteessa olevien henkilökohtaisten avustajien liikkumista yksikössä, koska Validia ei voi puuttua asiakkaan ja avustajan väliseen sellaiseen sopimussuhteeseen, jossa se ei itse ole osapuolena. Suosittelemme hallituksen ohjeen mukaisesti välttämään tilaisuuksia, joissa kokoontuu yli 10 henkeä ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Jos henkilökohtaisella avustajalla on hengityselinoireita tai hän on muuten sairas, hänen on syytä pidättäytyä avustamistyöstä toipumisen ajan. 

Päivätoiminta:

 • Validia Oy:n päivätoiminnat Validia-taloissa ja erillisissä päivätoimintayksiköissä suljetaan palvelujen ostajilta saamiemme velvoittavien ohjeiden mukaisesti. Päivätoiminnoissa työskentelevät työntekijät ohjataan muihin Validia-yksiköihin vahvistamaan henkilöstöresurssia.

Lyhytaikainen ja intervalliasuminen:

 • Turvatakseen henkilöstöresurssin riittävyyden ja asiakasturvallisuuden, Validia Oy keskeyttää lyhytaikaisen asumisen / intervallihoidon palvelujen tuottamisen yksiköissään.

Muu toiminta:

 • Huolehtiakseen asiakkaiden turvallisuudesta, Validia Oy peruuttaa koronavirustilanteen vuoksi asiakkaiden saunavuorot, jotta mahdollinen koronavirus ei leviäisi esim. sauna- ja pesutilojen pinnoilta asiakkaidemme keskuudessa. Asiakkaiden suihkutuksista ja muusta hygieniasta huolehditaan kuitenkin aina asianmukaisesti asiakkaiden kodeissa.  

Validia Oy:n henkilöstö:

 • Validia Oy kieltää työntekijöidensä matkustamisen ulkomaille. Pakottavasta syystä ulkomaille matkustanut työntekijä määrätään kotiin kahdeksi viikoksi ulkomailta paluunsa jälkeen. Lisäksi työntekijä, jolla on minkäänlaisia hengityselininfektion oireita, on ohjeistettu jäämään kotiin. Yhtiön sisäiset palaverit järjestetään virtuaalisina aina kun mahdollista.
 • Yksiköiden koulutukset ohjeistetaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.
 • Yhtiö on myös ohjeistanut henkilökuntaansa laajasti koskien muun muassa käsihygieniaa, suojavarusteiden oikeaa käyttöä sekä toimia mahdollisten flunssaoireiden ilmentyessä.

Validia Oy:n asiakkaat:

 • Pyydämme myös asiakkaitamme kiinnittämään huomioita huolelliseen käsi- ja yskimishygieniaan. Sen toteuttamisessa olemme asiakkaidemme apuna. Toivomme myös, että yksiköiden yhteisissä tiloissa vietetään aikaa vain terveenä ollessa. Yli 10 hengen kokoontumisia emme yksiköissäkään järjestä.
 • Flunssaoireiden ilmaantuessa, pyydämme asiakkaitamme viihtymään kotona, jonne huolehdimme tarvittavan avun. Samoin hallituksen ohjeistuksen mukaisesti huolehdimme kaikki sovitut palvelut yli 70-vuotiaiden asiakkaidemme koteihin, jotta kotikaranteenin omaiset olosuhteet voidaan turvata.
 • Mikäli yksikössä on viranomaisen määräyksestä kotikaranteeniin osoitettu henkilö, hän pysyttelee kotona ja saa sinne tarvitsemansa avun asianmukaisesti suojautuneen henkilökunnan toimesta.

 

Validian ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitetään jatkuvasti tilanteen ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla ja niistä tiedotetaan asiakkaita ja läheisiä asianmukaisesti.

Pyrimme kaikissa olosuhteissa varmistamaan asiakkaidemme hoidon ja turvallisuuden sekä vastaamaan sopimusvelvoitteistamme.

Kiitämme asiakkaita ja heidän läheisiään sekä sidosryhmiä yhteistyöstä ja ymmärryksestä haastavassa tilanteessa.

Lisätietoja:

Päivi Harmaakorpi, toimitusjohtaja, Validia Oy, 0400-418826

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200