Tampereen päivätoiminnassa puhutaan seksuaalisuudesta luottamuksella ja mutkattomasti

Eeva Virkorinne vetää Tampereen päivätoiminnassa keskusteluryhmää, jossa puhutaan seksuaalisuudesta luottamuksella ja mutkattomasti.
Eeva Virkorinne istumassa

Päivätoiminnan ohjaaja Eeva Virkorinne sai ajatuksen seksuaalisuutta käsittelevästä keskusteluryhmästä ollessaan työkierrossa Tampereen Validia-talon Ryhmäkoti 1:ssä.

”Seksuaalisuutta oli kyllä käsitelty yksittäisillä kerroilla päivätoiminnassamme Tampereen Validia-talossa ennenkin. Ollessani työkierrossa hoitopuolella aloin kuitenkin miettiä, että säännölliselle keskusteluryhmälle olisi tilausta ja tarvetta”, Virkorinne kertoo.

Virkorinteen ajatus sai työyhteisössä myönteisen vastaanoton, ja hän aloitti keskusteluryhmän Tampereen Validia-talon päivätoiminnassa tammikuussa 2021. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Osanottajamäärä on rajattu koronarajoitusten vuoksi kahdeksaan. ”Se on minusta muutenkin ihanteellinen ryhmäkoko. Yli kymmentä ihmistä ryhmässä ei voisikaan olla, jotta jokaisella on aidosti tilaa puhua”, Virkorinne toteaa.

Tiivis ryhmä vahvistaa luottamusta
Tällä samalla porukalla kokoonnutaan ainakin kevään ajan, minkä jälkeen Virkorinne toivoo voivansa aloittaa seuraavan ryhmän. Kesken kauden ryhmään ei oteta uusia ihmisiä, vaikka kiinnostusta Virkorinteen kokemuksen mukaan olisi.

Seksuaalisuus on herkkä aihe, ja keskusteluissa saatetaan puhua hyvin henkilökohtaisistakin asioista. Tämän vuoksi on tärkeää, että ryhmään syntyy luottamuksellinen ja mutkaton ilmapiiri. Se on helpompi saavuttaa, kun keskustelijoiden kokoonpano pysyy samana.

”Kaikki ryhmässä perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Jokainen on mukana vapaaehtoisesti, ja kaikki ryhmässä puhuttu myös jää sinne”, Virkorinne sanoo.

”Korostan ryhmäläisille sitä, että jokainen puhuu omista asioistaan niin paljon kuin haluaa, ja ryhmässä saa myös olla hiljaa ja vain kuunnella. Ja vaikka jollakin kerralla olisi puhunut hyvin henkilökohtaisista tuntemuksistaan, seuraavalla kerralla ei ole pakko sanoa mitään.”

Voimaa seksuaalisuudesta, ryhmäkuva

Ei tabu vaan ihan tavallinen asia
Virkorinne haluaa pitää ryhmän hengen vertaistuellisena. Hän miettii jokaiselle kerralle teeman ja valmistelee alustuksen siitä. Alustuksensa jälkeen Virkorinne antaa ryhmäläisille tilaa puhua.

”Tavoitteena on, että ihmiset löytäisivät omaa ääntään, saisivat jakaa kokemuksiaan ja huomaisivat samalla, että nämähän ovat ihan tavallisia asioita. Ei seksuaalisuus ole mikään tabu, josta ei saisi puhua. Se on vain aihe, josta ei ole puhuttu.”

Teemoina keskusteluryhmässä ovat olleet esimerkiksi seksuaalioikeudet, avusteinen seksi, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti. Keskustelun pohjana on käytetty myös Invalidiliton OMU-pelin kysymyksiä.

Lisäksi Virkorinne kutsuu ryhmään vierailevia asiantuntijoita puhumaan. Yksi ensimmäisistä oli Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen hankepäällikkö Milla Ilonen.

”Milla puhui siitä, miten valtava voimavara seksuaalisuus on. Tämä on tärkeä viesti, sillä monet meistä ovat saaneet koulussa hyvin riskikeskeistä seksuaalikasvatusta: miten ehkäistä raskautta ja sukupuolitauteja”, Virkorinne toteaa.

Saa nauraa!
Yksi Virkorinteen keskusteluryhmän keskeisistä tavoitteista onkin löytää seksuaalisuus iloa tuottavana asiana. Ja koska seksuaalisuus on iloinen ja hauska asia, keskusteluryhmässä saa myös nauraa – mutta ei koskaan toisten puheille.

”Ryhmässä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, joihin kuuluu se, että kaikkien ajatuksia, mielipiteitä ja kokemusta kunnioitetaan. Jos jokin asia tuntuu erikoiselta, siitä saa aina kysyä, ja sitten voimme ihmetellä ja pohtia sitä yhdessä.”

Tiesitkö, että Validia tarjoaa myös lantionpohjan terapiaa sekä uroterapiaa? Nämä terapiat auttavat myös seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa.

Kuntoutuspalveluitamme

Palvelut

Katseenohjaus
Kommunikaation kuntoutus
Kommunikointi häiriintyy herkästi aivovaurioissa. Puheterapiassa kommunikointia tuetaan ja vahvistetaan mm. tuetun keskustelun menetelmällä sekä katseohjauslaitteen avulla.
Kuntosali
Koulutus- ja asiantuntijapalvelut
Tarjoamme kuntoutuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille korkeatasoista koulutusta.
Nainen kuntoutuksessa
Lantionpohjan fysioterapia
Lantionpohjan fysioterapialla helpotetaan lantionpohjan kipuja ja ylijännitystä sekä kuntoutetaan virtsaamis- ja pidätyskykyä.

Lapsia teknisessä salissa
Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus
Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää aivovaurioiden aiheuttamia neuropsykologisia oireita ja niiden tuomaa haittaa sekä kohentaa näiden ongelmien heikentämää elämänlaatua. Kuntoutuksella pyritään lievittämään tiedonkäsittelyn häiriöitä sekä käyttäytymi- sen ja tunne-elämän muutoksia ja tukemaan sopeutumista vamman tai sairauden myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen arjessa, kotona tai koulussa.
MMC-vamma
MMC-vamma
Tarjoamme kuntoutusta sinulle MMC-vammainen nuori tai aikuinen eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa tukemaan toimintakykyäsi ja autamme sinua luomaan voimavaroja ja mahdollisuuksia osallistumiseen, koulutukseen, työllistymiseen, sosiaalisiin suhteisiin.
Neuropsykologinen koulutus
Neuropsykologinen kuntoutus
Aivojen vaurioitumisesta seuraa neuropsykologisia (kognitiivisia) oireita. Oireita voivat olla esimerkiksi muistin, oppimisen, keskittymiskyvyn, vireystason häiriöt, muutokset tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä sekä kyvyssä toimia suunnitelmallisesti. Neuropsykologisten oireiden toipumista voidaan edistää kuntoutuksella.

Perhepsykologia
Psykologia
Psykologin kanssa käydyt keskustelut tukevat vammautumiseen liittyvää sopeutumisprosessia. 
Selkäydinvammainen poika pyörätuolissa
Selkäydinvamma ja toimintakyky
Selkäydinvamma (selkäydinvaurio) aiheuttaa mm. lihasvoimien ja tunnon heikentymistä alentaen toiminta- ja liikuntakykyä. Toimintakyvyn edellytykset määräytyvät vaurion ja sen tason perusteella. Jos sinulla on selkäydinvamma toimintakykyäsi voidaan edistää vauriotason mukaan kohdennetulla kuntoutuksella.
Sosiaalityö
Sosiaalityö
Sosiaalityöllä tuetaan mahdollisuuksiasi itsenäiseen elämään ja osallistumiseen tasavertaisesti elämän eri osa-alueilla, mm. työelämässä, opiskelussa ja harrastuksissa.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake