Mona-asuminen tuo turvallisuuden tunnetta Eeron impulssiherkkään elämään

Eero (nimi on vaihdettu) siirtyi Validiaan Mona-asumiseen elokuussa 2019 asuttuaan aiemmin kahdessa eri peruspalveluasumisen yksikössä. Haasteeksi niissä nousi Eeron runsas alkoholin käyttö ja väkivaltainen käytös muita asukkaita ja henkilökuntaa kohtaan. Taustalla hänellä on mm. alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä.
Thumbnail

Viisi vuotta sitten Eero sai aivovamman auto-onnettomuudessa, jossa oli itse päihtynyt kuljettaja. Hänelle kehittyi ataksia, lähimuistin heikkoutta, impulssiherkkyyttä, aistisäätelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita.

Nyt Eero on 27-vuotias Haapaniemen Validia-talon asiakas. Mona-muotoinen asuminen alkoi arviointijaksolla, jonka jälkeen hänen kanssaan tehtiin ICF- viitekehyksen mukainen toimintaprofiili. Profiilissa kartoitettiin eri osa-alueita kuten, lääkehoitoa, kuntoutusta ja sosiaalisia palveluita. Hänelle tehtiin myös FIM, GAS ja vuorovaikutustaitojen arviointi. Näiden pohjalta nousi selkeitä tavoitteita kuntoutukselle. Kunnan, terapeuttien ja omaohjaajien kanssa on pidetty säännöllisiä yhteistyöpalavereita. Eeron tavoitteena on muuttaa kevyempään asumismuotoon ja hänelle asetettiin konkreettisia tavoitteita

Eeron elämä on alkanut kohenemaan. Hän kokee saaneensa hyvän ja turvallisen paikan Mona-asumisessa, jossa hänen sairautensa ja sen tuomien haasteidensa kanssa osataan toimia. Alkoholin käyttö on vähentynyt ja hän on pienin askelin päässyt eteenpäin elämässään.

Eero kokee turvallisuutta siitä, ettei hänen usein hallitsematonta ja hankalaa käyttäytymistään säikähdetä vaan silloinkin henkilökunta osaa toimia rauhallisesti. Ryhmätyöskentely ja muut harjoitteet ovat auttaneet häntä, vaikka matka onkin vielä pitkä tavoitteisiin pääsemiseksi.

 

Validian MONA palvelut laajentuvat

MONA eli Monialainen palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, joilla on useita toiminnan ja liikkumisen rajoitteita sekä muita haasteita kuten sosiaalisia-, mielenterveydellisiä ja kognitiivisia. Lisäksi asiakkaalla voi olla riippuvuusongelmia esim. alkoholin/huumeiden käytössä. 

MONA -asumisessa yksilöllisen palvelun varmistamiseksi asiak­kaan asuminen alkaa kokonaisvaltaisella toimintakyvyn, sen rajoitteiden sekä voimavarojen arvi­ointijaksolla.

MONA palvelua tarjoaa Espoossa Lintukorven Validia talo, Jyväskylässä Haapaniemen Validia talo sekä Oulun Validia talo. Ensi vuoden syksystä aukeaa kaksi uutta MONA yksikköä, Kouvolan Kuusankoskelle tulee 17-paikkainen ja Kaarinaan Pompon alueelle saamme 18-paikkaisen yksikön.

MONA arjen kuntouttavassa työskentelyssä asiakas osallistuu itse mahdollisimman paljon erilaisiin päivittäisiin toimintoihin. MONA kotien suunnittelussa on huomioitu esteettömyys ja turvallisen asumisen tarpeet esim. tila-, -turvallisuus ja uudet tekniset ratkaisut niin asiakkaiden kuin henkilöstön osalta. Asukaskohtainen neliömäärä on noin 60m2.

Ammattitaitoisen yksikönpäällikön, erityistyöntekijöiden ja lähihoitajien rekrytointi aloitetaan jo keväällä. Tiimin vahvana tukena toimivat Validian niin palvelutuotekehittäjä ja laatu- ja turvallisuuskoordinaattori kuin koko Validian laaja tukitiimi.

”MONA palveluissa tavoitteena on vahvistaa yhdessä oppimista, jatkuvaa oikeudenmukaista arviointia ja valmentavaa työotetta sekä saada asiakkaan voimavarat käyttöön. Jokaisella asiakkaalla on omat, erilaiset voimavarat joiden avulla hänellä on mahdollisuus oikeanlaista tukea saadessaan rakentaa itselleen hänen itsensä näköinen hyvä elämä” kiteyttää liiketoimintajohtaja Marika Seppälä kuvatessaan MONA palveluiden ydintä.

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake