Laatu kertoo hyvän hoivan ja osaamisen kulttuurista

Validiassa käynnistettiin viime vuonna laadun systemaattiseen arvioimiseen ja kehittämiseen keskittyvä erittäin laaja ja intensiivinen kehitystyö. Kehitystyön tuloksena syntynyt uusi toimintamalli kattaa kaikki palveluprosessit sekä vahvistaa henkilöstön saatavuutta ja osaamisen kehittämistä. Kehitystyö alkoi syksyllä 2020 viisiteemaisella asumisyksiköitä koskevalla kehitysprojektilla. Se sisältää: henkilöstömitoituksen ja työnorganisoinnin, lääkehoidon, omavalvonnan, hyvän hoivan ja asiakaskokemuksen sekö päivittäisen kirjaamisen. Projekti toteutettiin LEAN-menetelmällä. Projektissa on laadittu uudistetut toimintaohjeet ja prosessikuvaukset sekä pilotoitu uusia toimintamalleja.
Lähihoitaja tule meille töihin

Parhaillaan on käynnissä uusien toimintamallien ja ohjeiden valtakunnallinen jalkautus kaikkiin yksiköihin. Jatkossa tulemme kutsumaan laatutyöhön mukaan laajasti niin Validian palveluiden käyttäjiä kuin myös kuntia ja viranomaisia. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää innovatiivisemmin mm. digitaalisuutta ja rakentaa yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa uusia, nykyaikaisia palveluita yhä vaativammille asiakasryhmille.

Validiassa käynnistetyn laatutyön kunnianhimoisena tavoitteena on toimialan laatujohtajuus, mikä näyttäytyy sekä asiakaslähtöisyytenä että edelläkävijyytenä. Validian missiona on arvokas elämä ja merkityksellinen työ. Tämä tarkoittaa, että toiminnallisen laadun kehittämisen ohella vahvistamme kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen kehittämistä ja kouluttamista. Tästä yhtenä ensimmäisenä esimerkkinä ovat maaliskuussa starttaavat sairaanhoitajien lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutukset. Lisäksi päivitämme parhaillaan yksikkökohtaisia koulutussuunnitelmia painottaen erityisesti pätevyys- ja lääkehuollon koulutuksia.

Laatujohtaja Riikka Haahtelan tavoitteena on hyvän hoidon lisäksi vammaispalvelun asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden parantaminen

Validian laatutyötä ja -ajattelua lähtee luotsaamaan 18.1.2021 aloittava uusi laatujohtajamme Riikka Haahtela. Hän siirtyy Validiaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan tehtävästä. Riikka Haahtelalla on erittäin pitkä kokemus monipuolisista sosiaali- ja vammaispalveluiden viranomais-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Riikka uskoo, että mm. hyödyntämällä ja kehittämällä sähköisiä palveluita pystymme vahvistamaan vammaispalvelun asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.  Yhtenä Riikan tavoiteena tulee myös olemaan dialogin tiivistäminen viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa sekä Validian laatutyön tekeminen julkiseksi. Tämä tarkoittaa, että jatkossa laadun kehittämistä ja laatumittareita seurataan osana Validian normaalia johtamisjärjestelmää ja laatutavoitteet sekä tulokset julkaistaan vuosittain.

Riikka Haatela
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake