Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää aivovaurioiden aiheuttamia neuropsykologisia oireita ja niiden tuomaa haittaa sekä kohentaa näiden ongelmien heikentämää elämänlaatua. Kuntoutuksella pyritään lievittämään tiedonkäsittelyn häiriöitä sekä käyttäytymi- sen ja tunne-elämän muutoksia ja tukemaan sopeutumista vamman tai sairauden myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen arjessa, kotona tai koulussa.
Lapsia teknisessä salissa

Kuntoutus palvelee keskeisesti potilaita, joilla on aivovamma (traumaattinen aivovaurio), aivoverenkiertohäiriö (aivoverenvuoto tai aivoinfarkti), tai muu neurologinen vamma tai sairaus.

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä ja siitä vastaa neuropsykologi. Kuntoutus perustuu neuropsykologisessa tutkimuksessa todennettuun kuntoutustarpeeseen ja siinä määriteltyihin yleisiin kuntoutustavoitteisiin.

Kuntoutuksessa harjoitamme erilaisia toimintoja, kehitämme ja otamme käyttöön korvaavia taitoja ja annamme terapeuttista tukea. Autamme kuntutujan tuntemaan omat oireensa ja niistä aiheutuvat haasteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi tiedon käsittelyyn, käyttäymisen säätelyyn ja tunne-elämään.Tämä tukee oirei den tiedostusta, ehkäisee psyykkisiä seurannaisongelmia ja kohentaa yleistä elämänhallintaa.

Kuntoutukseen kuuluu keskeisesti myös kuntoutujan läheisten ja omaisten neuvonta,ohjaus ja tuki, sillä läheinen tukee henkilön selviytymistä pitkällä aikavälillä.

Tarjoamme neuropsykologista tutkimusta joko erillisenä palveluna tai osana moniammatillista arviointia. Näitä käytetään muun muassa kuntoutustarpeen selvittämiseksi.

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake