Kuntoutussuunnitelman laatiminen

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ohjaa kuntoutussuunnitelma. Ota huomioon nämä asiat, kun laaditte hoitavalla taholla kuntoutussuunnitelmaa.

1. Kuvaile sairauden tai vamman aiheuttama haitta

Millaisia haittoja ja rajoitteita tai avustamisen tarvetta sairaus tai vamma aiheuttaa terveydentilaasi, toimintakykyysi ja päivittäiseen selviytymiseesi? Kerro myös näkymättömistä oireista, kuten käyttäytymisen, tunne-elämän, kommunikaation, ymmärtämisen ja hahmottamisen vaikeuksista.

2. Perustele tehostetun, erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen perustuvan laitoskuntoutuksen tarve

Mieti, millaisia konkreettisia ja realistisia yksilöllisiä tavoitteita sinulla on. Tavoitteet kannattaa asettaa sellaisiksi, että ne voidaan saavuttaa kuntoutusjaksolla.

Esimerkiksi: 
EI NÄIN: Todetaan, että kuntoutusta tarvitaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi

VAAN NÄIN: Eritellään, millä tavoin kuntoutus parantaa kotielämässä selviytymistä, liikkumista, itsestä huolehtimista, ihmissuhteita, osallistumista ja elämänlaatua. Lisäksi kirjataan, miksi avoterapian toimenpiteet eivät ole riittäviä.

3. Ehdota kuntoutusmuotoa, jota juuri nyt tarvitset

Miettikää yhdessä, sopiiko sinulle juuri nyt:

  • yksilöllinen kuntoutusjakso
  • yksilöllinen päiväkuntoutus
  • yksilölliset ja ryhmämuotoiset terapiat

4. Perustele tarpeet toistuvalle kuntoutukselle

  • Toimintakyvyssäsi on tapahtunut muutos tai se heikkenee ilman kuntoutusta.
  • Elämäntilanteessasi on myös vammautumisen, lapsen syntymän, parisuhteen, vamman etenemisen tai ikääntymisen myötä tapahtunut muutoksia.
  • Elämässä on käynnissä siirtymävaihe päiväkotiin, kouluun, opiskelemaan, työelämään, itsenäiseen asumiseen tai eläkkeelle.
  • Vuorovaikutus on uhattuna joko työttömyyden, avioeron, paikkakunnan vaihdoksen tai jonkin muun syrjäytymistä aiheuttavan tekijän vuoksi tai sinulla on alakuloisuutta tai mielenterveyden vaikeuksia.
  • Omaan identiteettiin liittyvät muutokset ovat ajankohtaisia tai osallistuminen elämään ikäisten lailla ja sukupuoliroolien mukaisesti on uhattuna. Tämä sisältää roolit lapsena, naisena, miehenä, omaishoitajana, puolisona tai vanhempana.

Huomioithan, että vaikka vertaistuesta on apua, ei se yksistään riitä perusteluksi kuntoutukseen pääsemiseen.

5. Hanki lääkärilausunto tai kuntoutussuunnitelma

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeva kuntoutuja tarvitsee lääkärinlausunnon, jossa määritellään kuntoutustarve. 

Vaikeasti vammainen henkilö tarvitsee kuntoutukseen hakeutuessaan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi hoitavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman.

 

 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake