Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Kuntoutuksessa etenemme yksilöllistä kuntoutujan polkua, jossa yhdessä sovitut realistiset, kuntoutujalle merkitykselliset ja olennaiset tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen toteutusta. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa kuntoutuja (ja hänen läheisensä) saavat tukea elämäntilanteeseensa sekä tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen. Lisäksi kuntoutuja saa voimavaroja ja valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa.

Tavoitteisiin pääsemiseksi nimeämme kuntoutujan yksilölliseen tilanteeseen soveltuvat toimintatavat ja moniammatillisen tiimin ammatilliset jäsenet. Kuntoutujan kuntoutuspäivät jaksotetaan siten, että niistä muodostuu eheä, kuntoutustarpeeseen vastaava kokonaisuus. Kuntoutus toteutetaan avo- tai laitosmuotoisesti kahtena tai useampana jaksona. Kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti.
Kuntoutus uintiterapialaite Hyysalo

Aikuisen neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus

Aikuisen neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus on suunnattu kuntoutujalle, jolla on neurologinen sairaus tai vamma, johon liittyy tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan oikea-aikaisen yksilökuntoutuksen tarve. Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia/vammoja, jotka vaikuttavat kuntoutuksen tarpeeseen. Kuntoutusta toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. 

Moniammatillisen tiimin jäsenet koostuvat neurologista, neuropsykologista, sairaanhoitajasta, fysioterapeutista, toimintaterapeutista, kuntoutuksen ohjaajasta sekä riittävästä määrästä avustavaa henkilökuntaa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan puhe- ravitsemus-, seksuaali- ja /tai uroterapeutti.

Kuntoutusta toteutetaan majoituksella (ent. laitosmuotoinen kuntoutus) TAI ilman majoitusta (ent. avomuotoinen kuntoutus). Myös kuntoutujan läheinen voi osallistua osan aikaa kuntoutukseen yhdessä kuntoutujan kanssa.

Miten haen harkinnanvaraiseen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen?

Hae harkinnanvaraiseen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus (Kelan lomake KU132) ja lääkärinlausunto, jossa kuvataan toimintakykyäsi, kuntoutuksen tarvettasi ja tavoitteitasi.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutus on sinulle maksutonta. Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Sinulla tai läheiselläsi voi olla myös oikeus Kelan kuntoutusrahaan.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Aikuisen yleissairauksien moniammatillinen yksilökuntoutus

Aikuisen yleissairauksienlinja on suunnattu kuntoutujalle, jolla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan yksilöllisen kuntoutuksen tarve. Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle henkilölle, joka tarvitsee moniongelmaisen sairausoireistonsa vuoksi yksilöllisesti ja moniammatillisesti toteutettua kuntoutuspalvelua. Myös kuntoutujan läheinen voi osallistua osan aikaa kuntoutukseen yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutus toteutetaan avomuotoisena tai laitosmuotoisena kuntoutuksena ja toteutuksessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta. 

Moniammatillisen tiimin jäsenet koostuvat erikoislääkäristä, neuropsykologista, fysioterapeutista, sairaanhoitajasta,  ja sosiaalityöntekijästä, sosionomista tai kuntoutuksen ohjaajasta sekä riittävästä määrästä avustavaa henkilökuntaa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu myös kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan toimintaterapeutti, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti tai ravitsemusneuvoja, liikunnanohjaaja tai luovan toiminnan ohjaaja.

Kuntoutusta toteutetaan majoituksella (ent. laitosmuotoinen kuntoutus) TAI ilman majoitusta (ent. avomuotoinen kuntoutus). Myös kuntoutujan läheinen voi osallistua osan aikaa kuntoutukseen yhdessä kuntoutujan kanssa.

Miten haen aikuisen yleissairauksien moniammatilliseen yksilökuntoutukseen?

Voit hakea kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus tai vamma, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.  

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Kuntoutuspalvelujamme

Palvelut

Kävelylaiteteknologia
Aivovamman (traumaattinen) kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on tukea traumaattisen aivovaurion saanutta henkilöä itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan työssä ja opiskelussa tai jos henkilö on kuntoutustuella tai poissa työelämästä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen arvioinnin perusteella tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisen moniammatillisen kuntoutuksen. Terapiasisältö määräytyy kuntoutujan toimintakyvyn ja tavoitteiden pohjalta.
Aivoverenkierohäiriön kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriön kuntoutus
Tavoitteena on, että aivoverenkiertohäiriön sairastaneen henkilön oikea-aikainen
ja kokonaisvaltainen kuntoutus takaa mahdollisimman hyvän toimintakyvyn, elämän hallinnan ja osallistumisen elämän eri osa-alueille työssä, opiskelussa tai arjessa.
Jumppasalissa matolla
Apua tuki- ja liikuntaelin ongelmiin
Neurologiseen sairauteen voi liittyä virheasentoja, skolioosi tai raajojen toimintahäiriö. Pyörätuolin tai kävelyn apuvälineiden käytöstä voi seurata esim. niska-hartiaseudun ja yläraajojen kipuja. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin sinulla on mahdollisuus saada apua kuntoutuksella.
Tyttö piharadalla
Apuvälineet ja niiden käyttäminen
Sinulle yksilöllisesti valitut, säädetyt tai valmistetut apuvälineet sekä riittävä käytön opetus parantavat mahdollisuuttasi itsenäiseen ja osallistuvaan elämään.
CP-vamma
CP-vamma
Sikiöaikana tai pienenä lapsena tapahtunut aivojen vaurio voi vaikeuttaa liikkeiden hallintaa, jolloin tarvitset moniammatillista kuntoutusta. Vamman laatu CP diagnoosissa voi olla hyvin vaihteleva aina pienestä toimintahäiriöstä hyvin vaikeaan monivammaisuuteen.
Fysioterapiaharjoitus
Fysioterapia
Fysioterapialla vahvistetaan valmiuksia paremman toimintakyvyn saavuttamiseksi yksilölliset tarpeesi huomioiden.
Mies yskityskoneessa
Hengitysvajeen arviointi ja kuntoutus
Hengitysvajeen tehokas kuntoutus auttaa sinua jaksamisessa ja osallistumisessa elämän eri osa-alueille.
Silmälaite käytössä
Katseohjaus puheterapeutin arvioinnin työkaluna
Katseohjauksella voi arvioida puheen ymmärtämistä ilman, että arvioitavan tarvitsee kyetä puhumaan tai käyttämään käsiään. Katseohjauslaitteen avulla päästään arvioimaan kyseisiä taitoja jo vammautumisen alkuvaiheessa.
Indego kävelyrobotti käytössä
Kävelyrobotti Indego mahdollistaa liikuntarajoitteisen kävelyn
Yksilöllistä ja turvallista kävelykuntoutusta tukeva Indego-kävelyrobotti on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisen pystyasennon ja kävelyn. Indegon kanssa voi harjoitella normaalissa toimintaympäristössä sekä sisällä että ulkona ja harjoitteet tehdään aina fysioterapeutin kanssa.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake