Ryhmämuotoisen asumisen edelläkäkävijä

Tampereen Validia-talon ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä tuotamme tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista vaikeasti vammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sen aiheuttaman oireilun vuoksi hyötyvät toimintaympäristöstä, jossa arjen perustoiminnot sijoittuvat lähelle omaa asuntoa ja hoitajien lähettyvillä olo luo turvaa.
Thumbnail

Tässä asumismuodossa hoitajat ovat lähellä asukasta. Ryhmämuotoisen asumisen ajatus on kaikin toimin tukea asukasta kodinomaisessa asumisessa, huomioiden hänen elämänpiirinsä ja tukien omatoimisuutta ja oman näköistä arkea, toimintakyky ja siinä tapahtuvat muutokset huomioiden. Asukasryhminä ovat mm. vaikean epilepsian, etenevän lihassairauden, tai vaikean aivovamman aiheuttamien haasteiden kanssa elävät henkilöt.

Ryhmämuotoisessa asumisyksikössä asukkaiden toimintakyky on toisistaan hyvinkin eroavaista. Henkilöstön perehdytyksessä ja osaamisen vahvistamisessa keskitymme kuntouttavan työotteen lisäksi huomioimaan yhteisöllisyyden ja kodinomaisuuden merkitystä. Kannustamme toisiamme ajatuksessa, jonka mukaan tuemme asukkaitamme sellaiseen arkeen ja ylläpidämme heidän toimintaympäristöään sellaisena, niin tunnelmaltaan, kuin fyysisiltä puitteiltaan, jossa haluaisimme oman läheisemme tulevan hoidetuksi.

Tampereen Validia talossa ruokalatilat, sekä tiimeistä löytyvät oleskelutilat ovat kaikkien asukkaiden vapaassa käytössä. Tiloja voi käyttää yhteisiin pelihetkiin ja vaikka kahvitteluun toisten asukkaiden kanssa.

Vuoden 2022 aikana avaamme taloon kahden ryhmäkodin lisäksi kolmannen, 10-paikkaisen ryhmäkodin.

Ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä asukkaita tuetaan omannäköiseen elämään, kuitenkin huomioiden sujuva palvelunsaanti. Asukkaat asuvat vuokrahuoneistoissa hyödyntäen tiiminsä yhteisiä tiloja. Asukaskunnan erityispiirteenä on usein se, etteivät he pysty kutsumaan apua sitä tarvitessaan. Ryhmämuotoisessa asumisessa hoidamme myös paljon heitä, joilla puheen ymmärtämisessä tai puheen tuotossa on huomattavia haasteita. Näissä haasteellisissa tilanteessa elävien asukkaidemme avunsaanti on turvattu toiminnanohjausjärjestelmään luotujen, toistuvien työtehtävien kautta. Työtehtävät perustuvat asukassuunnitelmaan, joka on asukkaan ja palveluntuottajan keskinäinen sopimus siitä, miten ja millaisia palveluita asukkaalle tuotetaan. Asukassuunnitelman perustana on yhdessä maksajakunnan kanssa tehty palvelusuunnitelma.

Kun asukkaalla on vaikea vamma tai vamman aiheuttamia vaikeita oirekuvia, on myös yksilöllisen ja omannäköisen elämän osoittavat toiveet ja huomiot kirjattu huolellisesti palveluiden toteuttamissuunnitelmaan. Asukasta kannustetaan aktiivisesti päivittäistä elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, yksilöllinen päätöksentekokyky ja kokonaisturvallisuus huomioiden. Henkilöstö tukee asukasta hänen omien mielipiteidensä esille tuomisessa, valintojen tekemisessä ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa esimerkiksi vaihtoehtoisin kommunikaatiomenetelmin.

Palvelut

Thumbnail
Tehostettu palveluasuminen
Tuemme sinun näköistäsi, itsenäistä ja turvallista elämää omassa kodissasi. Saat meiltä apua, tukea ja palveluita oman tarpeesi mukaan.  
Thumbnail
MONA Asuminen®
MONA Asuminen, eli monialainen palveluasuminen, on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea arkeensa. Asiakas- ja toimintakeskeisessä asumisessa korostuvat osallisuus, vaikuttavuus ja turvallinen ympäristö. Palvelua toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on erikoistunut vaativien asiakkaiden kohtaamiseen.
Thumbnail
Arvioiva ja valmentava asuminen
Haluaisitko asua itsenäisesti, mutta et tiedä, mihin taitosi ja voimavarasi riittävät?
Arvioiva ja valmentava asuminen antaa sinulle luotettavan arvion toimintakyvystäsi ja tietoa, millaista tukea tarvitset mahdollisimman itsenäiseen elämään.
Thumbnail
Määräaikainen palveluasuminen ja omaishoidon lomitus
Määräaikainen asuminen on turvallinen ratkaisu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen palveluasumiseen. Voit asua itsenäisesti, mutta saat apua, tukea ja palveluita sopimuksen mukaan. Tarvittaessa palvelua on saatavilla 24/7.
Thumbnail
Hengitysvajeasiakkaiden palveluasuminen
Tarjoamme tehostettua palveluasumista hengitysvajeisille asiakkaille Tampereen Validia-talon hengitysvajeyksikössä. Asiakkaamme tarvitsevat tehostettua hoivaa ja jatkuvaa valvontaa ympäri vuorokauden.
Aivomman saaneen henkilön palveluasuminen kuvituskuva
Vammautuneen henkilön palveluasuminen
Tarjoamme tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista aivovamman saaneille henkilölle Tampereen Validia-talossa. Tavoitteemme on turvallinen, sujuva arki ja vahvistava vertaistuki.
Thumbnail
Päivätoiminta
Päivätoiminnassamme lisäät vauhtia päivääsi! Järjestämme arkisin monipuolista toimintaa vammaisille henkilöille. Suunnittelemme toimintaa aina yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Thumbnail
Ateriapalvelu
Ateriapalvelun kautta voit tilata kaikki päivän ateriasi. Voit nauttia ateriat talon yhteisissä tiloissa – vaikka yhdessä vieraidesi kanssa. Meiltä voit myös tilata herkulliset tarjoilut omiin juhlatilaisuuksiisi.
 

Etkö löytänyt etsimääsi?
Ota yhteyttä

020 33 1200

Haluan että minuun otetaan yhteyttä

 

Täytä yhteydenottolomake