Yritys

Missio ja arvot
Validian arvot toimivat yhteisenä ohjenuorana ja periaatteena, ja haluamme niiden näkyvän kaikessa päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Arvojen tehtävä on toimia kaikille validialaisille suunnannäyttäjinä sekä työkaluina arjen valinnoissa.
Lue lisää
Arvot
Yhteiskunnallinen yritys
Validia on Yhteiskunnallinen yritys. Tunnuksena siitä on Suomalaisen Työn Liitto myöntänyt meille Yhteiskunnallinen yritys –merkin. Merkki voidaan myöntää, jos yritys käyttää suuren osan tuottamastaan voitosta edistämään yhteiskunnallisesti positiivisia vaikutuksia. Yrityksen liiketoiminnan tulee myös olla avointa ja läpinäkyvää. Validia on kokonaan kotimainen yritys, jonka voitosta pääosa käytetään yrityksen palveluiden kehittämiseen sekä Invalidiliitto ry:n tarkoituksen edistämiseen.
Lue lisää
Kukka kuvituskuva
Ympäristöpolitiikka
Validian ympäristötyön päämääränä on vähentää toiminnastamme aiheutuneita haitallisia ympäristövaikutuksia ja edistää kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme.
Lue lisää
Ympäristöpolitiikka
Hyvää, omannäköistä elämää ja kuntoutusta
Mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja turvallinen elämä kuuluu jokaiselle. Me autamme toteuttamaan valintojasi, kun tarvitset tukea arjessasi.
Lue lisää
Thumbnail